fbpx

,

Pressmeddelande – Organisationer agerar tillsammans mot EU:s förordning att påskynda utbyggnaden av vindkraft

Organisationer agerar tillsammans mot EU:s förordning att påskynda utbyggnaden av vindkraft

PRESSMEDDELANDE 15 mars, 2023 

(Press release in English below 🇬🇧 )

Begäran om omprövning  av EU:s förordning 2022/2577 har lämnats in till Europeiska rådet.

Den 22 december 2022 antog Europeiska unionens råd en förordning vars syfte är att tvinga medlemsländerna att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. Förordningen strider mot Rådets övergripande syften och mål och innebär drastiska begränsningar av såväl medborgarinflytandet som art- och naturskyddet. 

Coordination of European Affairs on Wind Turbines (CEAW), en sammanslutning av organisationer från Tyskland, Sverige, Frankrike, Belgien, Spanien, Danmark, Grekland, Finland och  Nederländerna, agerar nu tillsammans och vidtar rättsliga åtgärder enligt europeisk lag. 

Kräver omprövning

CEAW kräver en omprövning av Europeiska unionens råds förordning 2022/2577 då den strider mot bestämmelser i EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i flera avseenden. 

Den 23 februari inlämnades en så kallad ”Begäran om intern omprövning” till Europeiska unionens råd. Vi belyser nödförordningens uppenbara konflikt med ett flertal europeiska föreskrifter, inklusive art- och habitatdirektivet 92/43/EEG och Århuskonventionen. 

Tyskland är det första EU-landet som i mars ska besluta om ett lagförslag som bygger på förordningen som föreslås av den federala regeringen för ett påskyndande av utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar energi i landet. 

Europeiska unionens råd har fram till den 14 juni på sig att svara på begäran.
Utifrån Rådets svar överväger organisationer tillhörande CEAW att gå till EU-domstolen, om ytterligare steg krävs. 

Madeleine Staaf Kura
Presstalesperson, Riksföreningen Motvind Sverige
Tel +46 735 39 04 64
madeleine@motvindsverige.org

Dr. Christoph Canne
Press speaker, Bundesinitiative Vernunftkraft, Germany
Tel. +49 177 372 4631
presse@vernunftkraft.de


In English 🇬🇧

PRESS RELEASE 15 March, 2023

Environmental organizations within the EU together demand a review of the Council of the European Union’s Regulation 2022/2577. A request for internal review has been submitted to the Council.

On December 22, 2022, the Council of the European Union adopted a regulation whose purpose is to force member states to accelerate the deployment of renewable energy. The regulation runs counter to the Council’s overall aims and objectives and entails drastic limitations on both citizen influence and protection for vulnerable species and nature.

The Coordination of European Affairs on Wind Turbines (CEAW), an association of organizations from Germany, Sweden, France, Belgium, Spain, Denmark, Finland, Ireland and the Netherlands, is now acting together and taking legal action under European law.

CEAW calls for a review

CEAW calls for a review of the European Union Council Regulation 2022/2577 as it conflicts in several aspects with provisions of the EU Charter on Fundamental Rights and the Treaty on the Functioning of the European Union.

On February 23, a so-called ”Request for internal review” was submitted to the Council of the European Union. The emergency regulation’s apparent conflict with a number of European regulations, including the Species and Habitats Directive 92/43/EEC and the Aarhus Convention, was highlighted. 

On March 3, 2023, the Bundestag in Germany, as the first EU country, decided on the bill adopted by the federal government to accelerate the expansion of wind power and other renewable energy in the country. The new law is based on Regulation 2022/2577 of the Council of the European Union.

The Council of the European Union has until June 14 to respond to the request.

Based on the Council’s response, CEAW is considering going to the CJEU,  if further action is required. 

Madeleine Staaf Kura
Press speaker, Riksföreningen Motvind Sverige, Sweden
Phone +46 735 39 04 64
madeleine@motvindsverige.org

Dr. Christoph Canne
Press speaker, Bundesinitiative Vernunftkraft, Germany
Tel. +49 177 372 4631
presse@vernunftkraft.de🇪🇺 Coordination of European Affairs on Wind Turbines (CEAW)

🇩🇪 Bundesinitiative VERNUNFTKRAFT, Germany

🇸🇪 Riksföreningen Motvind Sverige, Sweden

🇸🇪 Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Sweden

🇳🇱 NLVOW, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Netherlands

🇧🇪 Vent de Raison, Belgium

🇫🇷 Fédération Environnement Durable and Sites et Monuments – SPPEF, France

🇫🇷 Vent de Colère, France

🇪🇸 Valle Natural Rio Grande, Spain

🇬🇷 Kyveli, Greece

🇩🇰 LNTK – Landsforeningen Narboer til Kaempevindmöller, Denmark

🇫🇮 Pelastetaan Suomen Luonto ry, Finland 

🇫🇮 Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry, Finland 

Coordination of European Affairs on Wind Turbines (CEAW), en sammanslutning av organisationer från Tyskland, Sverige, Frankrike, Belgien, Spanien, Danmark, Grekland, Finland och  Nederländerna, agerar nu tillsammans och vidtar rättsliga åtgärder enligt europeisk lag. 
Coordination of European Affairs on Wind Turbines (CEAW), en sammanslutning av organisationer från Tyskland, Sverige, Frankrike, Belgien, Spanien, Danmark, Grekland, Finland och  Nederländerna, agerar nu tillsammans och vidtar rättsliga åtgärder enligt europeisk lag. 

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun