fbpx

Ska Östersjön offras för vind- och gasindustrin – tyska intressen?

Ska Östersjön offras för vind- och gasindustrin – tyska intressen?

Till vilken nytta, till vilket pris? Nu planeras en gasledning mitt genom Östersjön så lång mot norr som vindkraftverk är tänkt att byggas i havet. Gasen ska givetvis till Tyskland. Det finns nog ingen annan lösning för vindkraftbolagen än att bygga en egen överföringskapacitet i Östersjön. Ingen vindkraft = ingen gasledning och vice versa?!

Vem skall betala kalaset? 

Som vi tidigare sett gällande vindkraft och den här typen av så kallade “gröna” projekt har inga konsekvensanalyser gjorts. Utredningarna är gjorda av industrin själva och mycket bristfälliga där de bara hänvisar till diffusa meningar som “grön”, “uppsatta” mål, “stor potential och roll”, “Investeringar” i infrastrukturen…  Förfarandet liknar tidigare kända “gröna bubblor” som kostat skattebetalarna miljarder.

Baltic Sea Hydrogen Collector

“Det finns en stor potential för vätgasproduktion kring Östersjöregion, och mycket goda förutsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft.” 

Utdrag från “The Baltic Sea Hydrogen Collector” pressrelease.

Projektet “Baltic Sea Hydrogen Collector” (BHC) kommer att vara en storskalig, gränsöverskridande insamlings- och transportinfrastruktur för grönt väte. Projektet initieras av de finska och svenska gastransmissionssystemoperatörerna TSO, Gasgrid Finland Oy och Nordion Energi AB tillsammans med OX2 och Copenhagen Infrastructure Partner

Målet med projektet är att skapa en vätgasmarknad och koppla samman utbud och efterfrågan i Bottenviken och Östersjöregionen och Centraleuropa. Rörledningen kan även kopplas till energiöar i regionen, som Gotland i Sverige och Bornholm i Danmark. Målet med projektet är att bidra till att uppnå REPower EU:s mål till 2030.

OX2 kommer utforska möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas för att transportera hållbar vätgas mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark till Tyskland.


OX2 pressrelease, 16 dec. 2022 ›› OX2 to investigate the possibility to develop offshore hydrogen pipeline in the Baltic Sea

Tips – läs mellan raderna! 


Omslagsfoto: Pressrelease ”OX2 to investigate the possibility to develop offshore hydrogen pipeline in the Baltic Sea” www.ox2.com

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun