fbpx
Riksföreningen Motvind Sverige

Om oss

Riksföreningen Motvind Sverige är en ideell och politiskt oberoende förening (NGO) som värnar naturen, den biologiska mångfalden, människors livsmiljö, hälsa och ekonomi – vår unika landsbygd!
Vi arbetar för en hållbar utveckling av svensk landsbygd, som ger människor möjlighet att leva i samklang med naturen. Verksamheten finansieras genom gåvor och medlemskap.

Riksföreningen Motvind Sverige kräver stopp för det industriella vindkraftsexperimentet och att en grundlig revision om dess påverkan på den biologiska mångfalden, djurlivet, naturen och människors hälsa genomförs. Motvind Sverige kräver ersättning till de drabbade för de skador som orsakas av den industriella vindkraften.

Foto © Ingemar Thulin, Wången, Västernorrland. 

Innehållsförteckning

Ökad kunskap & stöd för drabbade

Riksföreningen Motvind Sverige förenar
motståndet mot industriell vindkraft

Riksföreningen Motvind Sverige värnar om den svenska landsbygden och kämpar för att Sveriges grundlag även skall gälla för den internationella miljardindustrin vindkraft.
Vi stöder de som får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd på grund av en vindkraftsindustri. Vi förenar medborgarnas krafter mot den internationella miljard industrin vindkraft. Från att ha varit ett debattforum på sociala medier har föreningen Motvind Sverige sedan start Januari 2022 blivit en viktig röst i energidebatten.

Vi vill i samverkan med hela Sverige, förena och hjälpa människor så att de som drabbas kan få sin röst hörd. Vi är mycket stolta att samarbetet med människor runt om i Sverige, lett till att vi idag har en mycket informativ IT-plattform som är både sök- och delbar www.motvindsverige.org

Föreningens syfte är att öka kunskapen om de många negativa effekterna som den industriella vindkraftsutbyggnaden har på människorna, natur och djur och klimatet. En vindkraftsexploatering får enorma konsekvenser på livsmiljön, hälsa och ekonomin.

Sverige hade 4835 st land- och havsbaserade vindkraftsturbiner 31/12 2021. Dessa har av regeringar tillåtits byggas utan konsekvensanalys av de negativa effekterna för miljön och elförsörjningen. Resultatet av de problem vindkraftsindustrin förorsakat är idag tydligt i form av skövlad natur och enorma ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag.

– På det större planet har vi på grund av utbyggnaden fått ett energisystem som är på randen till kollaps och som drivit upp kostnaderna för svenska elkonsumenter och svenska företag. Dessutom måste reservenergi i form av gas, oljekraftverk och import användas för att balansera nätet och det innebär att Sverige på sista raden i denna massiva utbyggnad ökar koldioxidutsläppen. Vi har gått från ett närmast fossilfritt energisystem till logaritmiskt ökad gruvbrytning av råmaterial, miljöförstörelse och inhumana arbeten sett i hela kedjan från vaggan till graven, säger ordförande Torbjörn Sjödin.

Gustafsborg, Perstorp. Foto © Lotta Wendt.
Gustafsborg, Perstorp. Foto © Lotta Wendt.

Om föreningen

Även om allt med vindkraft bygger på politiska beslut så är Riksföreningen Motvind Sverige en ideell och politiskt oberoende förening som värnar människors hälsa, svensk landsbygd och den unika naturen i Sverige. Vi har inte fått några statliga medel utan verksamheten finansieras enbart med medlemskap och gåvor.

Motvind Sverige vill i samverkan förena enskilda personer, nätverk och bygder samt näringsidkare och företag som ifrågasätter utbyggnaden av industriell vindkraft. Föreningen startades i januari 2022 med syftet att skapa en gemensam stark röst för alla de som drabbas av en vindraftsetableing.

Vindkraftsprojekten planeras med kartor som underlag, från ett skrivbord i storstaden. Under “Fallstudier” publicerar vi berättelser från människors verklighet. De beskriver hur landsbygder och idyller just nu förvandlas till industrilandskap med stor negativ påverkan på livsmiljön för både djur och människor. Vindkraftsindustrin resulterar i stora ekonomiska förluster för drabbade, för svenska företag och för Sveriges elkonsumenter.

Vi är mycket stolta att samarbetet med människor runt om i Sverige som lett till att vi idag har en mycket informativ IT-plattform som är både sök- och delbar; www.motvindsverige.org

Övergripande mål

Riksföreningen Motvind Sverige kräver att Sveriges Regering beslutar om ett stopp för det industriella vindkraftsexperimentet som pågår. En grundlig revision behövs och ersättning till drabbade invånare för skador och ekonomiska förluster fastställas.

Föreningens övergripande mål:

  • Att skapa opinion så att problemen med vindkraftsexploateringen belyses.
  • Att informera och upplysa politiker och beslutsfattare lokalt, riks och på EU-nivå.
  • Att få till ett stopp för all fortsatt industriell vindkraftsutbyggnad tills vi fått en överblick över de faktiska kostnaderna för det svenska samhället.
  • Att få regeringen att tillsätta en oberoende kommission som kartlägger händelseförlopp och ansvarsfrågan för de skador som industriell vindkraft i Sverige resulterat i.

De drabbades stöd i grundlagen

Föreningen Motvind Sverige står på de drabbades sida med stöd i grundlagen – Regeringsformen – som säger att “All offentlig makt i Sverige utgår från folket

Läs mer här » www.riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/regeringsform

Politisk strategi utan
konsekvensanalys

Vindkraftsexploateringen i Sverige bygger på politiska beslut om hundra procent förnybart, en politisk skrivbordsprodukt som saknar folklig förankring, där politikerna ser vindkraften som den stora lösningen. Det är en politisk strategi som helt saknar konsekvensanalyser.
Det politiska beslutet har inte stöd hos folket och resultatet är ökade koldioxidutsläpp jämfört med det fossilfria energisystem som Sverige tidigare haft.

Regeringen som tillträdde efter valet 2023 har med “Tidöavtalet” ändrat målet om 100% förnybart och istället är Sveriges nya mål “100% fossilfritt”. Problemen med vindkraft har blivit en fråga om ekonomi. Där vindkraftsbolagen skall stå för alla kostnader, dock fortsätter samma slogan “Vi måste ställa om, vi måste bygga vindkraft”.

Motvind Sverige tydliggör resultatet av den förda politiken där framför allt Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet är ansvariga, men även Vänstern och Alliansen med Kristdemokraterna och Moderaterna har en del i detta energipolitiska fiasko och de skador som förorsakats. Läs mer här »

Kommunalt veto

Allt med vindkraft bygger på politiska beslut som härstammar från EU. På lokal nivå skapar vindkraft stora konflikter. Både över partigränserna, men även inom det enskilda partiet. Flera lokala politiker har valt att gå emot partiledningen. De har satts sig in i den komplexa frågan, lyssnat på den lokala folkviljan och nyttjat det kommunala vetot.

Alla olika partier har nyttjat det kommunala vetot mot en vindkraftetablering i den egna kommunen.
Fler och fler kommuner nyttjar det kommunala vetot. Denna demokratiska rättighet har lett till flera SOU där syftet är att ta fram underlag för att bana väg för fortsatt exploatering av svenska landsbygden. “Vindkraft emot alla argument”

Citat Björn Gillberg: Vindkraften byggs ut i rasande fart i norra Sverige. Det rör sig ofta om utländska investeringar. Resultatet blir ödeläggelse av naturen. De, som får vindkraftparker i närområdet, får sina liv förstörda genom otrevnad och minskade fastighetsvärden. Men nu växer motståndet mot vindkraftkolonialismen på allvar. Kommuner börjar säga nej med hjälp av det kommunala vetot. Regeringens svar är en utredning om möjligheterna att ta bort vetorätten. Miljö- och klimatministern Isabella Lövin har gett miljöpartisten och vindkraftivraren Lise Nordin uppdraget att leda utredningen. Se filmen av Björn Gillberg på YouTube här »

Dokument: Advokat Hans Kindstrand ”Kommunernas ansvar vid tillstyrkan av vindkraft. Skydd för äganderätten av näraliggande fastigheter vid en vindkraftsetablering”. Ladda ner dokumentet som pdf här ››

Läs fler artiklar från Advokat Hans Kindstrand på tidningen Advokaten Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund »

Fallstudier

Fallstudier presenteras löpande på vår hemsida.www.motvindsverige.org/fallstudier publicerar vi berättelser från människors verklighet. De beskriver hur landsbygder och idyller just nu förvandlas till industrilandskap med stor negativ påverkan på livsmiljön för både djur och människor. Vindkraftsindustrin resulterar i stora ekonomiska förluster för drabbade, för svenska företag och för Sveriges elkonsumenter.

Nätverk & Föreningar

Gemene man i Sveriges är positiv till vindkraft – fram till den dag när vindindustrin knackar på och vill bli närmaste granne. Det är först när man själv blir drabbad av vindkraftsexploateringen och får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd som man tvingas sätta sig in i det komplexa ämnet. Detta är en svår uppgift eftersom allt som har med vindkraft att göra bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer och konsulter. Läs mer om de oppositioner i Sverige som organiserat sig för att stoppa vindkraftsplaneringen och rädda sin livsmiljö och ekonomi: Nätverk & Föreningar »

Bli MEDLEM och/eller MÅNADSGIVARE
- tillsammans gör vi skillnad!

I motsats till vindkraftsindustrins aktörer får vi inget ekonomiskt stöd av regeringen, myndigheter eller industrin.

  • Vindkraftsindustrin har flera lobbyorganisationer som är skattefinansierade som till exempel Vindkraftcentrum i Hammerdal. De har också branschorganisationen Svensk Vindenergi med i huvudsak utländska vindkraftsbolag som medlemmar. 
  • Vindkraftsindustrin har stöd av statliga Energimyndigheten som finansieras med skattepengar och som fått direktiv av regeringen att främja storskalig vindkraft i svensk landsbygd.
  • Likaså är statliga skattefinansierade Naturvårdsverket ett verktyg för att driva igenom regeringens vindkraftspolitik.
  • Även Naturskyddsföreningen är ett problem som säger sig värna naturen men går den industriella vindkraftsindustrins ärenden.

Tillsammans gör vi skillnad – stöd vårt arbete och bli medlem!

  • Medlemskap i Föreningen Motvind Sverige kostar 110 kr per år och betalas som löpande abonnemang genom betalningslösningen Stripe. Medlemskapet förnyas därmed automatiskt varje år tills du väljer att avsluta det – du får ett meddelande 7 dagar innan debitering och kan då välja att gå ur föreningen.

BLI MEDLEM och/eller MÅNADSGIVARE  HÄR »

  • Vill du även skänka valfri summa för att stötta Föreningen Motvind Sverige så är du varmt välkommen att göra det genom Swish 123 383 27 63 eller Bankgiro 5860-4919

Kontaktuppgifter Motvind Sverige:

info@motvindsverige.org
www.motvindsverige.org
Org.nr: 802538-4887
Säte: Kaxås

Styrelsen i
Motvind Sverige

Vi som startat Motvind Sverige har lång erfarenhet av vindkraftsindustrin och dess processer.

I vårt nätverk finns sakkunniga inom olika områden som berör vindkraft.

Torbjörn Sjödin, ordförande

Karin Bångman, kassör

Madeleine Staaf Kura, koordinator

Torbjörn Sjödin, styrelsen Motvind Sverige

Torbjörn Sjödin,
ordförande

Karin Bångman, styrelsen Motvind Sverige

Karin Bångman,
kassör

Madeleine Staaf Kura, styrelsen Motvind Sverige

Madeleine Staaf Kura,
koordinator

Torbjörn Sjödin, ordförande

Torbjörn är uppväxt i Sydamerika och har sina rötter i Jämtland dit han återvänt som pensionär till skogen och släktgården. 

Studier på KTH och SLU gav arbeten i ledande positioner att utveckla företag inom skog och industri i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien genom Boo-Hjortkvarn, SCA, IKEA gruppen, Swedwood International, Scandiakonsult samt egen konsulting internationellt.

Ett brinnande intresse för naturen gav erfarenheter worldwide inom skogsekologi, social hänsyn och ekonomisk uthållighet; Torbjörn var delegat i skapandet och tillämpningen av Forest Stewardship Council FSC och har arbetat med bland andra WWF globalt, Royal Bird Society UK, Rainforest Alliance USA m.fl, SIPAG Filippinerna, Fair Trade, IFC Världsbanken, Billion Tree Planting, Asia.

Som aktiv partner i företaget Tracy of Sweden är Torbjörn med och utvecklar beröringsfri spårning av varje träds ursprung från stubbe till produkt i syfte att visa att varje stock är legalt avverkad med fokus på tropikerna och Amazonas.

Torbjörn Sjödin, styrelsen Motvind Sverige
Karin Bångman, styrelsen Motvind Sverige

Karin Bångman

Karin är ekonomijournalist som även granskat vindkraftsindustrin under de senaste tio åren vilket bland annat resulterade 2010 i boken ”Vindkraftsbluffen – hur en liten by i Norrlands inland skulle blåsas”.

Karin har varit tidig med att varna för de stora negativa ekonomiska effekter som vindkraftsutbyggnaden orsakar för svensk industri och svenska elkonsumenter. Något som ställdes på sin spets när det nu i samband med kriget i Ukraina framkom att Ryssland med diktatorn Putin sponsrat den tyska miljörörelsen med syfte att sätta landets energisystem ur spel och göra landet beroende av rysk gas. 

Karin är även projektmotor i inflyttningsprojektet Projekt Kaxås. Ett fantastiskt framgångsrikt projekt som på 1,5 år skapat omfattande inflyttning till den norrländska glesbygden i nybyggda Ekobyn Ladriket i Kaxås, Jämtland. Projekt har generat 160 nya inflyttare varav 63 barn som räddar den lokala byskolan i byn Kaxås. Men samtidigt som Projekt Kaxås genomförde Sveriges hetaste inflyttningsprojekt i svensk landsbygd var Krokoms kommun med det centerpartistiska kommunalrådet och fastighetschefen i färd med att ingå ett avtal  om att bygga Sveriges största landbaserade industriella vindkraft mitt i inflyttningsområdet. Allt mörkades av politiker och tjänstemän. Karin berättar:

”Jag är en naturälskande person med rötterna i Vilhelm Mobergs Småland och mitt yrke är journalist. Med denna bakgrund kan jag inte stillatigande se på när Sverige raseras av ett dysfunktionellt energislag som vindkraft. Jag ser stora brister hos politiker, myndigheter och domstolar när det gäller kompetens och kunskap.”

Madeleine Staaf Kura

Madeleine har engagerat sig i vindkraftsfrågan på internationell basis sedan 2014. Hon har drivit en egen rättsprocess hela vägen till högsta domstolen i Turkiet. Där vann hon målet som blev prejudicerande, men på grund av maktmissbruk och korruption fortsatte bygget och Nordex installerade 6 turbiner.

Madeleine fick upp ögonen för de lagvidriga metoderna inom vindkraftsindustrin när hennes egen familj drabbades. Familjens privata egendom invaderades av ett vindkraftsbolag som finansierades från Tyskland. Under hot mot sin person och egendom har hon sedan dess drivit fallet till högsta instans i Turkiet. Det var tyska staten som garanterat exportkrediten, vilket möjliggjorde det illegala bygget. Detta innan markägarna ens var informerade!  GermanWatch rapporterade 2017 att Nordex  projekt  i Cesme, Turkiet strider mot de mänskliga rättigheterna. 

2019 blev Madeleine en av de första att presentera ett vindkraftsprojekt på UN Business Human Rights Forum i Geneve och Goldstandard upphävde koldioxidkrediterna för vindkraftsbolaget. Vindkraftsaffären är klassificerad av BankTrack som en “Dodgy Deal”, ett projekt som är skadligt för miljön eller samhället, och som enligt BankTrack inte bör ha någon plats i portföljen för ansvarsfullt verksamma banker. Tyska staten har systematiskt ignorerat internationella regler och överenskommelser. Inte ens domstolsbeslut respekteras. 

Madeleine Staaf Kura, styrelsen Motvind Sverige

Madeleine har stor erfarenhet av den komplexa vindkraftsindustrin. Så här ser hon på erfarenheten:

“Det krävs ett enormt civilkurage, tålamod och empati samt kompetens inom juridik, miljörätt, ekonomi, skatteplanering, energisystem, hälsa, livskvalitet, demokrati och mänskliga rättigheter för att informera och skapa opinion om vindkraftsindustrin som genomsyras av lögner, korruption och maktmissbruk.“ 

Sedan 2019 är Madeleine en drivande kraft inom nätverket Motvind Sverige och har hjälpt många drabbade medlemmar. Hon arbetar aktivt i samarbetet inom EU. Aktuellt med petition angående buller & hälsa, begäran om omprövning av EU förordningen 2022/2577 samt driver fall i EU domstolen gällande Aarhuskonventionen.

Madeleine representerade fiskerinäringen på konferensen Off-Shore windfarms – Towards a new environmental failure, EU Parlamentet 2023.  

Madeleine är en av initiativtagarna till den svenska dokumentärserien i tre delar “Vindkraft – räddning eller fördärv?” Hon är även ägare till konsultbolaget Vindkraftsupplysningen.