fbpx

Offra inte vår landsbygd för vindkraftsindustrins ekonomiska intressen

Offra inte vår landsbygd för vindkraftsindustrins ekonomiska intressen

Text av Henrik Wachtmeister, vice ordf. och presstalesperson, Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Det är alltid intressant att läsa artiklar och inlägg rörande energi, elpriser och vårt elsystem, särskilt rörande vindkraft. Men mycket kommer inte fram.

Sedan 1999 har Föreningen Svenskt Landskapsskydd insett hur vindkraften fungerar och inte fungerar. Under dessa år har vi varit med om flera domstolsförhandlingar i miljödomstolarna, svarat på flertalet remisser från regering, olika myndigheter och EU, läst många ansökningshandlingar från vindkraftsprojektörer inkl. långa miljökonsekvensbeskrivningar, medverkat i samrådsprocesser, talat med hundratals personer runt om i hela landet alltifrån närboende till riksdagspolitiker, medverkat i seminarier och hållit föredrag i ämnet vindkraft.

Fakta om vindkraft som sällan framkommer

Ett antal fakta som sällan kommer fram måste beaktas, även om det svider hos vissa:

 • De långa handläggningstiderna beror mest på de som ansöker om att få bygga vindkraft. Ibland tar det över 10 år och i några fall över 20 år. Närboende får några veckor på sig att lämna synpunkter och överklaga.
 • Tillståndsgivande myndigheter litar fullt på vad som står i ansökningshandlingarna medan berörda grannars argument mer eller mindre avvisas.
 • Naturvårdsverkets vägledning kring ljudfrågan är mycket tydlig men alla struntar i den som skulle skydda närboende från sömnproblem och värdeminskning på sin fastighet.
 • Vi har identifierat ca 80 ekonomiska och juridiska fördelar som vindkraftsbranschen erhållit genom åren. Frågar man branschen så är det bara några enstaka. Pengar som borde använts bättre.
 • Vindkraft är förmodligen världens sämsta energikälla både vad gäller leveransförmåga, konsekvenser för omgivningen och elsystemet.
 • Konsekvenser för landskapet, naturen, livsmiljöer, närboende, allt levande i hav och på land, äganderätt och allemansrätt betyder väldigt lite vid en tillståndsprövning av vindkraftverk. Dessa nyss uppräknade körs effektivt över av myndigheter och miljödomstolar.
 • Vår ursprungsbefolkning, samerna, kommer förmodligen att utplånas om de nya verksamheterna i Norrland ska få el från vindkraft.
 • Vindkraften klarar inte EU-direktivet 631/2016 gällande krav på att upprätthålla stabilitet, frekvens och spänning i nätet. Det får andra energikällor göra.
 • Vindkraften klarar inte heller kravet på det som kallas “EROI” – energy return on energy invested. Vindkraft når upp till 5-6 på skalan där 7 är kravet. Andra energikällor ligger på 50-70.
 • En investerad megawatt i en planerbar energikälla ger 2-2,5 gånger mer el än en investerad megawatt i ett vindkraftverk. Andra får täcka upp.
 • Verkningsgraden för vindkraft ligger på i bästa fall på 50 %. Andra energislag måste täcka upp.
 • Svenska kraftnät, som garanterar att det hela tiden finns balans i nätet mellan produktion och konsumtion av el, räknar med att under årets kallaste dagar kan vindkraften bara leverera 10-15 % av sin kapacitet. Andra får täcka upp.
 • Vindkraften kan bara utlova 2 % av sin kapacitet i framtiden. När Baylan (S) var energiminister sa han i riksdagen att vindkraft är bra för det blåser alltid någonstans. Ja, men 2 % av totala kapaciteten som kostat hundratals miljarder håller inte. Andra energislag måste täcka upp. 
 • Under senaste halvåret 2022 har vindkraften stått stilla 80 % av tiden omräknat till fullasttimmar. Om ett kärnkraftverk inte kan startas på tre månader blir det stora rubriker i media. Detta var verklighet aug-sept. 2022. Vindkraften har inget leveranskrav från någon myndighetet eftersom den inte kan leva upp till detta krav. Dagens energipolitik förlitar sig på opålitlig energi. Vi-hoppas-att-det-blåser-politik fungerar helt enkelt inte. 
 • Om man ska göra vätgas från vindkraft kommer upp till 75 % av energin att försvinna i processen mellan vindkraftverket och t.ex. drivaxeln på en lastbil.

Snabbt och billigt är parollen från vindkraftsanhängarna

Snabbt och billigt är parollen från vindkraftsanhängarna. Man måste bygga 3-4 vindkraftverk under den tid som andra energikällor levererar med bara en byggnation. Om vi skulle göra samma med hus och vägar skulle vi bo i masonithus och köra på enfiliga grusvägar, snabbt och billigt skulle det vara. Snabbt och billigt håller inte i energisammanhang, speciellt inte när någon annan skall betala för kalaset – skattebetalarna. 

Den tidigare energiministern talade osanning och missledde hela svenska folket när han sa att vi kan få havsvindkraft inom två år. Alla seriösa vindkraftstekniker säger 8-10 år. 

Vindkraften tappar i popularitet varje år

Enligt välansedda SOM-institutet så tappar vindkraften i popularitet varje år.

Fler och fler börjar inse verkligheten och helheten kring vindkraft, speciellt kommuner som använder sin vetorätt mot vindkraftverk. Men detta ska nu ändras med mutor till kommunen, inte till de drabbade, närboende. Vindkraften har blivit en helig ko och en gökunge som ständigt måste matas.

Så uppmaningen blir – se helheten och verkligheten och alla konsekvenser som vindkraften för med sig. Därför är det glädjande när man hör riksdagspolitiker från största partiet säga att de inte vill ha fler vindkraftverk på land. Man kan inte offra landsbygden för en energikälla som är så dålig ur alla synpunkter. Landsbygdens oproportionella lidande måste upphöra.  Att påstå att (C) i valet 2022 förlorade landsbygden till (SD) med anledning av att (C) har vindkraftsförespråkare och (SD) värnar landsbygden är ingen överdrift.

Text av Henrik Wachtmeister, vice ordf. och presstalesperson, Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Artikeln är även publicerad i Tidningen Land, Lantbruk & Skogsbruk ››

Kor i svensk landsbygd. Foto © Motvind Sverige.
Omslagsfoto: Kor i svensk landsbygd. Foto © Motvind Sverige.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun