fbpx

Stressande kamp mot vindkraftsindustri i Köping

Fallstudie vindkraftsindustri i Köping

Totalt 25 vindkraftsturbiner, 300 meter höga. Vindkraftsexploatör OX2.

Text av Annika Holmström, juni 2022

Brev om planer på kommande vindindustri

När vi fick brevet om planerna på en kommande vindindustri inom omedelbart närområde från vårt boende förstod vi först inte vad där stod. Fick läsa det flera gånger. Ringde sedan en nära bekant i byn direkt söder om oss varpå det visade sig att de inte fått något brev om kommande förödelse. Ringde då en nära bekant i byn direkt norr om oss varpå det visade sig att inte heller de hade fått något brev om kommande förödelse. En av oss i hushållet anmälde sig till det inledande digitala informationsmötet som skulle äga rum fem dagar efter att det fysiska brevet anlänt i brevlådan.

Många närboende fick inte information

Vid första digitala informationsmöte deltog en person från vårt hushåll och ytterligare 4 boende som fått brev. 4 närvarande av exploatörens påstådda 100 utsända brev!? Vi ifrågasatte omedelbart uppgifterna om 100 brev eftersom vi vid rundringning funnit många närboende som INTE fått information.

Eftersom vi har en verksamhet på vår fastighet blev jag även kallad till ett fysiskt informationsmöte på Kohlswa herrgård där deltagare fick boka ”sittningstid”. Blev kallad via ett telefonsamtal onsdag kväll veckan före, dvs 6 dagar och 10 timmar i förväg. Vid denna sittning framkom flera tungt vägande argument till varför området är högst olämpligt för exploatering från både ornitologiska föreningar, företag som lever på vildmarksturism, boende, samt campingar inom området. MEN tiden för varje sittning var så snålt tilltagen att vi upplevde oss utkörda och många av våra frågor ignorerade och vi överkörda.

”Vänja oss vid de nya ljuden”

Under mötet fick vi också höra av vindkraftsexploatören att vi skulle komma att vänja oss vid de nya ljuden som kommer uppstå vid förändringen av vår livsmiljö. Vi upplevde att exploatören hade ett ovanifrånperspektiv och inte någon förståelse för vår situation och vår befintliga livsmiljö eller varför vi valt att bosätta oss på landet. Som de unga stadsbor de alla var som representerade vindkraftsbolaget kunde de inte se varför vi inte ville ersätta naturliga ljud- och ljusskiftningar runt oss med sådana som är vanligt förekommande i en storstad.

Efter detta läste vi alla allt vi kom över i ämnet. Rapporter, remissyttringar kring utredningar, utredningar, energiöverenskommelsen, artiklar, fysik om ljud- och lusutbredning böcker om Miljökonsekvensbeskivningar, Miljöbalken, KO´s yttringar i fråga om elavtal från bolag som påstår sig sälja ”grön el”, replikbyten i riksdag mellan olika partier som debatterade ämnet, myndigheters uppdragsbeskrivningar, deras följande utredningar och kritik på dem….ja ALLT! När vi jämförde med den information som framkom på Svensk vindenergis hemsida och de frågor och svar vi hänvisades till när vi ställde våra frågor till exploatören i fråga kunde vi snabbt konstatera att exploatören använde gamla uppgifter, baserade sina nuvarande tillståndsansökningar på gamla regelverk och dessutom understöddes i detta av vår sittande regering!

Vi var redan i stor stress, hade redan sömnproblem av oro, och känslorna av ilska hade redan bubblat i oss sedan första brevet när vi nu drabbades av en början till misstro till systemet och förklarade krig.

Vi kallade till informationsmöten i bygden. Vi bildade meddelandegrupper. Vi satte ihop en arbetsgrupp som kände att de kunde agera i frågan och träffades förutsättningslöst en sommarkväll i juli för att formera oss.

Flod av missinformation av riksmedia och Svensk vindenergi

Nu började vi bemöta den flod av missinformation som riksmedia och Svensk vindenergi effektivt kanaliserade genom att faktiskt skriftligt formulera hur vi resonerade i frågorna. Härvid skapades den textsamling som vi kom att kalla Hjälpredan. Tanken var att detta häfte skulle hjälpa oss att orientera oss i pålitliga källor och hjälpa oss att själva hålla ordning på den fakta som faktiskt finns i frågan. Inom kort kom vi att inse att denna Hjälpreda även kan vara ett stöd i vår dialog med lokala politiker.

Möten bokades, faktasamlingen delades ut och debatterades. Skalenliga modeller i två varianter tillverkades där det tydligt framgår proportionerna mellan ett normalstort magasin, en villa och ett fordon i förhållande till de 300 m höga ”gräddvispar” det handlar om. Vi skrev insändare och skapade en FB-grupp för att göra motståndet brett förankrat. Vi samlade in namnunderskrifter från drygt 10 % av kommunens invånare och lämnade över dessa vid två tillfällen till våra kommunalråd på rådhustrappan under mediabevakning.

Den styrande majoriteten i kommunen avslutar OX2´s ärende

Efter sju månader kom så ett pressmeddelande från den styrande majoriteten i kommunen om att de avslutar OX2´s ärende. De avstyrker inte, de använder inte sitt veto i frågan utan med valhösten i antågande vill de lugna allmänheten i frågan och meddelar att ärendet läggs ned.

Vad som händer efter valet vet ingen. Men vi anar att frågan om vindkraft i kommunen inte är utagerad. Till höstens val finns också ett nybildat politiskt parti inom kommunen med sin huvudfråga sprungen ur vindkraftsmotståndet. Vi kämpar alla vidare för ett definitivt NEJ till storskalig vindkraft inom kommunens gränser.

Text av Annika Holmström, juni 2022

Dokument

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun