fbpx

,

Framställan om vindkraft till Regeringen september 2022

Framställan till Regeringen september 2022

Framställan om medverkan vid antagande av nationella energi- och klimatplaner (NECP), i enlighet med UN:s och EU-kommissionens krav på efterlevnad av Århuskonventionens Artikel 7, samt EU-kommissionens styrelseförordning för nationella handlingsplaner för förnybar energi.

Ladda ner skrivelsen här ›› Framställan till Regeringen september 2022

Undertecknade lokala och nationella miljöorganisationer för skydd mot extrem vindkrafts- exploatering och antagande av en optimalt hållbar energimix, hemställer härmed om medverkan vid antagande av nationellt strategiska planer för hav- och landbaserad vindkraft enligt:

 • UN:s och EU-kommissionens krav på efterlevnad av Århuskonvention Artikel 7, avseende allmänhetens medverkan vid antagandet av nationella energi- och klimatplaner (NECP).
 • EU-kommissionens styrelseförordning för nationella handlingsplaner för förnybar energi.
 • EU-kommissionens Plan of action for decision VII/8f. (Bilaga. Appendix 3)

Vi kan konstatera att Sverige inte antagit nationella strategier för havs- respektive landbaserad vindkraft, enligt dessa internationellt förpliktande regelverk. Pågående samrådsprocesser för såväl land- som havsbaserade vindkraftsindustrier utefter de svenska kusterna saknar därmed legal grund och måste avbrytas i avvaktan på korrekt antagna strategiska planer. Exempel: Bifogat samrådsyttrande Stora Middelgrund.

EU-kommissionen har genom beslut om styrelseförordning och handlingsplaner för förnybar energi, satt press på medlemsstaterna, att omgående implementera Århuskonventionens Artikel 7 och redovisa hur det genomförts i kommande nationell strategisk plan för förnybar energi 2023-06-30. EU-kommissionen kommer därtill löpande att följa denna process.

Sverige 2022-09-01

Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte
www.vindkraft-hylte.info
ove.bjorklund@hotmail.com

Torbjörn Sjödin
Ordförande Riksorganisationen Motvind Sverige
www.motvindsverige.org
info@motvindsverige.org

Framställan är skickad till:

 • Statsminister Magdalena Andersson
 • Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll
 • Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
 • Finansminister Mikael Damberg
 • Näringsminister Karl-Peter Thorwaldsson
 • EU-kommissionen
 • Sveriges riksdagspartier
 • Naturvårdsverket
 • Energimyndigheten
 • Riksrevisionsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Tillväxtverket

Ladda ner skrivelsen här ›› Framställan till Regeringen september 2022

Norrsken Foto © Anders Nilsson
Omslagsbild: Norrsken. Foto © Anders Nilsson.

Relaterat:

Relaterat från Stefan Sauk om havsbaserad vindkraft i Östersjön. Viktig video där det ryms inte bara en skandal utan flera…

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun