fbpx

Medborgarna rättslösa när klimatmålen överordnats grundlagen

Medborgarna rättslösa när klimatmålen överordnats grundlagen

Tillståndsprocessen för vindkraft är i praktiken lagvidrig och gör människor rättslösa. Den nationella föreningen Motvind Sverige har noterat detta i fall efter fall som föreningen granskat.

Tjänstemän som lyder under regeringsdirektivet

I frågan om utbyggnaden av vindkraft utgår direktivet från regeringen – med statliga Vattenfall som verktyg – för att skynda på utbyggnaden av industriell vindkraft på landsbygden och till havs.  Alla de myndigheter och domstolar som medverkar i processen för etableringarna styrs och leds av samma regering med direktivet att snabba på hanteringen och utbyggnaden av industriell vindkraft. Att dessa myndigheters tjänstemän skulle våga eller vilja säga nej till industriell vindkraft är således väldigt osannolikt, eftersom de alla lyder under regeringsdirektivet.

Små möjligheter att få skadestånd för de som drabbas

För de människor som får sina liv och boenden ödelagda av utbyggnaden finns väldigt små möjligheter att få skadestånd eller sina rättigheter tillvaratagna. Detta trots att de har svensk lagstiftning på sin sida genom både Regeringsformen – med kravet på expropriering och ersättningsskyldighet för fast egendom som fördärvas av ny  infrastruktur – samt miljölagstiftningen som är tydlig gällande hälsa och miljö. Båda lagarna kringgås skickligt med av regeringen utsedda domare som beslutar i målen. Dessa är uppbackade av de politiska målen om att påskynda utbyggnaden av industriell vindkraft. Lägger man därtill att även lejonparten av svenska advokatbyråer idag är köpta av vindkraftsindustrin som juridiska ombud för densamma, gör det sammantaget att den lilla drabbade människan och bygden ställs helt utanför en rättvis prövning. 

Lobbyorganisation marknadsför felaktigt vindkraften som klimatsmart, grön och hållbar i sin propaganda

Lobbyorganisationen Svensk Vindenergis PR-byrå paketerar vindkraften felaktigt som klimatsmart, grön och hållbar i sin propaganda, som strategiskt marknadsförs i pressen. Detta trots att konsumentlagen förbjuder vilseledande marknadsföring för energislag. Konsumentverket har det juridiska verktyget att agera men även denna myndighet lyder under regeringen med samma direktiv att bistå till en snabb utbyggnad av vindkraft, oavsett dess negativa påverkan på människor och natur.

Oberoende rättsinstans saknas för drabbade att vända sig till

Det finns idag ingen oberoende rättsinstans för drabbade att vända sig till. För att exemplifiera:

Tjänstemän och lokalpolitiker uppvaktas tidigt av vindkraftsindustrin på möten som inte diarieförs i kommunen. Det blir därmed omöjligt för invånarna att få del av information innan vindkraftsindustrins representanter och kommunpolitikerna redan kommit överens.

Den drabbade lokalbefolkningen och näringsidkarna ges naturligtvis möjlighet att yttra sig i samrådsprocesser, men dessa är endast rådgivande och ett spel för gallerierna. Möjligheten att sedan få rätt i Miljödomstolen är i princip obefintlig eftersom dessa följer regeringens direktiv. Statliga myndigheter som lyder under samma direktiv har också pekat ut områden som ”riksintressen för vindkraft”, detta utan att någon konsekvensanalys gjorts. Därmed kan regeringen kringgå lagstiftningen i prövningarna och i praktiken göra medborgarna rättslösa.

Motvind Sverige

Läs mer:

Vindkraftens konsekvenser ››

Fallstudier ››

Klimatideologi utan vetenskaplig grund ››

Var står partierna i vindkraftsfrågan ››

BLI MEDLEM i Motvind Sverige ››

Skuggningseffekter av vindkraft hos Doris och Rune i Krokek
Omslagsbild: Ett besök hos Doris & Rune som blivit grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. Utöver ständiga ljud så ger vindkraftverkets vingar ifrån sig skuggor som slår över gården upp till 90 minuter varje kväll under hela sommarhalvåret. Film © Huggorm Productions och Rättvis vind i Holaveden www.vindkraft-odeshog.se
Idyllen i byn Piggaboda i Alvesta kommun innan Lyngsåsa Vindkraftspark byggdesByn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun

Idyllen i byn Piggaboda i Alvesta kommun innan Lyngsåsa Vindkraftspark byggdes. Den 8 oktober 2021 var det start för Lyngsåsa vindkraftspark. 22 vindturbiner som är 210 meter höga. Vindparken har redan haft två utländska ägare. ”Det känns fantastiskt, vindkraftverken är jättefina,” sa Anders Ygeman (S) dåvarande energiminister på invigningen där han frotterade sig med det brittiska bolaget Baywa-re som ockuperat och skövlat småländsk mark.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun