fbpx
Riksföreningen Motvind Sverige

Press

Artiklar och pressmeddelanden från Riksföreningen Motvind Sverige med info mm om föreningens arbete kring vindkraft i Sverige och utomlands.

Film © Anders Nilsson. Björnar i svensk natur.

Artiklar och pressmeddelanden från Motvind Sverige

General Electric GE 5.3-158 Cypress i Björkvattnet. Foto © Privat.
Föreningen Motvind Sverige
Motvind Sverige

Vem vinner på vindkraft?

Elförsörjningen från vindkraft är instabil och tär hårt på baskraft som den är beroende av. De flesta vindindustrier säljer elen via PPA-avtal till stora förbrukare

Läs mer »