fbpx

,

Naturvårdsverkets Karl Lilja visar en stark ovilja att utreda miljögifterna från vindkraft

Naturvårdsverkets Karl Lilja, ledamot i Toxikologiska rådet, visar en stark ovilja att utreda miljögifterna från vindkraft.

Naturvårdsverkets bedömning av mikro- och nano-plaster från vindkraftverk bygger på vindindustrins uppgifter. Trots att 100-tals miljoner av skattemedel plöjts ner via Energimyndigheten och Naturvårdsverkets forskningsprogram “Vindval” så har inga vetenskapliga utredningar gjorts gällande vindkraftens spridning av “Giftcocktailen”.  

Karl Lilja, ledamot i Toxikologiska Rådet,  med nyckelroll på Naturvårdsverket gällande PFAS och miljöföroreningar Sverige,  visar en stark ovilja att utreda gifterna från vindkraft. Det är mycket anmärkningsvärt och man kan fråga sig varför miljögifter från vindkraftsindustrin negligeras?

En begäran om en oberoende vetenskaplig utredning av slitaget på mikro- och nano-plaster från vindkraftverk i olika miljöer och storlekar framfördes till Naturvårdsverket. 

Följande tre punkter belyses: 

  1. Brist på vetenskapliga undersökningar om mängden PFAS och Bisfenol A i utsläppen och avfallet från vindkraftsverk.
  2.  En begäran om en oberoende vetenskaplig utredning om andelen PFAS och Bisfenol A i de nämnda utsläppen framfördes.
  3. Krav på att Naturvårdsverket tar fram föreskrifter gällande vindkraft, dess påverkan på naturen och återställande vid demontering. Vi påpekade att vindindustrins påverkan inte kan negligeras bara för att andra källor som t ex bilindustrin har utsläpp.

Brevet innehåller även kommentarer från ”Turbingruppen”, Norge  med hänvisning till Karl Lilja – Naturvårdsverkets svar från den 12 november 2023. Tidigare korrespondens mellan Motvind Sverige och Naturvårdsverket, inklusive Naturvårdsverkets svar den 5 oktober 2023 och Motvind Sveriges svar den 8 november 2023.

Motvind Sverige varnar om  spridningen av miljöfarliga ämnen från vindkraftverk, särskilt mikro- och nano-plaster, Bisfenol A och PFAS-ämnen. Vi kräver att all vindkraftsutbyggnad stoppas tills tydliga vetenskapliga resultat finns angående utsläppens omfattning och påverkan på människor och miljön. 

Avslutningsvis önskar vi att påminna Naturvårdsverket  och beslutsfattare om försiktighetsprincipen i Miljöbalken. 

“Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.”

Ladda ner: Brev till  Generaldirektör Björn Risinger och ledning – diskussion angående vindkraftsindustrins spridning av gifter i naturen, den så kallade ”Giftcocktailen”. Ladda ner som pdf ››

Bildgalleri Rotorblad Nordex 117:3000:

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun