fbpx

Framställan om hälsoskadligt buller från vindkraftsindustrier

Framställan om akut agerande för att skydda svenska folket mot hälsoskadligt buller från vindkraftsindustrier.

Vi är många drabbade som kontaktat Naturvårdsverket (NV) angående buller från vindkraftsexploateringar. Med utbyggnaden av vindkraft så drabbas fler invånare. Problemen och skadorna växer lavinartat. Det är uppenbart att Naturvårdsverket som ansvarig myndighet haltar i sitt uppdrag och detta på bekostnad av folkhälsan. Det är anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten (FHM) inte är involverade i frågan, då notan kommer att bli mycket stor om ingen myndighet tar ansvar och agerar nu.

Uppdrag att främja utbyggnad av vindkraftverk

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att främja utbyggnad av vindkraftverk, men har inte fått i uppdrag att skydda människor mot emissioner av buller och kemikalier, vilket NV däremot har fått beträffande andra slags bullerkällor. Det är anmärkningsvärt.

NV har dock anvisat begränsningar av buller, som ska beräknas och mätas utanför bostäder och man måste fråga sig varför inte det skall mätas i bostäderna då det är väl känt för NV att buller från vindkraftverk ofta förstärks av husets konstruktion och rummens innermått. Speciellt i trähus som man ofta bor i där Vindkraft byggs.

Normer för buller från vindkraftverk är avsedda att främja utbyggnaden

Svaret på frågan är att Naturvårdsverkets normer för buller från vindkraftverk även de är avsedda att främja utbyggnaden, inte att ge människorna bättre skydd än att mer än 10 % kommer att störas mycket i hemmen. De verkligt hälsofarliga infraljuden inte alls har beaktats i NV:s gränsvärden. Enbart hörbara buller mäts i dBA för att skydda öronen från skador, men det är som NV mycket väl vet de ohörbara infraljuden, som skakar om hjärnan och andra organ miljontals gånger per år, som är farliga eftersom de skadliga effekterna inte enbart är beroende av antal dB per tryckvåg utan är i ännu högre grad beroende av dosen över ibland många år.

Saknar medicinsk expertis

Så vitt man kan förstå saknar Naturvårdsverket medicinsk expertis som är kapabel att bedöma hälsoeffekter av buller från vindkraftverk och även som kan förstås det som står skrivet i ett stort antal internationella forskningsrapporter, som belyser hälsoeffekterna som följer med buller från vindkraftverk. Som framgår nedan kan man dessvärre räkna med att det är personliga synsätt, mer än bristen på kunskaper, som är förklaringen till NV:s omänskliga förhållningssätt till de människor, barn, äldre, hörselskadade, autister och andra känsliga kategorier människor, som kontinuerligt tvingas utstå buller från vindkraftverk på grund av att NV:s normer för att utvärdera buller från vindkraftverk lämnar tusentals människor utan skydd mot detta hälsoskadliga buller.

Nonchalans mot drabbade människor

Denna nonchalans mot drabbade människor framgår tydligt av flera svar från Naturvårdsverket och inte minst svaret till 9 åriga Linn. Då familjen varit i kontakt med NV vid flertal tillfällen borde väl myndigheterna ta ansvar och agera för att hitta en lösning, Naturvårdsverket svarar istället 9-åriga Linn brevledes med att de beklagar hennes situation och tipsar om att hon kan flytta sängen till någon annan del av rummet för att undvika ljudet och önskar henne lycka till: ”Jag hoppas ni hittar sätt som gör att du kan sova bättre och orka med skolan och att vara med kompisar.”

Svaret uppfattas som mycket arrogant och att ansvarig myndighet fråntar sig allt ansvar, detta då det är väl belagt vetenskapligt att vindkraftsljud ger sömnstörningar, bland annat i en studie från Göteborgs Universitet (se länk nedan). Istället för att blund för problemet så kräver vi nu ett handfast agerande från er alla. WHO har påtalat att de normer för mätning av buller i dBA, som bland annat NV anger, måste revideras och i samråd med medicinsk expertis, varvid alla förekommande frekvenser av buller måste beaktas. Information med källor och film angående fallet 9-åriga Linn finns här > 9-åriga Linn vädjar till Naturvårdsverket

Som akademiskt underlag bifogar vi även Civilingenjör Bertil Perssons rapport Vindkraft på osaklig grund. Rapporten är framtagen för att påvisa att vid tillstånd för vindkraftverk, VKV, i beslutsfattande myndigheter och domstolar sker ingen faktagranskning av vindstyrka, buller och ekonomi, då kompetens härför saknas.

Vi ser fram mot er återkoppling och ett handfast agerande.
Styrelsen Motvind Sverige

Framställan har skickats till :
Generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten info@folkhalsomyndigheten.se
Socialminister Lena Hallengren socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Klimat- och Miljöminister Annika Strandhäll m.registrator@regeringskansliet.se
Riksrevisionen registrator@riksrevisionen.se


Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun