fbpx

Fil.dr. Björn Gillberg – ingen vindflöjel

Fil.dr. Björn Gillberg – ingen vindflöjel

Björn & Marianne Gillberg startade 1971 tillsammans med goda vänner stiftelsen Miljöcentrum. De har hållit 100-tals föredrag i Sverige och deras arbete har bidragit till över 30 000 tidningsartiklar. Stiftelsens egen tidskrift “Miljö och Framtid”, spelade en stor roll i miljödebatten under 1970- och 80-talet.

Björn Gillberg var miljökontrollant vid Öresundsbrobygget, Hallandsås- och Citytunnelprojekten. År 1999 utnämndes han till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet. 2001 grundade han tillsammans med vänner VärmlandsMetanol AB, för produktion av biometanol som ersättning för bensin, där han sedan 2009 är VD. 

Redan 2009 varnade Björn Gillberg om vindkraftens konsekvenser

Miljökämpen Björn Gillberg, som länge har varit en förespråkare för vindkraft, varnade redan 2009 om vindkraftens konsekvenser. Gillberg är nu mycket kritisk mot vindkraftsutbyggnaden i landet, bland annat den som planeras på Värmlandsnäs. – Det som är på gång i Sverige nu, det är industrialisering av det svenska orörda landskapet, säger Björn Gillberg. 

Det som är på gång i Sverige nu, det är industrialisering av det svenska orörda landskapet.

Björn Gillberg. 

Björn Gillberg med hunden Morris och katten Gustav. Foton © Privat.

Artiklar av Björn Gillberg

• Dagens Industri – Debatt ›› Vindkraft och kraftledningar är ett hot mot glesbygden

“Gigantiska vindkraftsparker anläggs i rasande fart och skapar behov av nya regionala och nationella elnät. Det handlar sammantaget om det hitintills största ingreppet i ekosystemet och människors livsmiljö”, skriver Björn O. Gillberg

• Folket i Bild ›› Klimatfrågan har utvecklats till en religion

”Sedan femtio år har Björn Gillberg varit en stridbar pionjär i miljöfrågor. Nu funderar han på att dra ut i en sista strid – mot vindkraften.”

• DN Debatt ›› Regeringens planer på elexport hotar våra vatten

• DN Debatt ›› Vindkraft och kraftledningar är ett hot mot glesbygden

• DN Debatt Repliker ›› Vindkraftbolag kör lättvindigt över invånarna i glesbygd


Björn Gillberg på YouTube

Björn Gillberg om vindkraftskolonialismen, 27 dec. 2020
“Vindkraften byggs ut i rasande fart i norra Sverige. Det rör sig ofta om utländska investeringar. Resultatet blir ödeläggelse av naturen. De, som får vindkraftparker i närområdet, får sina liv förstörda genom otrevnad och minskade fastighetsvärden.  Men nu växer motståndet mot vindkraftkolonialismen på allvar. Kommuner börjar säga nej med hjälp av det kommunala vetot. Regeringens svar är en utredning om möjligheterna att ta bort vetorätten.  Miljö- och klimatministern Isabella Lövin har gett miljöpartisten och vindkraftsivraren Lise Nordin uppdraget att leda utredningen.”
Björn Gillberg – Vindkraften hotar elförsörjningen och demokratin! 19 feb. 2021
“Den kraftiga vindkraftutbyggnaden hotar elförsörjningen. Balanskraft/reglerkraft byggs inte ut, för att trygga elförsörjningen, när det inte blåser. I nuet fungerar vattenkraften som balanskraft/reglerkraft. Men vattenkraften räcker framöver inte till för att matcha den fortsatta vindkraftutbyggnaden. Lösningen är satsningar på kraftvärme och snabbstartade gasturbiner drivna med biometanol. Därutöver hotar vindkraftutbyggnaden demokratin och äganderätten. Det kommunala vetot mot vindkraft är på väg bort och det skall bli lättare att tvinga på markägare elledningar.”
Björn Gillberg – om det ohållbara EU 11 april, 2021
“EU-kommissionen presenterade i mars 2020 ett förslag (taxonomi) för klassificering av hållbara investeringar. Taxonomin ska styra den europeiska finansvärldens framtida investeringar. Enligt förslaget är svensk vattenkraft och skogsbruk inte att betrakta som hållbara. Biodrivmedel klassas inte heller som hållbara. För Sverige blir, om Taxonomin antas av EU, följdverkningarna katastrofala. Den svenska regeringen har först under senhösten agerat efter skriverier i media. Hur det kommer att gå är oklart. Desto klarare är, att EU planerar en gigantisk utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Nordsjön, runt Sveriges kuster och runt i övriga Östersjön. Regeringen planerar svenska subventioner i mångmiljardklassen för utbyggnad av det havsbaserade elnätet. Vinsterna av den planerade exporten av ”svensk”  havsbaserad vindkraftel kommer däremot huvudsakligen att hamna utomlands.”
Björn Gillberg – Vindkraften, elhysterin och elbristen hotar välfärden, demokratin och miljön 9 dec 2021 
“Sveriges elkonsumtion ska dubblas på 20 år genom omfattande satsningar på vindkraft till lands och till sjöss. Följden blir ett oplanerbart elsystem, stigande och instabila elpriser samt elbrist. Dagens elpriser är bara början på vad som väntar elkonsumenterna. Lägg till detta de omfattande miljöskador, som orsakas av alla vindkraftparker och de störningar som drabbar närboende i form av buller, förstörd landskapsbild och minskade fastighetsvärden. I Norrland drabbas samerna och rennäringen extra hårt av de gigantiska vindkraftparker, som nu byggs av i huvudsak utländskt kapital. Kinesiska bolag dominerar bland dessa investerare.

Regeringen har under ledning av miljöpartiet drivit fram lagstiftning och förslag till lagstiftning, som ska begränsa kommunernas och medborgarnas möjligheter att säga nej till vindkraft. Rättssäkerheten, äganderätten och demokratin hotas. Allt för att Sverige ska bli världens första fossilfria nation. Denna närmast religiösa uppfattning har sin grund i att Socialdemokraterna låtit Miljöpartiet svara för energi- och klimatfrågorna i regeringen. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen fortsätter tyvärr på den inslagna vägen. Den hotar välfärden. demokratin, miljön och rättssäkerheten.”
Björn Gillberg – Skenande energipriser, okunniga politiker, ”time out”! 8 feb. 2022
“Skenade elpriser och drivmedelspriser slår hårt mot hela samhället. Riksdagen bör besluta om energipolitisk time out, ja ett moratorium med syfte att ta fram en energipolitik förankrad i den fysiska och tekniska verkligheten.En dubblad elproduktion med vindkraft är en utopi förankrad i en fix idé, att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Varför så bråttom? Det gives tid för eftertanke. Sverige är i praktiken nästan koldioxidneutralt tack vare skogens nettobindning av koldioxid.”
32. Björn Gillberg – Ta betalt för vindkraftverken till havs!
Björn Gillberg: Ju mer vindkraft desto mer ojämna elpriser | Samtal med Samhället
”Christopher Jarnvall och Björn Gillberg pratar om hur vindkraften gör att svenskarna får finna sig i ojämna elpriser i Sverige. Hur kommer det sig att vi kom till den här punkten?”
Fil.dr. Björn Gillberg. Foto © Privat.
Omslagsfoto: Fil.dr. Björn Gillberg. Foto © Privat.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun