fbpx
Riksföreningen Motvind Sverige

Press

Artiklar och pressmeddelanden från Riksföreningen Motvind Sverige med info mm om föreningens arbete kring vindkraft i Sverige och utomlands.

Film © Anders Nilsson. Björnar i svensk natur.

Artiklar och pressmeddelanden från Motvind Sverige

Tomas Tobé (M), EU-parlamentariker. Foto © Moderaterna
Föreningen Motvind Sverige
Motvind Sverige

Replik till Tomas Tobé

Att säkerställa ett balanserat system för industriella utsläpp måste lovordas eftersom målen för ekonomi-, energiomställning, miljöskydd mm är övertydliga.

Läs mer »
Björnar i svensk natur. Foto © Anders Nilsson.
Föreningen Motvind Sverige
Motvind Sverige

Broschyr

Informationsbroschyr om vindkraftsindustrin Riksföreningen Motvind Sverige har tagit fram en faktabroschyr om vindkraft med syfte att informera och skapa opinion. • Läs DIGITAL version ›› • Ladda

Läs mer »
General Electric GE 5.3-158 Cypress i Björkvattnet. Foto © Privat.
Föreningen Motvind Sverige
Motvind Sverige

Vem vinner på vindkraft?

Elförsörjningen från vindkraft är instabil och tär hårt på baskraft som den är beroende av. De flesta vindindustrier säljer elen via PPA-avtal till stora förbrukare

Läs mer »