fbpx

Rapport: Industriell vindkraft i perspektiv av mänskliga rättigheter och fokus på hälsa

Rapport av leg. läkare Ulla Heine: Industriell vindkraft i perspektiv av mänskliga rättigheter och fokus på hälsa

Text av Hälsogruppen i föreningen RVNO, Rättvisa Vindar Norra Östergötland www.rvno.se genom Ulla Heine, legitimerad läkare.

Industriell vindkraft har en stor inverkan på de närboende och idag saknas kunskap om vad är tillräcklig säkerhetsavstånd. På avstånd av 20 km verkar de flesta negativa hälsoeffekter dock vara försumbara. Det finns många vittnesmål från hela världen om hur hälsan påverkas negativt. 

Människors hälsa påverkas negativt av industriell vindkraft

Människor i närhet av industriell vindkraft bevittnar om konstant, brummande ljud i öronen/huvudet; uppvaknanden mitt i natten med stressreaktion/hjärtrusning; vill hellre dammsuga för att distrahera sig från vindkraftsbuller; enorm frihetskänsla och avkoppling de dagar verken står stilla. 

Människors mentala hälsa påverkas negativt redan under tillstånds – och byggprocess något som i normalfallet pågår under 12 – 15 års tid:

 • Kronisk stress inför planerna.
 • Maktlöshet inför vindkraftsbolaget, politiker och regelverket.
 • Upplevelse att bli överkörd av vindkraftsbolag.
 • Att vara rättslös som privatperson. Som privatperson har man inte möjlighet att gå till rätten med sin sak och har inte heller rätt till juridisk hjälp.
 • Komplexa problem att sätta sig in.
 • Förstörda naturvärden.
 • Stora störningar under byggperioden.
 • Motsatta intressen i bygden som leder till relationssvårigheter.
 • Den lokala demokratin respekteras inte. Den lokala acceptansen och möjligheten till att påverka är inskrivet i FN-konventionen, så kallad Århuskonventionen.

Hälsoproblem efter driftstart:

 • Buller är komplext och den relevanta bullernivån mäts inte. Buller mäts med dBA-filter, vilket innebär att lågfrekvent buller, infraljud och sk amplitudmodulation filtreras bort.
 • Hälsoproblem med koppling till vindkraftsbuller: sömnstörningar, psykisk ohälsa, kardiovaskulära sjukdomar. Det finns stora kunskapsluckor av långsiktiga hälsokonsekvenser ex vad påverkan är på ett barns utveckling.
 • De enskilda människorna upplever sig vara rättslösa vilket lägger grunden för mental ohälsa. Någon fungerande tillsyn utövas inte.
 • Många tvingas lämna sina hem pga hälsoproblem och fastigheten man äger är ofta den största investeringen för individen, den har sjunkit i värde på grund av vindkraftsetableringen. En flytt och en ersättningsanskaffning är därför inte ekonomiskt möjlig.
 • Förutom buller påverkas man även av skuggor, blinkningar och ljusföroreningar.
 • Vindkraftsbuller stör tystnaden på landsbygden och varierar påtagligt beroende på vind och väderförhållanden. Problemen blir större ju större vindkraftverk som byggs.
  – maskeras inte av ljud i omgivningen,
  – går inte att isolera bort,
  – är mest störande på de låga ljudfrekvenserna,
  – buller kan förstärkas inomhus pga resonans.

Text av Hälsogruppen i föreningen RVNO, Rättvisa Vindar Norra Östergötland, Finspång www.rvno.se genom Ulla Heine, legitimerad läkare.

Referenser:

 • Youtubekanal Rättvisa Vindar Norra Östergötland https://rvno.se Filmberättelser – Människan i centrum med flera inspelade vittnesmål av personer som lever i närhet av vindkraftsparker i Sverige.
 • Boken: Wind Farm Noise, Measurement, assesment and control av C. H. Hansen, C. J. Doolan och K. L. Hansen 2017
 • Dumbrille et al 2021: Review Article, Wind turbines and adverse health effects: Applying Bradford Hill´s criteria for causation
 • Waye et al 2020: A laboratory study on the effects of wind turbine noise on sleep: results of the polysomnographic WiTNES study
 • Chiu et al 2021: Effects of low-frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals

Industriell vindkraft har en stor inverkan på de närboende och idag saknas kunskap om vad är tillräcklig säkerhetsavstånd. På avstånd av 20 km verkar de flesta negativa hälsoeffekter dock vara försumbara. Det finns många vittnesmål från hela världen om hur hälsan påverkas negativt. Foto Ulla Heine © RVNO www.rvno.se
Omslagsfoto: Ulla Heine – industriell vindkraft har en stor inverkan på de närboende och idag saknas kunskap om vad är tillräcklig säkerhetsavstånd. Det finns många vittnesmål från hela världen om hur hälsan påverkas negativt. Foto © RVNO www.rvno.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun