fbpx

Branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker koka soppa på en spik

Branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker koka soppa på en spik

Vindkraftsindustrin gör ytterligare en ansträngning att skapa opinion för vindkraft.  Genom något som liknar konstgjord andning försöker de påvisa att havsbaserad vindkraft inte påverkar natur och  människor negativt. Kustvind AB som vill bygga 25-33 vindkraftsturbiner,  längs kusten i territorialhavet inom Skurups och Trelleborgs kommuner, har anlitat ett mindre opinionsföretag – Exquiro Market. Endast 150 personer har intervjuats. I en PR-kampanj tillsammans med branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker de sedan påskina att 9 av 10 svenskar är positiva till havsbaserad vindkraft. Det är ett oseriöst förfarande av en branschorganisation i en så viktig fråga, då de missleder svenska folket. Debattartikeln som är publicerad i tidningen NyTeknik är signerad av Kustvind,  Vd Magnus Jiborn och  Svensk Vindenergi, Vd Daniel Badman.

Nätverken för klimat och vindkraft omsätter 100-tals miljoner i PR

Kustvind AB:s Magnus Jiborn äger inte bara ett vindkraftsbolag utan arbetar även i olika nätverk för att  främja vindkraftsexploateringen.  Han sitter med i toppen för organisationen Global Challenges Foundation. Där finns andra kända förespråkare för vindkraft som klimatkändisen Johan Rockström och Linda Burenius – tidigare ordförande för Svensk Vindenergi och chef på OX2.  2007 anställdes Magnus Jiborn som projektledare på PR-byrån Westander med uppdrag inom klimat och energi.

Magnus Jiborn är en vass skribent som kan både medierelationer och lobbying. ”-Han bidrar med bred erfarenhet såväl från den ideella sektorn som från offentlig sektor och privat näringsliv”, säger Westanders vd Patrik Westander.

En av Westanders flitiga uppdragsgivare är Svensk Vindenergi. På PR-byrån Westanders hemsida kan man läsa att “Westander Klimat & energi analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen på klimat- och energiområdet”.  Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. 

Hur mycket vindkraftsindustrin lägger på PR kan man bara gissa, men en sak är säker –  hade vindkraft varit rätt lösning så hade den inte behövt konstgjord andning. 

Lillgrund är det som åberopas som exempel i opinionsundersökningen. En havsbaserad vindindustri som byggdes av Vattenfall år 2007 med 115 m höga verk, vilket inte alls går att jämföra med de 350 m höga verk som idag planeras längs vår landsbygds kuster. Exempelvis Jungfrukusten – som sträcker sig mellan Gävle-Söderhamn-Hudik, där folket i Söderhamn f ö sa klart nej till havsbaserad vindkraft inom kommunens territorialvatten i en folkomröstning.

Underlaget till undersökningen haltar

Angående opinionsmätningen man stöder sig på är det anmärkningsvärt att endast 150 intervjuer gjorts. Det framgår inte heller hur nära vattnet de tillfrågade bor. Underlaget till undersökningen haltar även då referens kring opinionsläget innan anläggningen byggdes inte visar antal personer som då tillfrågades.

Det känns  skralt att hänvisa till en fördelning på så få gjorda intervjuer. Det totalt oseriösa i det här är dock hur företrädarna för vindkraftsindustrin blandar äpplen och päron. De försöker underförstått jämställa Lillgrundet, som trots allt ligger utanför en storstad, med andra tänkta etableringar utmed natursköna orörda kust- och skärgårdsmiljöer. 

Att de dessutom använder rysk gas som ett argument blir absurd. De skriver ”Det handlar också om att inte göda Rysslands krigskassa och att befria Europa från beroendet av rysk gas”. Det är ren osanning då beroendet av rysk gas till stor del beror på just vindkraftssatsningar. Detta eftersom vindkraft är beroende av baskraft och Europa, precis som Sverige, lagt ner en stor del av sin baskraft för att istället bygga icke planerbar vindkraft. 

Försök att vilseleda allmänheten

Vindkraftsindustrins chefers undersökning och PR-artikel är bara ytterligare ett försök att vilseleda allmänheten. Samtidigt ett bevis på att verkligheten hunnit ikapp dem. Fakta sparkar. Ur tekniskt synpunkt kan ett vindkraftsverk vara intressant, men industriell vindkraft är helt enkelt ingen bra energikälla eller lösning för Sveriges energiförsörjning! 

Torbjörn Sjödin med styrelse,
ordförande Riksföreningen Motvind Sverige
www.motvindsverige.org

Vår replik publicerad i Ny Teknik ›› Svag undersökning bakom påstående att grannar stöder havsbaserad vindkraft


Havsbaserad vindkraftspark Lillgrund. Foto Vattenfall.
Omslagsfoto: Havsbaserad vindkraftspark Lillgrund. Foto Vattenfall.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun