fbpx

Studie från KTH visar att vindkraft sänker fastighetsvärden

KTH släpper studie på uppdrag av Villaägarna – vindkraft sänker fastighetsvärden

Ny studie från KTH visar att vindkraft sänker fastighetspriserna och att effekten ökat påtagligt mellan 2005 och 2018. Villaägarnas Riksförbund anser att studien kan ligga till grund för skadeståndskrav.

Villaägarnas Riksförbund har gett professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund vid KTH i uppdrag att fastställa sambandet mellan fastighetspriser och etablering av vindkraft. Resultatet visar att fastighetspriserna inom 2 km från ett vindkraftverk var i genomsnitt 13,2 procent lägre under åren 2012–2018 och 10,9 procent lägre under 2005–2011 på grund av närhet till vindkraft. 

Läs studien här > Valuating the negative externality of wind turbines: traditional hedonic and difference-in-difference approaches

Tre planerade vindkraftområden studeras 

Tydligast effekt uppmäts i norra Sverige där fastighetsvärdet minskar med 24,8 procent inom två kilometer och 11,2 procent 2–4 kilometer från vindkraftverk. 

Forskarna har utifrån sin modell beräknat den aggregerade effekten för fastighetsägare av att tre planerade vindkraftområden byggs. Det är Tryggaröd och Bivaröd i Östra Göinge, Klintaberg i Finspångs kommun och Blisterliden i Skellefteå kommun.  

Miljonförlusterna ger skäl för skadestånd 

Den samlade värdeminskningen fastighetsägare kommer att drabbas av enligt forskarnas modell är 308 miljoner kronor i Östra Göinge, 63 miljoner kronor i Klintaberg och 21 miljoner i Skellefteå. Sedan forskningens avslutande har Holmen i maj minskat antalet planerade vindkraftverk i Klintaberg från 18 till 9–10 vindkraftverk vilket minskar dessa fastighetsägares förluster. 

– Den nya forskningsstudien öppnar möjligheter för drabbade fastighetsägare att kräva skadestånd för värdebortfall för fastigheter på grund av vindkraft. Rätten till sådant skadestånd är generell, säger Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund

Borde prövas i tingsrätten 

Den som vill väcka skadeståndstalan på grund av värdenedgång till följd av vindkraft måste vända sig till mark- och miljödomstolen vilket är samma domstol som gett tillstånd till att bygga vindkraftsområdet i deras närhet.  

– Villaägarna anser att det är problematiskt att småhusägare ska vända sig till samma domstol som godkänt den vindkraft man som småhusägare vill väcka skadeståndskrav mot.  Villaägarna föreslår därför att miljöskadestånd istället ska prövas av tingsrätten, säger Daniel Liljeberg. 


Läs mer

• Debatt SvD – Fastighetsägare betalar dyrt för vindkraften

Debattartikel i Svenska Dagbladet av Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef Villa­ägarnas riksförbund och Ulf Stenberg, chefsjurist Villa­ägarnas riksförbund:

– En ny studie som vi låtit KTH ta fram bekräftar att fastighets­värden påverkas uppenbart negativt av närhet till vindkraft. Vindkrafts­bolagen borde stå för dessa kostnader så att de boende hålls skadeslösa, skriver Villaägarna. Läs artikeln här > SvD | Fastighetsägare betalar dyrt för vindkraften

• Minskade fastighetsvärden

Att värdet på ditt hus minskar kraftigt när det byggs vindkraftverk i närheten visade redan en studie av Mats Wilhelmsson, professor i tillämpad finansiell ekonomi vid KTH,  som publicerades Juni 2021. Läs rapporten här > The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study (Den socioekonomiska kostnaden för vindkraftverk: En svensk fallstudie)

Så påverkas villapriserna av vindkraftverk

Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund, intervjuar Mats Wilhelmsson efter den första rapporten “Den socioekonomiska kostnaden för vindkraftverk: En svensk fallstudie”  hade kommit kom ut 2021. 

– I det här samtalet pratar vi om hur fastighetspriserna påverkas av vindkraftverk, kommunalt veto, bankernas värdering och jämför om samma prispåverkan sker globalt. Vi pratar även om politik, kompensationer och om planerna på att bygga över 4000 fler vindkraftverk runt om i Sverige och vilka som påverkas.

• Drabbade berättar – Minus i kassan efter 13 års amorteringar

Daniel Liljeberg, Villaägarnas riksförbund,  intervjuar Görel och Sven Willén, Smedjebacken. Hör makarna Willéns berättelse om hur ett projekterat vindkraftområde förändrat deras tillvaro.


Ett besök hos Doris & Rune som blivit grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. Utöver ständiga ljud så ger vindkraftverkets vingar ifrån sig skuggor som slår över gården upp till 90 minuter varje kväll under hela sommarhalvåret. Film © Huggorm Productions och Rättvis vind i Holaveden www.vindkraft-odeshog.se
Omslagsfoto: Ett besök hos Doris & Rune i Krokek som blivit grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. Utöver ständiga ljud så ger vindkraftverkets vingar ifrån sig skuggor som slår över gården upp till 90 minuter varje kväll under hela sommarhalvåret. Film © Huggorm Productions och Rättvis vind i Holaveden www.vindkraft-odeshog.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun