NEJ till vindkraft i Söderhamns skärgård vid folkomröstning

När demokratin fick ha sin gång så blev resultatet tydligt. Rungande NEJ till vindkraftsindustrier i Söderhamns vackra skärgård.