fbpx
Vetenskap och beprövad erfarenhet

Sakkunniga

Allt med vindkraftsexploateringen bygger på politiskt fattade beslut. Inga konsekvensanalyser är gjorda. Det är anmärkningsvärt att beslut om ett så stort infrastrukturprojekt som kommer att kosta svenska folket miljarder av skattemedel och exploatera vår landsbygd inte har baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Här lyfter vi fram sakkunniga som på vetenskaplig grund redogör för vindkraftens påverkan på samhället, människorna, djuren, naturen och den komplexa juridiken.

Foto © Lotta Wendt, Gustafsborg, Perstorp.

Vindkraftsexploatering
utan vetenskaplig grund

Vindkraftsutbyggnaden är styrd av klimatideologer inom politiken. Dessa är uppbackade av svensk media som svalt  ideologernas egen hemsnickrade retorik – ”förnybart”, ”grön energi”, ”klimatförnekare”, ”klimatkrisen” – alla är nya ord för vår tid, skapade av det politiska etablissemanget, för att bland annat  bana väg för miljardindustrin vindkraft.

Allt med vindkraftsexploateringen bygger på politiskt fattade beslut. Inga konsekvensanalyser är gjorda. Det är anmärkningsvärt att beslut om ett så stort infrastrukturprojekt som kommer att kosta svenska folket miljarder av skattemedel och exploatera vår landsbygd inte har baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Sakkunniga och expertis har inte tillfrågats innan besluten tagits. Det finns därför ett stort behov av att öka kunskapen om den industriella vindkraftens påverkan. Här lyfter vi fram sakkunniga som på vetenskaplig grund redogör för vindkraftens påverkan på samhället, människorna, djuren, naturen och den komplexa juridiken. 

Sakkunniga

Löpande publicering av artiklar om sakkunniga som på vetenskaplig grund redogör för vindkraftens påverkan på samhället, människorna, djuren, naturen och den komplexa juridiken. 

Christian Sandström - EU:S GRÖNA GIV GER GRÖNA BUBBLOR
Sakkunniga
Motvind Sverige

EU:s gröna bidrag – gröna bubblor?

Christian Sandström är biträdande professor i Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och knuten till Näringslivets forskningsinstitut Ratio.

Läs mer »