Studie från KTH visar att vindkraft sänker fastighetsvärden

Ny studie från KTH visar att vindkraft sänker fastighetspriserna och att effekten ökat påtagligt mellan 2005 och 2018. Villaägarnas Riksförbund anser att studien kan ligga till grund för skadeståndskrav. Villaägarnas Riksförbund har gett professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund vid KTH i uppdrag att fastställa sambandet mellan fastighetspriser och etablering av vindkraft. Resultatet visar att fastighetspriserna inom 2 km från ett vindkraftverk var i genomsnitt 13,2 procent lägre under åren 2012–2018 och 10,9 procent lägre under 2005–2011 på grund av närhet till vindkraft.