fbpx

Villaägarnas Riksförbund synar regeringens vindkraftsutredning

Villaägarnas Riksförbund synar regeringens vindkraftsutredning

Villaägarnas Riksförbund belyser den trojanska hästen i regeringens utredning SOU “Värdet av vinden”. Vindkraftsutredningen — som just nu är ute på remiss — föreslår intäktsdelning om högst 2,5 promille till fastighetsägare, när huset ligger på ett avstånd inom tio gånger totalhöjden för vindkraftverket. Villaägarnas Riksförbund är positiva till intäktsdelning, men dessvärre innehåller förslaget en trojansk häst i form av en takregel. Den innebär att intäktsdelningen till närliggande hus högst ska kunna bli 2 procent av marknadsvärdet av vindkraftverkets elproduktion.

Om vi för enkelhetens skull utgår från att husen i närheten av ett vindkraftverk ligger på ett avstånd av 1 000 meter från vindkraftverket, som är 250 meter högt och de totala intäkterna från verket är 4 Mkr kommer den totala intäktsdelningen att uppgå till följande belopp.

Antal hus/ Total intäktsdelning/ Intäktsdelning per hus:

1/ 10 000 /10 000
8/ 80 000/ 10 000
9/ 80 000/ 8 889
20/ 80 000/ 4 000
100/ 80 000/ 800
500/ 80 000/ 160

Konsekvensen av takregeln är att vindkraftsbolagen kan låta berörda småhusägare stå för i stort alla negativa ekonomiska konsekvenserna av vindkraftsutbyggnaden, vad som med ekonomiska termer brukar betecknas som en extern effekt.

Småhusägare och andra fastighetsägare får stå för kostnaderna

Ersättningsmodellen leder därmed till ekonomisk ineffektivitet, då den innebär att de vindkraftverk som etableras i närheten av samhällen, kan vindkraftsbolagen själva ta minst 98 procent av intäkterna för, men sedan låta småhusägare och andra fastighetsägare stå för kostnaderna. 

Oavsett hur många hus vindkraftsbolaget åsamkar värdenedgång för, behöver de aldrig avstå från mer än 2 procent av intäkterna till drabbade fastighetsägare. Det kostar inte mer att åsamka värdeförluster på 100 hus än på åtta hus. En slags frikort att åsamka värdeförluster på småhus helt enkelt.

Takregeln gör att det blir attraktivt med tätortsnära etableringar av vindkraft. I och med att intäktsbortfallet begränsas till 2 procent av elproduktionen, kan detta bli mer lönsamt än ett mer perifert läge där anslutnings- och byggkostnader kan bli högre. Allt givet att kommunen tillstyrker det hela och miljötillstånd erhålls.

Skadestånd för värdebortfall på grund av vindkraft

Drabbade fastighetsägare har dock enligt 32 kap miljöbalken möjlighet att kräva skadestånd för värdebortfall på grund av vindkraft. Rätten till sådant skadestånd är generell. Det finns inget undantag i miljöbalken, att skadestånd inte kan utgå för värdebortfall på grund av vindkraft. 

Intäktsdelning kan ses som en metod att begränsa värdebortfall vid etablering av vindkraft, men själva syftet med detta förfelas dock när intäktsdelningen på grund av takregeln marginaliseras till följd av alltför många närboende. Takregeln gör därför småhusägare en björntjänst.

Text: Ulf Stenberg, Chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

Artikeln har tidigare publicerats i VK, 8 sep, 2023

Fotnot:

Motvind Sverige förklarar problemet med skadeståndsregeln enligt 32 kap i Miljöbalken.

Sommar i idyllen Osby. Eurowind Energy avser bygga vindkraftparken Liasjön invid fastigheten. Foto © Jenny Nilsson.
Omslagsfoto: Sommar i idyllen Osby. Eurowind Energy avser bygga vindkraftparken Liasjön invid fastigheten. Foto © Jenny Nilsson.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun