fbpx

Sveriges Ingenjörer – snälla gör er hemläxa

Sveriges Ingenjörer – snälla gör er hemläxa. Vindkraft har fått alla chanser i världen!

Replik till Sveriges Ingenjörers text i Svd Debatt: Lär av danska modellen för vindkraft till havs. Svd Debatt avstod från att publicera vår replik.

Vindkraft har fått alla chanser i världen och fått mer ekonomiskt stöd än andra energislag, men fungerar ändå inte bra. Detta med ett förödande resultat för svenska folket då vindkraft är väderberoende, något som ger obalans i elsystemet med volatila priser. Ett politiskt önsketänkande om att ersätta planerbar fossilfri kärnkraft.

Vindkraften har blivit subventionerad med flera miljarder

Vindkraften har blivit subventionerad med skattelättnader som uppgår till flera miljarder. Hundratals miljoner av skattemedel har plöjts ner i utredningar och projekt med syfte att främja vindkraften. Listan är lång på alla gräddfiler som givits till vindkraftsindustrin.

Det är anmärkningsvärt att fackförbundet Sveriges Ingenjörer gör ett politiskt utspel som ivriga påhejare för vindkraft, men missar de övergripande tekniska och ekonomiska bristerna. Vindkraftsturbiner kan möjligtvis vara tekniskt intressanta för ingenjörer, men som energikälla är vindkraft ett av världens sämsta energislag både vad gäller leveransförmåga samt konsekvenser för omgivningen och elsystemet. Det är matematik – något som Sveriges Ingenjörer torde behärska.

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer, anser att svenska elkonsumenter ska betala ledningar med anslutning för havsbaserad vindkraft till en kostnad som är i nivå med en ny kärnkraftsreaktor. Vindkraftsindustrier har ofta kortare livslängd än som projekterats. Även kablarna som kostar ungefär lika mycket som turbinerna har kort livslängd. Alla förstår att en vindkraftsturbin bara levererar el när det blåser lagom! För de som kan räkna är valet enkelt – lägg våra skattemedel på elproduktion som fungerar och inte på havsbotten.

Tekniken är inte mogen inom en rimlig planeringshorisont enligt Svenska Kraftnät

Det är ansvarslöst av fackförbundet Sveriges Ingenjörer att lansera “utredningen” Tillståndskrångel blåser svenskarna på havsbaserad vindkraft författad av Staffan Bjurulf som tar fasta på att påskynda tillstånd för vindkraft istället för att belysa de tekniska brister som följer med vindkraft. Även Svenska Kraftnät har konstaterat att tekniken inte är mogen inom en rimlig planeringshorisont.

Att fackförbundet använder Danmark som ett exempel är olyckligt då PFAS har hittats i havsskummet och danska Miljöstyrelsen utreder nu huruvida mikroplaster från de havsbaserade vindkraftverken på Doggers Bank är orsaken till att kor på Jylland kontaminerats med PFAS.

Man kan spendera hela sin BNP på batterier varje år, men det skulle fortfarande inte räcka

Ulrika Lindstrand har även missat att The Global Warming Policy Foundation varnar för att den förda politiken är orealistisk. Med hänvisning till att vindkraftsel kräver stora mängder ellagring samtidigt som det saknas en prisvärd och skalbar energilagringsteknik. Francis Menton, Harvard University, förklarar:

”Mängden lagring som krävs är mycket stor – kanske så mycket som två månaders genomsnittlig efterfrågan. Kostnaden blir då absurd. Man kan spendera hela sin BNP på batterier varje år, men det skulle fortfarande inte räcka. Vätgas är bättre, men fortfarande förvånansvärt dyrt, eftersom det är så ineffektivt.” Enligt en av Mentons uppskattningar kan kostnaden för att tillhandahålla litiumjonbatterier för ett kraftnät vara mer än tio gånger ländernas BNP. Då batterierna slits ut, skulle kostnaderna återkomma med några års mellanrum.

De skyhöga priserna på den brittiska elmarknaden de senaste dagarna är en varning. Utan ekonomiska former av ellagring kommer en strävan efter förnybar energi att sluta mycket illa för konsumenterna.

The Global Warming Policy Foundation’s chef, Dr Benny Peiser

Vi önskar veta hur många av fackförbundets 150 000 medlemmar som skriver under på denna “utredning”, men framförallt vem är beställaren och vad är syftet med denna så uppenbart okritiska propaganda för ett så dåligt kraftslag som vindkraft?

Torbjörn Sjödin med styrelse,
ordförande Riksföreningen Motvind Sverige
www.motvindsverige.org

Läs mer:

The Energy storage Conundrum by Francis Menton 

Francis Menton blog / articles

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer www.sverigesingenjorer.se
Omslagsfoto: Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer www.sverigesingenjorer.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun