fbpx

Vindkraft och politiskt maktspel i Söderhamn

Vindkraft och politiskt maktspel i Söderhamn

Text av Maria Södergren, Söderhamn

Wpd, vätgas, Orrskär och Löften? Allt hänger ihop!

Kommunalrådet John-Erik Jansson (C) förfasar sig i riksmedia och i lokalradion om desinformation och falska bilder. Jag tror att det handlar om hans rädsla för att människor som inte tidigare insett vad som håller på att hända ska få upp ögonen! En bild säger mer än tusen ord, som bekant. Jag tycker att vi ska fokusera lite på undanhållande av information i stället.  Min fråga till John-Erik Jansson (C) är därför:

  • När tänkte ni informera väljarna om att ni planerar att gå in med en kommunal investering av utbyggnad samt muddring av Orrskärshamnen i storleksklassen 100-200 miljoner?
  • Att hamnbolaget, tidigare Söderhamns Stuveri & Hamn AB  som till 50,9% ägs av tyska Schramm Ports & Logistics Sweden AB, får förlängt upplåtelseavtal till 2078? En bindningstid på över 50 år. Det tidigare avtalets bindningstid var 14 år.
  • Att de tyska delägarna med Helmut Schramm som vd har en tydlig koppling till Wpd. 

Orrskärshamnen, det första hamnområdet i Norden helt anpassat för vindkraft

2010 fick Wpd sitt första tillstånd på Storgrundet. Samma år startade Schrammgroup med Helmut Schramm som vd, tillsammans med Wpd , bolaget All for Offshore GmbH. Det skulle fungera som tjänsteleverantör för vindkraftsprojekt med inriktning på allt från logistikplanering till transport och underhåll och reparation av turbiner. Källa: www.offshorewind.biz/?s=wpd+and+schrammgroup

Wpd:s man i styrelsen var Achim Berge Olsen, samme Achim Berge Olsen som undertecknat det omdiskuterade bygdeavtalet tillsammans med kommunalrådet John-Erik Jansson.

Var detta en tillfällighet? Knappast! Redan 2011 var planen att Orrskärshamnen skulle bli ”det första hamnområdet i Norden, helt anpassat för vindkraft”. Källa: Ljusnan – EU-pengar till Orrskärshamnen

Orrskärshamnen skulle bli navet under uppbyggnadsfasen av WPD:s havsbaserade vindkraftspark på Storgrundet. När vindkraftsverken sedan var i drift skulle den fungera som en supporthamn. Källa: Vindkraftsnyheter.se 10 dec. 2013

EU:s utlovade 3 miljoner frös inne då upphandlingen gjorts felaktigt

För utbyggnad av hamnen satsade Söderhamns kommun i en första etapp 6 miljoner, Länsstyrelsen 3 miljoner men EU:s utlovade 3 miljoner frös inne då upphandlingen gjorts felaktigt. Utbyggnaden kom efter detta av sig, till viss del därför att WPD hade svårt att hitta finansiärer till sin vindkraftspark. Kommunen ansåg sig inte heller ha råd till mer investeringar av hamnen.

Men 2017 köptes bolaget till 50,9 % upp av tyska Schrammgroup och planerna på en utbyggnad tog åter fart. Verklig huvudman var Helmut Schramm som då fortfarande hade bolaget All for offshore tillsammans med Wpd som företräddes av Achim Berge Olsen.

Var detta en tillfällighet? Knappast! ”Det här är ett viktigt strategiskt steg i bolagets utveckling i Östersjöregionen”, säger Frank Schnabel, vd för huvudbolaget Schrammgroup. Steget in på den svenska marknaden innebär en historisk milstolpe” säger Helmut Schramm till tidningen Ljusnan i mars 2017. 

Söderhamn Stuveri & Hamn AB ingår därmed i hamnnätverket Schramm Ports & Logistics som omfattar 17 platser i Tyskland och Sverige. Hamnarna i Brunsbüttel har många års erfarenhet av att hantera vindkraftverk. Källa: www.sshab.se

Påtryckningar för utbyggnad av Orrskärshamnen

Efter påtryckningar från de tyska aktieägarna återupptogs planerna på en utbyggnad av Orrskärshamnen. I september 2019 godkändes i kommunfullmäktige start för upphandling för utbyggnad av Orrskärshamnen. I januari 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige om att godkänna tilläggsavtalet som förlänger upplåtelseavtalet till 2078.

Jag har pratat med flera politiker som varit med och fattat beslutet och ingen av dem har vetat om kopplingen mellan de tyska aktieägarna i hamnen och Wpd. De har inte varit införstådda med att de tyska ägarnas krav på utbyggnad av hamnen har med vindkraftsutbyggnaden att göra. ”Fartygen blir större och därför behövs utbyggnaden”, den uppfattningen har man haft. Att summan skulle hamna på mellan 100-200 miljoner har man inte heller haft kännedom om.

Tornsegment i hamnen i Orrskär – starten för ett långvarigt projekt

I år kan man på bolagets egen sida www.sshab.se 20220121, läsa att det för första gången hanterades tornsegment i hamnen i Orrskär och att detta var starten för ett långvarigt projekt med ytterligare planerade leveranser.

 ” Orrskärshamnen erbjuder redan alla förutsättningar som behövs för den växande vindenergiindustrin i Sverige.” – Tomi Gladh, vd för Söderhamns Stuveri och Hamn AB

Var detta en tillfällighet? Knappast! I september 2021 ansökte Söderhamns kommun hos Mark och Miljödomstolen om förlängning av arbetstiden för anläggning av ny kaj, fördjupning av hamnbassängen genom muddring samt utfyllnad av området mellan strandlinjen och nya kajen. Mark och miljödomstolen godkände förlängningen och avgörandet vann laga kraft 2 mars 2022.

I mars 2022 hölls också det första mötet mellan kommunen, Wpd och Lhyfe om en vätgasanläggning i Söderhamn.

Var detta en tillfällighet? Knappast! Under debatten som varit har många frågat sig om desperationen från vissa politikers håll till att säga ja till vindkraftsbolagen handlat om löften som getts eller krav som ställts. Många har upplevt att ”allt redan är klart”.

Allt hänger ihop

Jag tror att allt hänger ihop. Det här är min personliga tolkning: 

“De tyska aktieägarna av hamnen ställer krav på en utbyggnad av hamnen eftersom de gått in som aktieägare för att kunna tjäna pengar på vindkraftsindustrin men då ställer de också krav på att Storgrundet blir av.” 

Även om All for offshore är upplöst så finns fortfarande kopplingen mellan Schrammgroup och Wpd. De fortsätter att verka för varandra. Kom ihåg att den som skrev under bygdeavtalet tillsammans med Jansson var Achim Berge Olsen, Wpd:s representant i All for offshore och att Helmut Schramm, Scrammgruppens representant numer är vd i Schramm Ports&Logistics, med nära 51% ägarskap av aktierna i Hamnbolaget.

Vissa politiker bländas av storslagna hamnplaner och vätgasplaner. Bolagen påminner dem dock hela tiden: Kom ihåg att vi behöver Storgrundet! De ömsom kräver och ömsom lockar.

Löften från politiker? Förmodligen! Det är absolut viktigt att kommunen har en väl fungerande hamn, det säger jag inget om, men då kommunen endast äger 18% av aktierna låter en investering i storleksklassen på över 100 miljoner som orimlig. Hur mycket av den investeringen kommer att komma Söderhamn till del? 

Investeringen om tiotals miljoner kronor, men slutkostnaden är ”flytande”. 

Enligt kommunalrådet Jansson, i ett inslag i Svt Nyheter 5 dec 2020, handlade investeringen om tiotals miljoner kronor men att slutkostnaden är flytande. 

Flytande?  Visserligen sas detta 2020 men enligt en säker källa som fått uppgifterna från ekonomichefen aviserade man från början en investering på 75 miljoner kr. Sedan steg kostnadsskattningarna till närmare 175-200 miljoner kronor. Då gjorde man ett omtag för att minska kraven på ombyggnad och beräknades sedan hamna någonstans mitt emellan. Detta var dock innan Ukrainakriget. Upphandlingen beräknas starta efter sommaren och vara klar under året.

Löften? Förmodligen! Visserligen kommer kommunen att ta ett investeringslån hos Kommuninvest och genom att arrendet höjs för hamnbolaget är det tänkt att räntekostnaden inte belastar kommunen. Men kommunens soliditet sänks med ett så stort investeringslån. Så står det också i tjänstemannautlåtandet. Vad händer när kommunen behöver göra andra stora investeringar? Vi går ju mot kärvare ekonomiska tider. Kommer kommunen att få lån till investeringar då?  Jag är ingen ekonom men jag är en skattebetalare i Söderhamns kommun som vill att mina surt skattade pengar ska gå till nytta för oss skattebetalare och inte till att gynna utländska profitörer.

De drivande politikerna ser en storhetstid av vindkraft, vätgas och storslagen hamn

De drivande politikerna ser framför sig en storhetstid av vindkraft, vätgas och storslagen hamn. De lyssnar till storbolagen som då säger att vindkraftsparkerna måste byggas. De tänker inte på att de upplåter Jungfrukusten till att kontrolleras av utländska aktörer. Tyskarna kommer att styra över Jungfrukusten och de kommer att trycka på för att få än fler vindkraftsparker godkända.  Genom att ge dem den utbyggnad av hamnen som de vill ha ger också Söderhamns politiker dem underförstådda löften om fler vindkraftsparker. Upplåtelseavtalet räcker dessutom till 2078!

På ett fullmäktige jag besökte i våras hyllade flera ledamöter från både Socialdemokraterna och Centern sågverksepoken och såg framför sig hur en satsning på vindkraften kunde leda till en ny sån epok. Det verkar snarare som att de vill tillbaka till fogdesamhället där tyska fogdar styrde folkets liv.

En hamn är viktig för en kommun men att bekosta en investering i storleksklassen 100-200 miljoner för att gynna ett utländskt bolag? Räcker det inte med allt annat vi skattebetalare ska bekosta i anslutningsnät m.m vid en ev. vindkraftsutbyggnad. Vad händer om satsningen går snett och arrendet inte kan betalas, är det då vi skattebetalare som ska stå för notan till år 2078?

Ni som ännu inte röstat. Ni som tänkt att det här inte berör er därför att ni inte bor kustnära. Här har ni en anledning till att rösta NEJ på söndag. En anledning som berör er oavsett var i kommunen ni bor. Tänk också på att det inte räcker med att rösta NEJ, det gäller också att rösta på rätt parti, ett parti som verkligen lyssnar till Folket och inte utländska profitörer!

Maria Södergren, Söderhamn

• Texten är publicerad som en insändare i Söderhamns-kuriren den 16 september 2022 ›› WPD, vätgas, Orrskär och Löften? Allt hänger ihop!

• Uppföljning i Söderhamns-kuriren den 28 september 2022 ›› Svar till John-Erik Jansson (C) ang Wpd, vätgas, Orrskär och Löften? Allt hänger ihop!

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun