fbpx

Frankrike undersöker hur boskap påverkas av vindkraft

Frankrike undersöker hur boskap påverkas av vindkraft

Nu undersöker den franska regeringen i vilken utsträckning boskap påverkas av vindkraft och annan elektrisk infrastruktur. Det är det franska jordbruksministeriet, motsvarande jordbruksdepartementet, som fått uppdraget. Utredningen har namnet “Elektrisk infrastruktur och kommunikationsutrustning: Vilka effekter har det på boskapsuppfödning?” Syftet är att utreda hur elektriska installationer påverkar boskapsuppfödning och utifrån resultatet förbättra jordbruksmetoderna i utsatta områden. 

I en tid då tekniska framsteg och miljöhänsyn står i fokus för debatten är det av yttersta vikt att förstå samspelet mellan kollektiva elektriska installationer såsom högspänningsledningar, vindkraftverk, antenner och boskapsskötsel. Ännu är de vetenskapliga bevisen begränsade när det gäller hur elektrisk infrastruktur påverkar boskapsskötsel. Svenska forskaren Anna Skarin, professor i renskötsel, har i sina studier kunnat påvisa betydande påverkan på renar i områden där vindkraft byggts. Frankrikes regering ser att det finns en oro bland nationens djuruppfödare, en oro som myndigheten vill uppmärksamma. Mot bakgrund av detta har jordbruksministeriet startat en undersökning, som ska ringa in utmaningarna och de störningar som finns mellan boskapsskötsel och elektrisk infrastruktur såsom vindkraft.

Undersökningen genomfördes mellan den 4 juli och 31 augusti 2023 och deltagarna garanterades anonymitet. Undersökningen har gjorts med jordbruk som ligger inom en radie av två kilometer från telefonantenner, högspänningsledningar, transformatorer, solcellsparker och vindkraftverk. Resultatet av undersökningen presenteras senare.

Kor och vindkraft
Omslagsfoto: Franska regeringen tar boskapsskötarnas oro på allvar och har tillsatt en utredning för att kartlägga om elinfrastruktur som vindkraft påverkar boskap negativt. Foto © Clas Dahlén

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun