Samrådsmöten – ett spel för gallerierna då de inte har någon juridisk funktion

Vindkraft klassificeras enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Vindkraftsexploatören måste därför enligt Miljöbalken anordna ett samrådsmöte med sakägare – lokalbefolkning, kommun och myndigheter.