fbpx

Mingel på OX2 och Eolus Vinds “samrådsmöte”

Mingel på OX2 och Eolus Vinds “samrådsmöte”

Enligt Miljöbalken måste ett samrådsmöte hållas då en vindkraftsetablering är miljöfarlig verksamhet. Här rapporterar vi från “samrådsmötena” OX2 – Trollugnsberget den 7 december 2022 på Teaterbiografen i Norberg och Eolus – Styggtjärnsberget den 8 december 2022 på Folkets Hus i Smedjebacken och Vads bystuga.

Både Eulos och OX2 får underkänt

 “Samrådsmötet” är inte ett möte utan en utställning. Det bjuds på kaffe och bullar och lokalbefolkningen får mingla runt bland det utställningsmaterial som bolagen presenterar. Det är pensionärer, nyinflyttade, sommarstugeägare som tagit sig till utställningen. Av någon anledning så har få barnfamiljer eller yngre personer kunnat komma. 

Vid ingången ombeds alla att skriva upp sig på en deltagarlista. Detta trots att “mötet” varken har någon dagordning eller dokumenteras. Man kan undrar varför?  Eolus Vind delar ut presentartiklar i form av isskarpor och reflexer. 

Utställningsmaterialet

Vindkraftsbolagen presenterar många verk per område och vi ser detta förfarande – strategi i alla vindkraftsprojekt. Detta för att ha en prutmån och verka som man lyssna på befolkningen när man tar bort några verk. Tillståndsprocessen kan ta runt 10 år så verken som de presenterar finns inte ens som prototyper idag och går därmed ej att verifiera. 

Fotomontagen är photoshop av varierande kvalitet. Hur verkligheten kommer att bli är svår att få en uppfattning om.

OX2:s projektledare för Trollugnsberget Jonathan Weck berättar att samrådets syfte är att presentera hur man har tänkt sig vindkraftsparken, utifrån det man vet idag. De kan bara visa preliminär ljudberäkning och preliminär skuggberäkning. Det är alltså inget slutgiltigt. Idag vet vi från andra exploaterade områden att människorna känner sig lurade gällande både photoshopbilder och bullermätningar som är gjorda efter ett dataprogram som heter Nord2000. Det är inte så konstigt då Nord2000 mäter i dB(a), som filtrerar bort infraljud och datastimuleringarna är baserade på tidigare ljudmätningar från äldre och förhållandevis små verk.

Bolagens trevliga representanter som kommit från storstan svarar på frågorna så gott de kan. Inga anteckningar förs. Noterbart är också att de är dåligt insatta hur tillståndsprocessen fungerar i praktiken. Inte heller vilken otrolig påverkan projektet kommer att ha för människorna, naturen och bygdens framtid. Det kan man förstå då ingen av dem själva bor i ett vindkraftsområde.

Istället får vi höra samma gamla och nya diffusa standardfraser om hur vindkraft är ”naturpositiv” ” och hur den biologiska mångfalden” kan öka, vindkraft är ”hållbart”. Vad de nu grundar det på?  Det måste vara vinden de menar. 

Ett hundben åt folket

Vindkraftsbolagen lockar med ”gratis internet”, ”bra vägar”, ”vindkraftturism” och nya arbetstillfällen. Idag vet vi med erfarenhet från andra exploaterade områden att inget av det stämmer. Nej, byskolor läggs ner och bibliotek blir byggkontor. 

Lokalbefolkningen ska nu komma in med synpunkter skriftligen, senast den 6 januari för OX2, och den 20 januari för Eolus. För en oinsatt är det inte särskilt lång tid med tanke på hur mycket det är att sätta sig in i. Vindkraft är mycket komplext och en eventuell etablering kommer att förändra bygden för all framtid. Det är inte heller alla som har tid och lust att ägna julledigheten till åt att författa synpunkter. 

Konsulter står för ”sanningen”

OX2 får ett litet plus för att de hade med sig Paul Appelqvist, ägare till Akustikkonsulten. I ett rum fick vi lyssna på bullret från vindkraftverken.  Han informerade om att infraljud sprider sig betydligt längre avstånd än det buller som vi hör. Buller vi inte hör är precis som med UV strålar som vi inte ser – skadligt för människor.

Akustikkonsulten är vindkraftsindustrin mest anlitade bullerkonsult. Han har även fått skattemedel för uppdrag av Energimyndihgheten/Naturvårdsverket “forskarprogram” Vindval. 

Akustikkonsultens beräkningar – Nord2000 – har visat sig skilja sig från verkligheten t ex i OX2 projekt i Kalmar. Idag, en katastrof för de drabbade eftersom varken bolaget, kommun eller myndighet tar något ansvar. De drabbade står helt ensamma mot det idag utländskt ägda vindkraftsbolaget. En tvist beräknas gå på flera miljoner och förlorar de så kan de bli skadeståndsskyldiga. Sådana fall finns. Vindkraftsbolagen sitter lugnt i båten. 

Dokumentation och mötesordning är obefintlig och ligger helt i fatet på exploatören.  Hela tillståndsprocessen bygger på fel till vindkraftsbolagens fördel. De drabbade människorna blir i praktiken rättslösa. 

Hemläxa

  • Krav på ändring av samrådsmöten. 
  • Samrådsmöten ska följa en dagordning och diarieföras. 
  • En utställning kan komplettera samrådsmötet.
  • Det bolagen presenterar bör kunna verifieras, ingen fiktion.

Läs mer:

Tidningen Lokalt i Dalarna ›› Vindkraft på Styggtjärnsberget upprör: “Husets värde halveras”

SMEDJEBACKEN. Företagen Eolus och Hydro Rein undersöker möjligheten att etablera 18 vindkraftverk på Styggtjärnsberget, mellan Norberg och Smedjebacken. Nyligen hölls en samrådsträff i de bägge kommunerna. Föga förvånande var det ingen av de berörda som tidningen pratat med, som var positiv till planerna. – Skulle du vilja ha ett 280 meter högt vindkraftverk vid ditt hus? Få personer vill det, säger Tore Svenberg, en av dem som har hus i området.


Eolus samråd Norberg Smedjebacken. Foto © Motvind Sverige.
Omslagsfoto: Eolus samråd Norberg Smedjebacken. Foto © Motvind Sverige.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun