fbpx
Motstånd mot industriell vindkraft

Nätverk och föreningar

Gemene man i Sverige är oftast positiv till vindkraft då det i den politiska propagandan framställs som ett ”förnyelsebart” energislag. Detta fram till den dag när vindindustrin knackar på och vill bli närmaste granne. Det är först när man själv blir drabbad av vindkraftsexploateringen och får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd som man tvingas sätta sig in i det komplexa ämnet. Detta är en svår uppgift eftersom allt som har med vindkraft att göra bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer och konsulter.

Foto: Vindkraftsmöte i Västervik

Tillsammans blir vi starka!

Med kunskap och erfarenhet växer
motståndet mot industriell vindkraft.

Det är först när man själv blir drabbad av vindkraftsexploateringen och får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd som man tvingas sätta sig in i det komplexa ämnet. Detta är en svår uppgift eftersom allt som har med vindkraft att göra bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer och konsulter.

Miljökonsekvensbeskrivningen, till exempel, som ligger till grund för själva tillståndet, är en produkt som faktureras av vindkraftbolagens konsultbolag. Det är ofta samma konsulter som sedan också får uppdragen.

Gemene man i Sverige är oftast positiv till vindkraft då det i den politiska propagandan framställs som ett ”förnyelsebart” energislag. Detta fram till den dag när vindindustrin knackar på och vill bli närmaste granne. Då bildas på några veckor en opposition som på olika sätt organiserar sig för att stoppa vindkraftsplaneringen. Man frågar sig varför? En elproducent som vill hjälpa till att minska koldioxidutsläpp, en energikälla som dessutom är ”hållbar”. Varför detta motstånd?

Frågan är komplex och kräver en bred expertis för att kunna hanteras. Juridik, miljölagstiftning, ekonomi, skatter, energisystem, hälsa, livskvalitet, demokrati och mänskliga rättigheter är några av de områden som ingår.
De lokala politikerna är ofta inte tillräckligt insatta i ämnet eller lockas av ekonomiska incitament.

Det är en lång process som kostar både tid och pengar, och de som drabbas har inte de ekonomiska resurser som krävs för att ta striden mot vindkraftsbolagen. Med kunskap och erfarenhet växer motståndet mot industriell vindkraft. Tillsammans gör vi skillnad. Läs mer om vindkraftens konsekvenser här »

Nätverk och föreningar

Förteckning över nätverk och föreningar mot industriell vindkraft i Sverige sorterade efter ort. Listan uppdateras löpande.

Obs. Scrolla i sidled samt nedåt inuti dokumentet för att se alla uppgifter.