fbpx
Tillsammans gör vi skillnad

Motvind
Sverige

Riksföreningen Motvind Sverige kräver stopp för det industriella vindkraftsutbyggnad och att en revision om dess påverkan på den biologiska mångfalden, djurlivet, naturen och människors hälsa genomförs. Motvind Sverige kräver ersättning till de drabbade för de skador som orsakas av den industriella vindkraften.

Etablering av havsbaserad vindkraft är ett industriellt ingrepp av gigantiska format som inte kan accepteras. Ekonomin i vindkraften visar sig katastrofal och anläggningar är nu under rekonstruktion eller på väg att gå i konkurs. All vidare etablering bör omgående stoppas intill regeringen lägger fram sin nya plan för Sveriges elsystem.

Ett besök hos Doris & Rune som blivit grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. Utöver ständiga ljud så ger vindkraftverkets vingar ifrån sig skuggor som slår över gården upp till 90 minuter varje kväll under hela sommarhalvåret. Film © Huggorm Productions och Rättvis vind i Holaveden www.vindkraft-odeshog.se

Artiklar

Läs de senaste artiklarna och aktuell information från Riksföreningen Motvind Sverige.

Vy över industriell vindkraft i tyska Nordex skandalomsusade vindkraftsprojekt i Viksjö i Härnösands kommun med 114 vindkraftsturbiner.

Vindkraft

Svensk landsbygd förorenas av vindkraftsindustrier. De som drabbats ska givetvis ersättas.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun.

Fallstudier

Artiklar om enskilda personer och näringsidkare med flera som får sin ekonomi och livsmiljö ödelagd.

Gustafsborg, Perstorp. Foto © Lotta Wendt.

Sakkunniga

Här lyfter vi fram sakkunniga som på vetenskaplig grund redogör för vindkraftens påverkan på samhälle, människor, djur, natur samt juridik.

Vindkraftsmöte i Västervik oktober 2021

Om oss

Riksföreningen Motvind Sverige värnar människors livsmiljö och ekonomi samt svensk landsbygd.

Bli medlem i föreningen Motvind Sverige. Foto © Hällrace i Jämtland www.hallrace.se

Bli medlem

I motsats till vindkraftsindustrin får Motvind Sverige inget ekonomiskt stöd - din hjälp är avgörande!

Vindkraft

Vindkraftens konsekvenser

Svensk landsbygd förorenas av vindkraftsindustrier varav flertalet ägs av utländska bolag. Den förda politiken, som gett direktiven om en utbyggnad utan hänsyn till människan, har förorsakat skador för många miljarder. De som drabbats ska givetvis ersättas i enlighet med svensk lagstiftning.

Vy över industriell vindkraft i tyska Nordex skandalomsusade vindkraftsprojekt i Viksjö i Härnösands kommun med 114 vindkraftsturbiner.
Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun.
Industriell vindkraftsutbyggnad

Fallstudier

Under vinjetten ”Fallstudier” presenterar vi löpande artiklar om enskilda personer, nätverk och bygder samt näringsidkare och företag som får sin ekonomi och livsmiljö ödelagd på grund av regeringens industriella vindkraftsutbyggnad.

Riksföreningen Motvind Sverige

Om oss

Motvind Sverige är en ideell och politiskt oberoende riksförening som värnar människors hälsa, svensk landsbygd och den unika naturen i Sverige. Verksamheten finansieras med gåvor och medlemskap. Motvind Sverige kräver stopp för det industriella vindkraftsexperimentet med en grundlig revision samt kräver ersättning till drabbade invånare för skador och förluster.

Vindkraftsmöte i Västervik oktober 2021
Bli medlem i föreningen Motvind Sverige. Foto © Hällrace i Jämtland www.hallrace.se
Industriell vindkraftsutbyggnad

Bli medlem

Motvind Sverige företräder enskilda personer, nätverk, bygder, näringsidkare och företag som drabbas av industriell vindkraft. I motsats till vindkraftsindustrin får vi inget ekonomiskt stöd, därför finansieras föreningens verksamhet genom medlemskap och gåvor. Välkommen att bli medlem!