fbpx
Industriell vindkraftsutbyggnad

Fallstudier

Under vinjetten ”Fallstudier” presenterar vi löpande artiklar om enskilda personer, nätverk och bygder samt näringsidkare och företag som får sin ekonomi och livsmiljö ödelagd på grund av regeringens industriella vindkraftsutbyggnad.

Foto: Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun.

Politisk strategi utan konsekvensanalys

Vindkraftsexploateringen i Sverige bygger på politiska beslut om hundra procent förnybart, en politisk skrivbordsprodukt som saknar folklig förankring, där politikerna ser vindkraften som den stora lösningen. En politisk strategi som helt saknar konsekvensanalyser. Det politiska beslutet har inte stöd hos folket och resultatet är ökade koldioxidutsläpp jämfört med det fossilfria energisystem som Sverige tidigare haft med kärnkraft och vattenkraft.

Kommunalt veto

På lokal nivå har den centrala politiken skapat stora konflikter bland kommunpolitiker där flera lokala politiker valt att gå emot partipiskan och ta ställning för folkets vilja och nyttja det kommunala vetot.

De drabbades stöd i grundlagen

Föreningen Motvind Sverige står på de drabbades sida med otvetydigt stöd i grundlagen och svensk författningssamling - Regeringsformen - som säger att “All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Fallstudier

Här presenterar vi löpande artiklar om enskilda personer, nätverk och bygder samt näringsidkare och företag som får sin ekonomi och livsmiljö ödelagd på grund av regeringens industriella vindkraftsutbyggnad.