fbpx

Vindkraftsindustrin mörkar fakta om buller och styr politikernas beslut

Vindkraftsindustrin mörkar fakta om buller och styr politikernas beslut

Vindkraftsindustrin har i decennier varit fullt medveten om infraljud och de problem som orsakas av lågfrekvent buller. Det visar bl.a. en skrivelse redan 2011-07-29 av Vestas dåvarande VD Ditlev Engel, som riktar sig till den danska miljöministern. Brevet erkänner det faktum att vindkraftverken producerar lågfrekvent ljud, och att ”för närvarande är det inte tekniskt möjligt att tillverka vindkraftverk som skulle producera mindre buller.” 

Vestas ledare påpekar också att företaget har en viktig roll för den danska sysselsättningen med 25 000 anställda samt för exportindustrin.  Vestas står för 8.5 % av Danmarks BNP, men den danska marknaden för vindkraft är marginell då försäljningen är mindre än 1 % av Vestas totala försäljning.

Vestas påverkade den danska regeringen att inte införa restriktioner för infraljudsbuller – ett av argumenten var det faktum att Danmark är vindkraftens “föregångsland” och att andra länder följer Danmarks riktlinjer,  vilket skulle försvåra etableringen av vindkraftsindustrier. Det vill säga Danmarks export skulle lida. 

Bullernivån från vindkraftsindustrier mäts inte korrekt

Buller är komplext. Bullernivån från vindkraftsindustrier mäts idag inte på ett korrekt sätt. Fel mätmetod används då vindkraftsbuller mäts med dBA-filter där lågfrekvent buller, infraljud och sk amplitudmodulation filtreras bort.  Bästa val av mätmetod används inte. 

Människor vittnar om försämrad hälsa och livsmiljö i närhet av industriell vindkraft. Hälsoproblem med koppling till vindkraftsbuller har bland annat visat sig ge sömnstörningar, psykisk ohälsa och kardiovaskulära sjukdomar. Trots detta finns det än idag inga riktlinjer och adekvata mätmetoder för hälsoskadligt vindkraftsbuller.  Vindkraftsbuller går inte att isolera bort och är mest störande på de låga ljudfrekvenserna. Ljudet kan förstärkas inomhus och bostaden blir som en resonanslåda, speciellt trähus.

Människors hälsa offras för vindkraftsindustrins ekonomiska intressen

Människors hälsa offras för vindkraftsindustrins ekonomiska intressen. Vindkraftslobbyisterna styr politikerna. Bland alla anslag till svenska utredningar om vindkraft finns det anmärkningsvärt knappt någon utredning som handlar om just detta. Den utredningen som professor Kerstin Persson Waye gjorde kommer till slutsatsen att mer forskning behövs. Varför har då anslag inte givits?

Det är nu uppenbart att förhållanden som kan vara negativa för vindkraftsindustrin inte utreds. Inga bevis, inga problem… Det finns för närvarande över 100 000 vindkraftverk inom EU, med planer på att tredubbla denna siffra till 2050. 

För att skydda människors hälsa behöver Sverige och EU nya och certifierade riktlinjer och mätmetoder för buller från vindkraft, i likhet med buller från andra industrier. 

Ladda ner pdf ›› Brev 29.7.2011 Vestas VD Ditlev Engel till danska Miljöministern


Läs mer:

Utfrågning i EU-Parlamentet med krav om regler för buller från vindkraft
Organisationer från olika EU-länder kräver regler för buller från vindkraftsturbiner. Arbetet har resulterat i en framställan samt en utfrågning i EU-parlamentet.


Foto © Vestas Vind.
Foto © Vestas Vind.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun