fbpx
Tillsammans blir vi starka

Bli medlem
eller donera

Motvind Sverige företräder enskilda personer, nätverk, bygder, näringsidkare och företag som drabbas av industriell vindkraft. I motsats till vindkraftsindustrin får vi inget ekonomiskt stöd, därför finansieras föreningens verksamhet genom medlemskap och gåvor. Välkommen att bli medlem!

Foto © Hällrace i Jämtland www.hallrace.se

Innehållsförteckning

Tillsammans blir
vi starka!

Föreningen Motvind Sverige företräder enskilda personer, nätverk och bygder samt näringsidkare och företag som drabbas av industriell vindkraft.

Föreningen startades i januari 2022 med syftet att ge röst åt de utsatta, vilket är många, och berätta om hur landsbygder och idyller just nu förvandlas till industri-landskap med stor negativ påverkan på livsmiljön för både djur och människor. Vindkraftsindustrin resulterar i stora ekonomiska förluster för drabbade, för svenska företag och för Sveriges elkonsumenter.

Vi som startat Motvind Sverige har lång erfarenhet av vindkraftsindustrin och dess processer. I vårt nätverk finns sakkunniga inom olika områden som berör vindkraft.

Läs mer om föreningen och styrelsen här »

Tillsammans
gör vi skillnad!

I motsats till vindkraftsindustrins aktörer får vi inget ekonomiskt stöd av regeringen, myndigheter eller industrin.

  • Vindkraftsindustrin har flera lobbyorganisationer som är skattefinansierade som till exempel Vindkraftcentrum i Hammerdal.
  • Det har också branschorganisationen Svensk Vindenergi med i huvudsak utländska vindkraftsbolag som medlemmar. 
  • Vindkraftsindustrin har stöd av statliga Energimyndigheten som finansieras med skattepengar och som fått direktiv av regeringen att främja storskalig vindkraft i svensk landsbygd.
  • Likaså är statliga skattefinansierade Naturvårdsverket ett verktyg för att driva igenom regeringens vindkraftspolitik.
  • Även Naturskyddsföreningen är ett problem som säger sig värna naturen men går den industriella vindkrafts-industrins ärende.

Bli medlem

Medlemskap i Föreningen Motvind Sverige kostar för närvarande 110 kr per person och år och betalas som löpande abonnemang genom betalningslösningen Stripe. Medlemskapet förnyas därmed automatiskt varje år tills du väljer att avsluta det – du får ett meddelande 7 dagar innan debitering och kan då välja att gå ur föreningen.

#JagärmedlemiMotvindSverige Badge och Medlemsmärke
Motvind Sverige logo

Fyll i vår enkät

Du som är MEDLEM i Föreningen Motvind Sverige och som på något vis är drabbad av vindkraftsindustrin är välkommen att fylla i vår enkät och berätta om situationen. Ju fler som fyller i desto bättre överblick får vi gällande omfattningen av de skador på ekonomi, natur och livskvalitet som vindkraftsindustrin förorsakar i Sverige. Med materialet blir det också möjligt att driva processer om ersättningskrav för skadorna.

DONERA

Swoosh med vinden

Motvind Sverige arbetar för att informera, utbilda och skapa opinion om vindkraftsexploateringen i Sverige. 

Vi arbetar för bättre och faktabaserade beslutsunderlag för land- och havsbaserad vindkraftsindustrier. I vårt arbete ingår kontakt med politiker i Sverige & EU, myndigheter, sakkunniga och media.

Vi får inga statliga ”gröna” bidrag och de drabbade får ingen rättshjälp så varje swish är viktigt och mottages tacksamt!

Motvind Sverige logo