fbpx

Dr Henning Theorell: Egenintresset vindkraft och landsbygdsutveckling – en målkonflikt

Dr Henning Theorell: Egenintresset vindkraft och landsbygdsutveckling – en målkonflikt

Dr Henning Theorell är legitimerad läkare samt specialist i invärtesmedicin och allergisjukdomar som sedan pensionen 2009 med oro följt expansionen av vindkraft i Sverige och dess hälsokonsekvenser, en industri där man nu söker platser för allt större vindkraftsexploateringar med kraftfullare verk i syfte att tillfredsställa ett ökat elbehov genom övergång från olja, gas och kol till mixen sol-,  vind- och vattenkraft.

Politiskt beslut är att påskynda vindkraftsexpansionen med kostnadslättnader i form av elcertifikat i syfte att motverka fortsatt temperaturstegring över 1,5 grader och att utöka elproduktion för fossilfritt stål, elbilar och vätgasproduktion. Nu vill man dessutom snabba på beslut om vindparksprojekt genom att göra vetoprocessen så kort som möjligt. Detta eftersom man märkt det styvnackade kommunala motståndet mot etableringar i så måtto att 78 projektansökningar har avslagits i kommunstyrelsen under 2021. 

Förklaringar till detta hårdnande klimat och dess hälsokonsekvenser illustreras här i Dr Henning Theorells artikel “Egenintresset vindkraft och landsbygdsutveckling – en målkonflikt”. Dr Theorell menar att vindkraft nu är ett riksintresse som får företräde framför andra riksintressen och där biologiska mångfalden och glesbygdsbefolkningens hälsa får träda tillbaka. Som exempel ges bland annat ett observandum på Gotland där dödsfall i vasculär demens ökar påtagligt från 2009-2018 samtidigt som den installerade vindkrafteffekten i megawatt ökar kraftigt. 

Ladda ned artikeln här (uppdaterad 2023.01.22) > Egenintresset vindkraft och landsbygdsutveckling – en målkonflikt


Omslagsfoto: ”Ogrön vindkraft: Samiska och naturvetenskapliga perspektiv på fossiloberoende design”. Se filmen här:

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun