fbpx

Den ärvda SOU “Värdet av vinden” – Motvind Sverige förklarar varför den blev ett fiasko

Den ärvda SOU “Värdet av vinden” – Motvind Sverige förklarar varför den blev ett fiasko

Riksföreningen Motvind Sverige överlämnar fredagen den 8 september 2023 sitt remissvar till regeringen gällande regeringens utredning SOU 2022:27 & 2022:135 “Värdet av vinden.” Föreningens analys av utredningen visar att den saknar praktiskt värde, då direktivet är felaktigt formulerat och inte inbegriper alla kostnader.  

Sveriges största folkrörelse

Det växande motståndet mot industriell vindkraft är idag Sveriges största folkrörelse. Det råder en enorm obalans mellan vindkraftsindustrins intressen och de drabbade medborgarna. I praktiken står svenska folket rättslösa, inte minst då rättshjälp inte utgår i den juridiska processen. Inte heller ges anslag för att utreda de kända negativa effekterna.

100-tals miljoner har plöjts ner för att främja vindkraftsexploateringen av den svenska landsbygden. Enbart utredningen ”Värdet av vinden” har kostat skattebetalarna drygt 4 mkr. Utredningen är ytlig, opportunistisk och slutsatserna saknar praktiskt värde. Den illustrerar skillnaden mellan värde och pris. Riksföreningen Motvind Sveriges remissvar fokuserar på drabbade medborgares situation och den ekonomiska skada som uppstår och som inte beaktas i den sammantagna kostnaden för exploateringarna. Om något har ett värde, finns det alltid någon som har betalat priset i det här fallet är det enskilda medborgare. Vid vindkraftsetableringar är det vanligt folk som betalat priset i form av förlorad livskvalitet och kraftigt sänkta fastighetsvärden.

Man kan utan överdrift säga att utredningen “Värdet av vinden,” SOU 2023:18  precis som den tidigare utredningen “En rättssäker vindkraftsprövning “(SOU M2020:07) blev ett fiasko , men det är så som det presenterats, som Riksföreningen Motvind Sverige har att förhålla sig till. Om vårt remissvar kan man säga att vi ägnat oss åt att skjuta fågel i hönshus. Må så vara. Med vårt remissvar förklarar vi: 

  • Varför finns det ett lokalt motstånd mot vindkraftsetableringar?

Vår utredning kommer att presenteras på presskonferens i World Trade Center, Stockholm, fredag den 8 september kl. 10. Se pressinbjudan här ››

Se presskonferensen här ››


Riksföreningen Motvind Sverige

Grafik - Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari och Annika Strandhäll (S).
Omslagsfoto: Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) fick ärva “incitamentsutredningen – Värdet av vinden” av förra regeringens Annika Strandhäll (S). Fyra miljoner kronor senare konstateras att det “bidde en tummetott.” Fredagen den 8 september presenterar Motvind Sverige sin analys av utredningen och överlämnar sitt remissvar till regeringen.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun