fbpx

Elkraftsingenjör Kent Mayer: ”Elkraftnät – uppbyggnad, funktion, hjälp- och kringsystem”

Elkraftsingenjör Kent Mayer: ”Elkraftnät – uppbyggnad, funktion, hjälp- och kringsystem”

Kent Mayer är i grunden utbildad elkraftsingenjör med en diger bakgrund inom kraft och energi, främst från företaget ABB i Västerås. Under mer än 50 år har Kent haft olika yrkesroller såsom serviceingenjör, arbetsmiljöingenjör, heltidsutbildare på ABB University samt teknikchef och platschef på olika anläggningsprojekt runt om i hela världen. 

Bok om svenska elkraftsystemet

Under de senaste 5½ åren har Kent även genomfört cirka 100 utbildningar för olika yrkeshögskolor och privata företag. Då han tyckte att  materialet som användes på yrkeshögskolorna var för matematiskt inriktade så studenterna hade ingen/dålig koll på hur ”allt” hängde samman gällande det svenska elkraftsystemet  så föddes iden att skriva boken ”Elkraftnät”. Boken riktar sig till alla som vill förstå hur elkraftnätet fungerar.  Elkraftsystemet är en komplicerad process som boken beskriver på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. 

Boken innehåller ingen matematik eller elektriska teorier utan beskriver ett elkraftsystem och dess uppbyggnad, funktion och de system som behöver finnas för att få det att fungera. Tydligt och enkelt med många foton och illustrationer (>210) samt ett enormt sakregister i slutet (800 uppslagsord).

Dessutom så finns cirka 750 engelska begrepp med i boken, dessa dyker då upp i texten i sitt rätta sammanhang, vilket ska ge en hävstång under inlärningen!

Bokens förord

Det finns en otrolig mängd fackuttryck {Buzz Words} i elkraftsbranschen så det är lätt att känna sig lite vilse …

Syftet med denna bok är att ge en praktisk orientering om vad ett elkraftsnät {Power System} är och vilka system som omgärdar detta. Här beskrivs funktionalitet, uppbyggnad, hjälp- och kringsystem, ingående komponenter och deras uppgift samt bakgrundshistoria. Detta är ett område som de flesta inte vet så mycket om och det är få som förstår helheten.

Boken kan läsas som kurslitteratur eller som ett uppslagsverk när man vill ha förklaring till begrepp man stöter på. De inledande delarna är:

 • Introduktion
 • Historia
 • Magasinering
 • Generering
 • Transmission
 • Distribution

Fördjupningsområden

Nedanstående delar är fördjupningsområden som är något mer tekniskt inriktade än de inledande avsnitten ovan. De lite mer omfattande avsnitten har fått följande namn:

 • Gemensamma primärkomponenter
 • SCADA-system och reservkraft
 • Processdatainsamlingssystemet
 • Skydd (traditionellt kallade Reläskydd)
 • Datakommunikation
 • Anläggningsarbete på site och personsäkerhet

Boken är uppbyggd så att begrepp och förklaringar i texten refererar till bilder och illustrationer där begreppen får en djupare förklaring för att förstärka förståelsen och därmed också inlärningen. Mängder av engelska begrepp används i dagligt tal i arbetslivet och därför visas många av dessa begrepp i boken inom klammerparenteser { }. På så sätt får du som läsare ta del av dessa viktiga engelska begrepp i sitt rätta sammanhang i boken.

I den löpande texten finns det ibland hänvisningar till andra avsnitt i boken, detta för att du på ett enkelt och naturligt sätt ska hitta både mer information och en fördjupad förklaring. Sist i boken finns ett omfattande sakregister som ska underlätta ditt sökande efter kunskap!

Tilläggas kan att jag använder ett visst stort företags produktbilder i boken, det är inte för att förfördela något annat företag. Det känns naturligt då jag har arbetat där länge, har kunskapen och även tillstånd att använda dessa bilder.

Om författaren Kent Mayer

Författaren Kent Mayer har under sina mer än 53 år i arbetslivet verkat som: Elmekaniker, elektriker, styrningstekniker, serviceingenjör, systemingenjör, heltidsutbildare, linjechef, arbetsmiljöingenjör och platschef utomlands i ett antal anläggningsprojekt i elkrafts- branschen. Efter pensionering 2017 så genomför han teknikutbildningar på gymnasieskolor, yrkeshögskolor och mot kommunala bolag samt privata företag. Han har tidigare skrivit en bok med titeln ”Datakommunikation i praktiken” och även nyligen tagit fram en 48-sidig skrift med namnet ”Arbetsmiljöordlista”.

Ladda ner bokens innehållsförteckning ›› ”Elkraftnät – uppbyggnad, funktion, hjälp- och kringsystem”

Beställ boken Elkraftnät

Beställ boken ”Elkraftnät – uppbyggnad, funktion, hjälp- och kringsystem” direkt av författaren : kent.m.mayer@gmail.com (Pris: 399 sek + 6 % moms.)


Omslagsfoto: Kraftledning i Västerås. Foto © Kent Mayer.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun