Vindkraft och politiskt maktspel i Söderhamn

Wpd, vätgas, Orrskärshamnen och löften? Allt hänger ihop. Text av Maria Södergren om det politiska maktspelet i Söderhamn.