fbpx

Fäbodberget Blakliden Västerbotten

Fallstudie Fäbodberget Blakliden i Åsele och Lycksele kommuner i Västerbotten

Totalt 84 vindkraftsverk. Stor Rotliden ligger i anslutning till Fäbodberget. Här finns en vindkraftsindustri om 40 vindkraftverk som varit igång sedan 2011. Ansvarig för skadorna är Vattenfall Vindkraft AB.

Skador:

  • Förorenad dricksvattentäkt
  • Bostäder som blivit värdelösa och inte går att sälja
  • Bullerstörningar
  • Blinkande ljus och skuggor
  • Intrång i Naturreservat

Fäbodbergets vindkraftsindustri tas i bruk i år och ägs av Vattenfall, danska turbintillverkaren Vestas, och danska pensionsbolaget AIP Management.

Att medvetet använda miljöfarligt avfall i närheten av en dricksvattentäkt är för mig ett mord på livsmiljön.

– Jag kommer aldrig någonsin i resten av mitt liv att lita på personer som arbetar hos någon myndighet. Inte heller det politiska etablissemang med dess miljönämnd och miljöinspektör Sofia Sparrfeldt, säger Bengt Johansson som är hårt drabbad av vindkraftsindustrin. Hans gård ligger drygt en kilometer från vindkraftsindustrin. Hans störs av ljud och ljus men värst av allt är att hans dricksvattentäkt ligger i industriområdet, vilket gjort att tester som tagits visar på kraftigt förhöjda värden av tungmetaller – ett prov visade 600 gånger förhöjda värden av bly. Numera har han inget dricksvatten utan måste köpa detta.

Vattenfalls vindkraftsetablering har varit lång och konfliktfylld

Historien om Vattenfalls etablering av vindkraftsindustri på Fäbodberget, Stor Rotliden och Blakliden har varit lång och konfliktfylld. Tillståndet för Blakliden fick Vattenfall 2018 trots att Blakliden också är ett naturreservat som berörs svårt av industrin. Anläggningen på Fäbodberget började Vattenfall bygga innan bolaget hade ett giltigt tillstånd. Enligt de berörda har flera brott begåtts genom åren. De utsatta har varit helt maktlösa mot det statliga bolaget Vattenfall vars metoder övertrumfat det mesta. I år tas de senaste vindkraftverken på Fäbodberget i bruk. Anmälningar har gjorts om misstänkta miljöbrott till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen och polisen men dessa har lämnats utan kontroller och utan åtgärder. 

Ingen tar ansvar för de människor som drabbats av vindkraftsindustrins föroreningar

Det mest slående i denna historia är att ingen tar ansvar för de människor som drabbats av vindkraftsindustrins föroreningar. Trots att det i vår svenska gällande lagstiftning Miljöbalken står klart och tydligt, att försiktighetsprincipen ska tillämpas till skydd för människor och djur:

1 §   Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att:
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas

Om miljöbrott begås är det markägarna som är ytterst ansvariga för vad som sker på deras mark, även när de arrenderar ut mark till annan verksamhet.

Bengt Johansson har tagit åtskilliga prover på sitt dricksvatten sedan Vattenfall började bygga industrin i det område där hans kallkälla ligger. Proverna har han fått bekosta själv med stöd av byalaget och Svenskt Landskapsskydd. Ansvariga myndigheter känner till problemet och oron men har vägrat göra kontroller. Även visuellt har vattnet i brunnen förändrats. Enligt Bengt Johansson har det aldrig tidigare sett ut så här.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun