fbpx

Motvind Sverige – en gemensam plattform för vindkraftens konsekvenser och en stark röst i energidebatten

Motvind Sverige – en gemensam plattform för vindkraftens konsekvenser och en stark röst i energidebatten

Bästa medlemmar och läsare! Riksföreningen Motvind Sverige vill tacka alla som bidragit till föreningens existens och framgång! Tillsammans har vi inte bara lyckats skapa en gemensam plattform för vindkraftens konsekvenser utan även gjort vår röst hörd i energidebatten. 

Mycket händer bakom kulisserna och vårt arbete ger resultat. Ingen nämnd, ingen glömd, men vi vill främst tacka vår erfarna och mångkunniga stjärna, koordinator Madeleine för hennes enorma och idoga insats. Läs mer om Madeleine här »

Allt kan vi inte publicera här på hemsidan www.motvindsverige.org men den är ett mycket viktigt redskap i vårt arbete för att kunna dokumentera och informera allmänheten och politiker i syfte att skapa opinion. Vi har under året byggt upp en fullskalig medieportal, där vi redan publicerat över 75 artiklar. Allt är sökbart och delbart – hjälp till att sprida på sociala medier, i era lokala nätverk, även till politiker och lokalpress!

Riksföreningen Motvind Sveriges arbete

FALLSTUDIER:

Under fallstudier publicerar vi kontinuerligt och i samarbete med många av er, berättelser från drabbade områden. I kontakt med beslutsfattare kan vi nu enkelt visa att problemen inte bara är lokala, utan vi drabbade är många och finns över hela Sverige. 

Det krävs en del grävarbete som t.ex med sammanställningen av olyckor. För uppdatering behövs er hjälp. Se nuvarande listan här:

SAKKUNNIGA:

Vår faktabas med information inom juridik, hälsa, buller, elsystem etc. från sakkunniga växer stadigt, läs mer här ›› www.motvindsverige.org/sakkunniga

MEDIA:

Vi informerar och debatterar på social media, svarar drabbade per telefon och mejl. PR till tidningar eller debattartiklar som t.ex intervju med TT ›› Strid om vindkraft hotar elförsörjning  

eller vår replik till Svensk Vindenergi som publicerats  i tidningen Ny Teknik ›› Branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker koka soppa på en spik  

MYNDIGHETER:

Mycket tid går till att informera våra myndigheter och framförallt vår nya regering och riksdag. Vi har skickat ut både vår “Rättelseanmaning för regleringsbreven och ägardirektiv gällande el-energi 2023”, läs den här:

Vi har även informerat om hur vindkraftsetableringar kränker våra mänskliga rättigheter och de facto strider mot regeringsformen, EU-konventionen och EU-stadgan ›› Vindkraftetableringar kränker mänskliga rättigheter och strider mot regeringsformen, EU konventionen och EU stadgan

EU:

Vi har regelbundna zoom-möten med andra grupper inom EU för att tillsammans driva komplexa vindkraftsfrågor i EU-parlamentet, där beslut fattas som de facto påverkar oss alla ›› Miljöorganisationer bestrider att EU klassificerar vindkraft som miljövänlig 

Vårt arbete har bl a resulterat i en framställan samt en utfrågning i EU-parlamentet med krav om regler för buller från vindkraftsturbiner ›› Utfrågning i EU-Parlamentet med krav om regler för buller från vindkraft

NÄTVERK:

Med djupare kunskap och erfarenhet växer opinionen, men kampen är lång. Det finns idag ca 70 olika nätverk www.motvindsverige.org/natverk och vi vet att ni gör mycket lokalt, men för fortsatt arbete vädjar vi om ert engagemang och hjälp. Det är endast tillsammans som vi med förenade kunskaper och erfarenheter kan bli en stark röst i kampen mot den internationella politiskt skattesubventionerade vindkraftsindustrin. Lästips ›› Henrik Jönsson – en balanserad och viktig röst i energidebatten

BROSCHYR:

Vi har under 2022 tagit fram en första faktabroschyr om vindkraft med syfte att informera och skapa opinion. Läs den här och dela gärna länken ›› www.motvindsverige.org/broschyr 

MEDLEMSKAP & DONATIONER:

Fler medlemmar och donationer är viktigt nu, det behövs helt enkelt mer bränsle på elden. Hör gärna av er med frågor, synpunkter och förslag. Vi välkomnar även alla som vill ta en mer aktiv roll i vårt gemensamma arbete. Bli medlem eller donera genom Swish/BG här ›› www.motvindsverige.org/bli-medlem

NYHET: Under januari 2023 startar vi betalningsfunktion för månadsgivare, mer info kommer inom kort.

OBS! Medlemskapen och dess årliga automatiska prenumerationer hanteras EXTERNT och krypterat genom vår köpknapp i den betrodda betalningslösningen STRIPE – föreningen Motvind Sverige hanterar INTE och har INTE tillgång till era kortuppgifter! Läs mer om Stripe här ›› www.stripe.com/se

Gott Nytt 2023! 

Styrelsen, Riksföreningen Motvind Sverige
www.motvindsverige.org

Vinterlandskap. Foto © Louise Lundberg.
Omslagsfoto: Vinterlandskap. Foto © Louise Lundberg.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun