fbpx

9-åriga Linn vädjar till Naturvårdsverket om störande vindkraft

9-åriga Linn vädjar till Naturvårdsverket om störande vindkraft

9-åriga Linn skrev till Naturvårdsverket med en vädjan om hjälp mot störande vindkraft – “Jag vill bara få sova och gå i skolan som alla andra barn, varför är vindkraftverken viktigare än människors liv?”

Efter att utbyggnaden av vindkraft ökat har nu även barn börjat höra av sig till Naturvårdsverket. 9-åriga Linn är en av dessa. Hon berättar för Naturvårdsverket att hon fått svårt att sova på nätterna och därför har svårt att klara skolan sedan vindkraftverk satts upp i närheten av där hon bor. Varje sekund passerar en vinge tornet på ett vindkraftverk och då hörs ett ”svisch”. Det blir 86.400 ”svisch” per dygn och detta upphör inte heller nattetid. Det är väl belagt vetenskapligt att vindkraftsljud ger sömnstörningar, bland annat i en studie från Göteborgs Universitet.

Naturvårdsverkets råd – flytta sängen

Naturvårdsverket svarar Linn brevledes med att de beklagar detta och tipsar om att hon kan flytta sängen till någon annan del av rummet för att undvika ljudet och önskar henne lycka till: ”Jag hoppas ni hittar sätt som gör att du kan sova bättre och orka med skolan och att vara med kompisar.”

Tillflykt till sommarstugan

Linn och hennes mamma har tidigare regelbundet tagit sin tillflykt till sommarstugan för att kunna sova, men nu håller vindkraftverk på att byggas även där. Regeringen vill dessutom införa ett ersättningssystem för kommunerna för att göra dem än mer motiverade att inte skydda sina egna invånare. ”Varför är vindkraftverken viktigare än människors liv? Jag vill bara få sova och gå i skolan som alla barn”, skriver Linn i sitt brev och adresserar det till Naturvårdsverket, Energiministern, Statsministern och ”Hans Majestät Konungen.”

Linn berättar

Linn berättar själv i en video om sina upplevelser av den störande vindkraften. Videon är publicerad med godkännande av Linn och hennes familj.


Öppet brev till samtliga riksdagsledamöter

Av Linda Svensson, 28 maj 2022

Bästa riksdagsledamot!

Efter att utbyggnaden av vindkraft ökat har nu även barn börjat höra av sig till Naturvårdsverket. Nioåriga Linn är en av dessa. Hon berättar för Naturvårdsverket att hon fått svårt att sova på nätterna och därför har svårt att klara skolan sedan vindkraftverk satts upp i närheten av där hon bor. Varje sekund passerar en vinge tornet på ett vindkraftverk och då hörs ett ”svisch”, det blir 86.400 ”svisch” per dygn och detta upphör inte heller nattetid. Det är väl belagt vetenskapligt att vindkraftsljud ger sömnstörningar, bland annat i en studie från Göteborgs Universitet (se länk nedan). Naturvårdsverket svarar Linn brevledes med att de beklagar detta och tipsar om att hon kan flytta sängen till någon annan del av rummet för att undvika ljudet och önskar henne lycka till: ”Jag hoppas ni hittar sätt som gör att du kan sova bättre och orka med skolan och att vara med kompisar.” (se bifogad fil).

Naturvårdsverket medger också att personer i Linns situation exponeras för omkring 100 dB infraljud vid kraftig blåst. Infraljud passerar dessvärre genom väggar utan att dämpas och kan inte isoleras bort. Infraljud består av tryckvågor som skapar vibrationer när det passerar materia och så här höga nivåer av infraljud genereras i naturen bara av jordbävningar, vulkanutbrott och andra fenomen som triggar vår ”flykt- eller kamprespons”. Det är väl belagt att infraljud aktiverar amygdalan och orsakar stress och obehag hos människan och andra däggdjur. Ändå registreras inte infraljud av den mätmetod (dBA) som Sverige och Naturvårdsverket valt att använda och regleras därför inte heller i lagstiftningen (strider mot WHO:s rekommendationer om att använda dBZ).

Argumentet för vindkraft är ofta just barnens framtid. Men i de länder som övergått till en hög grad av vindkraft (20-30 procent) ser man dock att det dels leder till kraftigt fluktuerande och skenande elpriser, ett instabilt och sårbart kraftnät, samt i slutändan även ett ökat beroende av fossila kraftkällor som kol och gas, det vill säga motsatsen till vad övergången till vindkraft syftat till. Detta beror på att elnätet kräver att precis samma mängd el produceras som konsumeras, vid varje givet ögonblick. Sker inte detta upprätthålls inte frekvensbalansen på 50 Hz och då kollapsar elsystemet. I Kalifornien, som nu har en andel på ca 20-30 procent väderberoende kraftslag, har man löst det genom att helt enkelt släcka ner elnätet i stora områden enligt ett rullande schema, närhelst solen inte skiner och vinden inte blåser. Detta sker med katastrofala följder.

Röster inifrån Svenska Kraftnät varnar nu för att vi även i Sverige börjar få de ”Kaliforniska problemen” och att styrsystemen snart inte klarar av att upprätthålla frekvensbalansen. Att vinden inte heller i Sverige på något vis kommer i en jämn ström ser man om man går in på Svenska Kraftnäts egen hemsida ”Kontrollrummet”, där andelen vindkraft, tillsammans med de andra energislagen, redovisas timme för timme. Vid kraftig vind kan andelen vindkraft vara uppe på 20-30 procent, för att sedan några timmar senare, när vinden mojnat, vara nere på under 4 procent.

Samtidigt ges vindkraftsel, genom politiska beslut, förtur ut på elnätet, vilket gör att vattenkraft och kärnkraft, de två kraftslag som är tänkta att balansera upp fluktuationerna i vindkraften, får svårt med lönsamheten under blåsiga dagar. Läggs dessa ner av ekonomiska skäl kan vem som helst förstå att det blir svårt att förlita sig på ett kraftslag som trots den enorma utbyggnaden i nuläget emellanåt bara levererar under 4 procent av vårt totala elbehov.

Inga konsekvensanalyser har gjort beträffande Vindkraftsexploateringen. När energiöverenskommelsen slöts gjordes inga konsekvensanalyser och inte heller någon behovsanalys, utöver att det skulle vara ”förnybart”. Experter på elsystemen är i stort ense om en sak: Energipolitiken bygger på önsketänkande och en nonchalans mot fysikaliska lagar. Som tur är kan vi lära oss av andra länder som gjort samma resa. Tyskland är det exempel i vårt närområde som kommit längst i utbyggnaden av vindkraft. De har nu de högsta elpriserna någonsin och de högsta koldioxidutsläppen på 30 år.

Påverkan av infraljud har undersökts i flera decennier, Amerikanska försvaret har till och med utvecklat infraljudvapen för att det så effektivt skapar obehag och ”flyktinstinkt” hos människor och används för att få människor att flytta sig från en viss plats.

Linn och hennes mamma har tidigare regelbundet tagit sin tillflykt till sommarstugan för att kunna sova, men nu håller vindkraftverk på att byggas även där. Regeringen vill dessutom införa ett ersättningssystem för kommunerna för att göra dem än mer motiverade att inte skydda sina egna invånare. ”Varför är vindkraftverken viktigare än människors liv? Jag vill bara få sova och gå i skolan som alla barn”, skriver Linn i sitt brev och adresserar det till Naturvårdsverket, Energiministern, Statsministern och ”Hans Majestät Konungen.”

Med vänliga hälsningar, Linda Svensson


Läs mer


Grafik: Vindkraftsdrabbad livsmiljö och sänkta fastighetsvärden. Foto © Patrik Tikka www.amp.se
Omslagsfoto: Barn i vindkraftsdrabbad livsmiljö. Grafik © Patrik Tikka www.amp.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun