fbpx
Riksföreningen Motvind Sverige

Om oss

Motvind Sverige är en ideell och politiskt oberoende förening som värnar människors hälsa, svensk landsbygd och den unika naturen i Sverige. Verksamheten finansieras med gåvor och medlemskap. Motvind Sverige kräver stopp för det industriella vindkraftsexperimentet med en grundlig revision samt kräver ersättning till drabbade invånare för skador och förluster.

Foto © Ingemar Thulin, Wången, Västernorrland. 

Innehållsförteckning

Ökad kunskap & stöd för drabbade

Riksföreningen Motvind Sverige förenar
motståndet mot industriell vindkraft

Motvind Sverige har de senaste åren seglat upp som en stark försvarare av svensk landsbygd till stöd för de som får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd på grund av regeringens industriella vindkraftsutbyggnad. Från att ha varit ett debattforum på sociala medier tar nu Motvind Sverige ett nytt kliv och organiserar motståndet mot den industriella vindkraftsindustrin genom att bilda en förening med egen IT-plattform; www.motvindsverige.org

Föreningens syfte är att öka kunskapen om de många negativa effekterna som den industriella vindkraftsutbyggnaden har på klimatet, naturen och på alla levande organismer likväl som förstörd ekonomi och livsmiljö för drabbade människor.

– Vi vill i samverkan med hela Sverige, förena och hjälpa människor i rättsprocesser så att de drabbade kan få upprättelse och ersättning för de skador som den massiva industriella vindkraften förorsakar, säger Torbjörn Sjödin, ordförande och en av initiativtagarna.

Sverige hade 4835 st land- och havsbaserade vindkraftsturbiner 31/12 2021. Dessa har av regeringen tillåtits byggas utan konsekvensanalys av de negativa effekterna för miljön och elförsörjningen. Resultatet av de problem vindkraftsindustrin förorsakat börjar nu bli tydligt i form av skövlad natur och enorma ekonomiska kostnader för svenska hushåll och företag. 

– På det större planet har vi på grund av utbyggnaden fått ett energisystem som är på randen till kollaps och som drivit upp kostnaderna för svenska elkonsumenter och svenska företag. Dessutom måste reservenergi i form av gas, oljekraftverk och import användas för att balansera nätet och det innebär att Sverige på sista raden i denna massiva utbyggnad ökar koldioxidutsläppen. Vi har gått från ett närmast fossilfritt energisystem till logaritmiskt ökad gruvbrytning av råmaterial, miljöförstörelse och inhumana arbeten sett i hela kedjan från vaggan till graven, säger Torbjörn Sjödin. 

Gustafsborg, Perstorp. Foto © Lotta Wendt.
Gustafsborg, Perstorp. Foto © Lotta Wendt.

Om föreningen

Motvind Sverige är en ideell och politiskt oberoende förening som värnar människors hälsa, svensk landsbygd och den unika naturen i Sverige. Verksamheten finansieras med gåvor och medlemskap. 

Motvind Sverige företräder enskilda personer, nätverk och bygder samt näringsidkare och företag som drabbas av industriell vindkraft. Föreningen startades i januari 2022 med syftet att ge röst åt de utsatta, vilka är många, och berätta om hur landsbygder och idyller just nu förvandlas till industrilandskap med stor negativ påverkan på livsmiljön för både djur och människor.

Vindkraftsindustrin resulterar i stora ekonomiska förluster för drabbade, för svenska företag och för Sveriges elkonsumenter.

Övergripande mål

Motvind Sverige kräver stopp för det industriella vindkraftsexperimentet med en grundlig revision samt kräver ersättning till drabbade invånare för skador och ekonomiska förluster.

Föreningens övergripande mål:

  • Att i samverkan driva rättsprocesser gällande skadeståndskrav för intrång och förlorad egendom.
  • Att belysa problemen med vindkraftsexploateringen.
  • Att få till ett stopp för all fortsatt industriell vindkraftsutbyggnad tills vi fått en överblick över de faktiska kostnaderna för det svenska samhället.
  • Att tillsätta en oberoende kommission som kartlägger händelseförlopp och ansvarsfrågan för de skador som industriell vindkraft i Sverige resulterat i.

De drabbades stöd i grundlagen

Föreningen Motvind Sverige står på de drabbades sida med stöd i grundlagen – Regeringsformen – som säger att “All offentlig makt i Sverige utgår från folket

Läs mer här » www.riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/regeringsform

Politisk strategi utan
konsekvensanalys

Vindkraftsexploateringen i Sverige bygger på politiska beslut om hundra procent förnybart, en politisk skrivbordsprodukt som saknar folklig förankring, där politikerna ser vindkraften som den stora lösningen. En politisk strategi som helt saknar konsekvensanalyser.

Det politiska beslutet har inte stöd hos folket och resultatet är ökade koldioxidutsläpp jämfört med det fossilfria energisystem som Sverige tidigare haft med kärnkraft och vattenkraft.

Motvind Sverige tydliggör resultatet av den förda politiken där framför allt Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet är ansvariga, men även Vänstern och Alliansen med Kristdemokraterna och Moderaterna har en del i detta energipolitiska fiasko och de skador som förorsakats. Läs mer här »

Kommunalt veto

På lokal nivå har den förda centrala politiken skapat stora konflikter bland kommunpolitiker där flera lokala politiker valt att gå emot partipiskan och ta ställning för folkets vilja och nyttja det kommunala vetot. 

Citat Björn Gillberg: Vindkraften byggs ut i rasande fart i norra Sverige. Det rör sig ofta om utländska investeringar. Resultatet blir ödeläggelse av naturen. De, som får vindkraftparker i närområdet, får sina liv förstörda genom otrevnad och minskade fastighetsvärden. Men nu växer motståndet mot vindkraftkolonialismen på allvar. Kommuner börjar säga nej med hjälp av det kommunala vetot. Regeringens svar är en utredning om möjligheterna att ta bort vetorätten. Miljö- och klimatministern Isabella Lövin har gett miljöpartisten och vindkraftivraren Lise Nordin uppdraget att leda utredningen. Se filmen av Björn Gillberg på YouTube här »

Dokument: Advokat Hans Kindstrand ”Kommunernas ansvar vid tillstyrkan av vindkraft. Skydd för äganderätten av näraliggande fastigheter vid en vindkraftsetablering”. Ladda ner dokumentet som pdf här »

Läs fler artiklar från Advokat Hans Kindstrand på tidningen Advokaten Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund »

Fallstudier

Fallstudier presenteras löpande på vår hemsida www.motvindsverige.org/fallstudier Medan vindkraftsindustrin matas med skattepengar för att främja utbyggnaden, intar vi tillsammans med drabbade och sakkunniga den oberoende rollen att skipa rättvisa.

Nätverk & Föreningar

Gemene man i Sveriges är positiv till vindkraft – fram till den dag när vindindustrin knackar på och vill bli närmaste granne. Det är först när man själv blir drabbad av vindkraftsexploateringen och får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd som man tvingas sätta sig in i det komplexa ämnet. Detta är en svår uppgift eftersom allt som har med vindkraft att göra bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer och konsulter. Läs mer om de oppositioner i Sverige som organiserat sig för att stoppa vindkraftsplaneringen och rädda sin livsmiljö och ekonomi: Nätverk & Föreningar »

Bli medlem - tillsammans gör vi skillnad!

I motsats till vindkraftsindustrins aktörer får vi inget ekonomiskt stöd av regeringen, myndigheter eller industrin.

  • Vindkraftsindustrin har flera lobbyorganisationer som är skattefinansierade som till exempel Vindkraftcentrum i Hammerdal. De har också branschorganisationen Svensk Vindenergi med i huvudsak utländska vindkraftsbolag som medlemmar. 
  • Vindkraftsindustrin har stöd av statliga Energimyndigheten som finansieras med skattepengar och som fått direktiv av regeringen att främja storskalig vindkraft i svensk landsbygd.
  • Likaså är statliga skattefinansierade Naturvårdsverket ett verktyg för att driva igenom regeringens vindkraftspolitik.
  • Även Naturskyddsföreningen är ett problem som säger sig värna naturen men går den industriella vindkraftsindustrins ärenden.

Tillsammans gör vi skillnad – stöd vårt arbete och bli medlem!

  • Medlemskap i Föreningen Motvind Sverige kostar 110 kr per år och betalas som löpande abonnemang genom betalningslösningen Stripe. Medlemskapet förnyas därmed automatiskt varje år tills du väljer att avsluta det – du får ett meddelande 7 dagar innan debitering och kan då välja att gå ur föreningen.

BLI MEDLEM HÄR »

  • Vill du även skänka valfri summa för att stötta Föreningen Motvind Sverige så är du varmt välkommen att göra det genom Swish 123 383 27 63 eller Bankgiro 5860-4919

Kontaktuppgifter Motvind Sverige:

info@motvindsverige.org
www.motvindsverige.org
Org.nr: 802538-4887

Styrelsen i
Motvind Sverige

Vi som startat Motvind Sverige har lång erfarenhet av vindkraftsindustrin och dess processer.

I vårt nätverk finns sakkunniga inom olika områden som berör vindkraft.

Torbjörn Sjödin, ordförande

Karin Bångman, kassör

Madeleine Staaf Kura, koordinator

Torbjörn Sjödin, styrelsen Motvind Sverige

Torbjörn Sjödin,
ordförande

Karin Bångman, styrelsen Motvind Sverige

Karin Bångman,
kassör

Madeleine Staaf Kura, styrelsen Motvind Sverige

Madeleine Staaf Kura,
koordinator

Torbjörn Sjödin, ordförande

Torbjörn är uppväxt i Sydamerika och har sina rötter i Jämtland dit han återvänt som pensionär till skogen och släktgården. 

Studier på KTH och SLU gav arbeten i ledande positioner att utveckla företag inom skog och industri i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien genom Boo-Hjortkvarn, SCA, IKEA gruppen, Swedwood International, Scandiakonsult samt egen konsulting internationellt.

Ett brinnande intresse för naturen gav erfarenheter worldwide inom skogsekologi, social hänsyn och ekonomisk uthållighet; Torbjörn var delegat i skapandet och tillämpningen av Forest Stewardship Council FSC och har arbetat med bland andra WWF globalt, Royal Bird Society UK, Rainforest Alliance USA m.fl, SIPAG Filippinerna, Fair Trade, IFC Världsbanken, Billion Tree Planting, Asia.

Som aktiv partner i företaget Tracy of Sweden är Torbjörn med och utvecklar beröringsfri spårning av varje träds ursprung från stubbe till produkt i syfte att visa att varje stock är legalt avverkad med fokus på tropikerna och Amazonas.

Torbjörn Sjödin, styrelsen Motvind Sverige
Karin Bångman, styrelsen Motvind Sverige

Karin Bångman

Karin är ekonomijournalist som även granskat vindkraftsindustrin under de senaste tio åren vilket bland annat resulterade 2010 i boken ”Vindkraftsbluffen – hur en liten by i Norrlands inland skulle blåsas”.

Karin har varit tidig med att varna för de stora negativa ekonomiska effekter som vindkraftsutbyggnaden orsakar för svensk industri och svenska elkonsumenter. Något som ställdes på sin spets när det nu i samband med kriget i Ukraina framkom att Ryssland med diktatorn Putin sponsrat den tyska miljörörelsen med syfte att sätta landets energisystem ur spel och göra landet beroende av rysk gas. 

Karin är även projektmotor i inflyttningsprojektet Projekt Kaxås. Ett fantastiskt framgångsrikt projekt som på 1,5 år skapat omfattande inflyttning till den norrländska glesbygden i nybyggda Ekobyn Ladriket i Kaxås, Jämtland. Projekt har generat 160 nya inflyttare varav 63 barn som räddar den lokala byskolan i byn Kaxås. Men samtidigt som Projekt Kaxås genomförde Sveriges hetaste inflyttningsprojekt i svensk landsbygd var Krokoms kommun med det centerpartistiska kommunalrådet och fastighetschefen i färd med att ingå ett avtal  om att bygga Sveriges största landbaserade industriella vindkraft mitt i inflyttningsområdet. Allt mörkades av politiker och tjänstemän. Karin berättar:

”Jag är en naturälskande person med rötterna i Vilhelm Mobergs Småland och mitt yrke är journalist. Med denna bakgrund kan jag inte stillatigande se på när Sverige raseras av ett dysfunktionellt energislag som vindkraft. Jag ser stora brister hos politiker, myndigheter och domstolar när det gäller kompetens och kunskap.”

Madeleine Staaf Kura

Madeleine har engagerat sig i vindkraftsfrågan på internationell basis sedan 2014. Hon har drivit en egen rättsprocess hela vägen till högsta domstolen i Turkiet. Där vann hon målet som blev prejudicerande. Till följd av hennes arbete har flera tillstånd för att bygga vindkraft annullerats av Energimarknadens tillsynsmyndighet. 

Madeleine fick upp ögonen för de lagvidriga metoderna inom vindkraftsindustrin när hennes egen familj drabbades. Familjens privata egendom i Turkiet invaderades av ett vindkraftsbolag som finansierades från Tyskland. Under hot mot sin person har hon sedan drivit fallet under flera år till högsta instans i Turkiet.

Trots domstolsbeslut lyckades vindindustrin bygga 6 Nordex turbiner på det för turister attraktiva området i Turkiet. Det var tyska staten som garanterat exportkrediten, vilket möjliggjorde det illegala bygget.  Detta innan markägarna ens var informerade. Tyskland har systematiskt ignorerat domstolsbeslutet i Turkiet. Detta ledde till att hon 2019 blev en av de första att presentera ett vindkraftsprojekt på UN Business Human Rights Forum i Geneve.  

Madeleine har stor erfarenhet av den komplexa vindkraftsindustrin. Så här ser hon på erfarenheten:

“Det krävs ett enormt civilkurage, tålamod och empati samt kompetens inom juridik, miljörätt, ekonomi, skatteplanering, energisystem, hälsa, livskvalitet, demokrati och mänskliga rättigheter för att informera och skapa opinion om vindkraftsindustrin som genomsyras av lögner, korruption och maktmissbruk.“ 

Sedan 2019 är Madeleine en drivande kraft inom nätverket Motvind Sverige. Hon arbetar aktivt i samarbetet inom EU. Nu aktuellt med petition angående FN:s beslut om att EU-länderna inte följer Århuskonventionen samt petition om buller & hälsa.  Madeleine är en av initiativtagarna till den svenska dokumentärserien i tre delar “Vindkraft – räddning eller fördärv?”

Madeleine Staaf Kura, styrelsen Motvind Sverige