fbpx

Utfrågning i EU-Parlamentet med krav om regler för buller från vindkraft

Utfrågning i EU-Parlamentet den 13 juli med krav om regler för buller från vindkraft

Organisationer från olika EU-länder kräver regler för buller från vindkraftsturbiner. Arbetet har resulterat i en framställan samt en utfrågning i EU-parlamentet.

I denna framställan uppmanas Europaparlamentet att ta fram villkor för bestämmelser för att utvärdera och minska buller från vindkraftverk, samt att säkerställa kontrollen av detsamma, utifrån oberoende vetenskap och lämpliga referenser. Bullerutsläpp från vindkraftverk inkluderar infraljud och hörbara ljud som påverkar otaliga medborgare i hela unionen, särskilt i deras bostäder.

100 000 vindkraftverk inom EU

Det finns för närvarande över 100 000 vindkraftverk inom EU, med planer på att tredubbla denna siffra till 2050. Nuvarande bullerregler överensstämmer inte med den specifika komplexiteten hos vindkraftsbuller. Att exempelvis tillämpa gällande beräkningsstandarder (ISO-norm 9613-2) för vindkraftverk resulterar i en ofullständig bedömning då dessa är avsedda för andra bullerkällor.

Mätmetoder för regelverket haltar och Världshälsoorganisationen (WHO) kopplar behovet av ytterligare vetenskaplig forskning till vindkraftsbullrets specifika egenskaper. Källa > World Health Organization – Noise guidelines (sida 7)

Föreningar från Belgien, Tyskland och Frankrike lämnade 2021 in en framställan till Europaparlamentet med krav på EU-regler för vindkraftsbuller > PETITION ON WIND TURBINE NOISE FOR THE INTRODUCTION OF LEGISLATION REGARDING THE EVALUATION AND THE MINIMISATION OF WIND TURBINE NOISE (Peti 482-2021, 29 April 2021)

Organisationer från Nederländerna, Sverige, Finland, Grekland, Spanien och Danmark har gått samman och stödjer detta initiativ och uppmanar till en sakenlig och heltäckande EU-lagstiftning om buller från vindkraftverk. Läs pressrelease från 29 April 2022 > NOISE POLLUTION FROM WIND TURBINE – ENVIRONMENTAL ASSOCIATIONS CALL FOR EU RULES

Trots flera unionslagstiftningar om minskning av buller, maskiner och utomhusutrustning är det anmärkningsvärt att unionsreglerna inte specifikt täcker vindkraftverkens akustiska påverkan på medborgarna, särskilt genom att inte uttryckligen identifiera vindkraftverk som en källa till buller, i motsats till andra industriella bulleremissionskällor.

Trots flera unionslagstiftningar om minskning av buller, maskiner och utomhusutrustning är det anmärkningsvärt att unionsreglerna inte specifikt täcker vindkraftverkens akustiska påverkan på medborgarna, särskilt genom att inte uttryckligen identifiera vindkraftverk som en källa till buller, i motsats till andra industriella bulleremissionskällor. Detta är av särskild betydelse eftersom vindkraftverk avger infraljud med specifika egenskaper och amplituder som utgör en allvarlig hälsorisk för drabbade medborgare. Speciellt när bullerföroreningar sker över en längre tidsperiod.  Det är bland annat denna lucka i regelverket som bör åtgärdas för att skydda unionsmedborgarnas hälsa och livskvalitet.

Bullerdirektivet

Bullerdirektivet (2002/49) som hjälpte till att hantera bullerkällor som flygplatser eller fordon under de senaste 20 åren är ett lämpligt verktyg för att ta itu med buller från vindkraftverk. Föreningarna påminner också om unionens åtagande att uppdatera direktivet om industriutsläpp (2010/75) och kräver att bestämmelser om vindkraftverk ska tas med i det reviderade direktivet 2010/75. Källa >

Utfrågning i EU-Parlamentet 13 juli 2022

Onsdagen den 13 juli 14.30 blir det utfrågning i EU-Parlamentet. Patrice d’Oultremont från Belgien representerar gruppen som lämnat in framställan.  “Vent de raison/Wind met redelijkheid, Vent de colère, Fédération environnement durable and Bundesinitiative Vernunfkraft” lyfter bullerproblemen och föroreningarna förknippade med skadligt ljud i en allmän frågestund i EU-Parlamentet. Läs mer >

Audition av petitionen om vindkraftsbuller onsdag den 13 juli med start från 14.30 kunde följas här > Multimedia Centre Parlement européen

Riksföreningen Motvind Sverige har via Madeleine Staaf Kura medverkat till framställan och den utfrågning som nu sker i EU, där problemen med hälsoskadligt buller från vindkraftverk äntligen lyfts som en egen punkt.

UPPDATERING – se inspelningen här:

Europaparlamentet Brussels. Foto © EU.
Omslagsfoto: Europaparlamentet i Bryssel. Foto © EU

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun