fbpx

Har tyska EON fått 31 miljarder för att stänga Ringhals i förtid?

Har tyska EON fått 31 miljarder för att stänga Ringhals i förtid?

När regeringen gav direktivet att Vattenfall skulle lägga ner de båda kärnkraftsreaktorerna i Ringhals påverkade det också den tyska delägaren EON som reserverade sig mot beslutet. Enligt en granskning av årsredovisningen som skattejuristen Bengt Blom gjort har det upptäckts en intäkt på nästan 31 miljarder kronor kopplat till EON. Han ställer sig frågande till vad intäkten avser.

Text av Bengt Blom – fd Skattejurist på Ernst & Young, numera pensionär, sedan 2021 engagerad i vindkraftsexploateringen.

Tänk vad det vänder fort. Nu börjar alla partier tala om kärnkraft. Särskilt de som hjälpt till med att minska kärnkraften. En minskning som inneburit att elpriset har blivit helt otroligt och som skapat en enorm kostnadsökning för svenska hushåll och företag.

Två veckor efter det att S och MP 2014 bestämt sig för att regera ihop, presenterade Löfven en styrgrupp för det statliga bolaget Vattenfall AB. Styrgruppen bestod av Damberg (S), Baylan (S), Bolund (MP) och Romson (MP). Dessa fyra fick en fullmakt av Löfven att se till att styrelsen i Vattenfall satsade på förnybar energi.

MP hade gått till val på att stänga två reaktorer. Detta var säkert deras krav på Löfven för att han skulle få regera med hjälp av dem. De ville precis som de gröna i Tyskland ersätta kärnkraft med vindkraft. Stängning av två reaktorer skulle skapa ett större behov av att börja bygga vindkraft.

Regeringens problem i början av 2015 var hur man skulle motivera stängningen av två reaktorer. Vattenfall AB som man själva kontrollerade, var nyckeln till det hela. Vattenfall var moderbolag till Ringhals AB. För att styrelsen i Vattenfall skulle ha ett motiv att lägga ned två reaktorer i Ringhals ordnade finansministern i vårbudgeten 2015 en stor höjning av effektskatten för kärnkraften. Effektskatten utgick bara för kärnkraften i förhållande till vad de kunde producera. Inte vad de faktiskt producerade. Detta blev förevändningen för att stänga ned två reaktorer. Man kan se att både Damberg och Magdalena Andersson var aktiva för att stänga ned de två rektorerna.

Den 28 april 2015 kom vårbudgeten och i Vattenfalls årsredovisning för 2014 står det att bolaget i april 2015 beslutat att stänga R1 och R2 i dotterbolaget Ringhals AB. För att gynna byggandet av ny vindkraft hade man elcertifikat för vindkraften. Kärnkraften skulle fortsätta betala effektskatt. Även fastighetsskatten var en tung post för kärnkraften. Fastighetsvärdet fastställdes i förhållande till producerad el. Vindkraftens fastighetsvärde var subventionerat med samma beräkningsmodell.

Skatterättsligt är ett vindkraftverk ett byggnadsinventarier och inte en byggnad. Detta har stor betydelse för vindkraftsbolaget beskattning. Det innebär att skatterättsligt kan man skriva av vindkraftverket på 5 år. I årsredovisningen skriver man av den på betydligt längre tid. Jag kan se att det börsnoterade vindkraftsbolaget Arise AB skriver av sina vindkraftverk på 30 år i sin bokföring. Detta är en enorm fördel. Det innebär att de flesta vindkraftbolag är skattebefriade från inkomstskatt i många år efter färdigställandet.

Under den vindkraftboom som rått efter stängningen av R1 och R2 har regeringen subventionerat vindkraften vad gäller uppkopplingen mot den svenska elnätet. Regeringen har låtit statens Svenska Kraftnät stå för kostnaden och slå ut det som en elnätskostnad för svenska elkonsumenter. Samma sätt har regeringen beslutat skall gälla för nytillkommen havsbaserad vindkraft i framtiden. I denna del pratar vi om en kostnadsubvention på flera hundra miljarder. Det innebär att utländska vindkraftsbolag som bygger för att exportera sin el till övriga Europa, får sina anslutningskostnader betalda av svenska elkonsumenter.

Huvudägare i Oskarshamn var EON Sverige AB och allt gynnande av vindkraften och skaffbeskattning av kärnkraft gjorde att de 2015 beslutade lägga ned O1 och O2. Det innebar ett på bara några år hade regeringen fått fyra reaktorer nedlagda. När jag granskade årsredovisningen 2015 för Ringhals AB såg jag att Vattenfall AB inte var ensam ägare till Ringhals AB, utan att det fanns en minoritetsägare också. Den andra ägaren var EON Kärnkraft Sverige AB, 556132-6371, som ägde 29,56 % i Ringhals AB. EON Kärnkraft Sverige AB var ett helägt dotterbolag till EON Sverige AB, 556006-8420.

När jag såg att det fanns en minoritetsägare i Ringhals AB, frågade jag mig hur mycket skadestånd som minoritetsägaren fått p g a den förtidiga nedläggningen. Det står någonstans i årsredovisningen att minoritetsägaren säljer sin del av elproduktionen i Ringhals. Kan man sälja 29,56 % av elproduktionen i Ringhals så är det ett betydande inkomstbortfall om majoritetsägaren beslutet att antalet reaktorer skall halveras. Jag har därför gått igenom årsredovisningarna 2014 och 2015 för EON Kärnkraft Sverige AB och årsredovisningen 2015 för ägaren EON Sverige AB. Jag kan se att EON Sverige AB 2015 har en reavinst på 30 871 mkr i Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag.

Min omedelbara reaktion var att här ligger kompensationen från Vattenfall AB – indirekt regeringen.

Skattejurist Bengt Blom

Min omedelbara reaktion var att här ligger kompensationen från Vattenfall AB – indirekt regeringen. Jag kan se i handlingarna att det påbörjades en delning av EON Sverige AB redan i juni 2015. En delning innebär att bolaget splittras upp i två eller flera nya bolag. Det kan innebära att det bolaget upplöses, men eftersom den inte verkar ha skett har det troligtvis handlat om att lägga över vissa aktier i nybildade bolag (s k partiell delning). De 30,9 miljarder som erhållits är troligen ett delningsvederlag.

EON Kärnkraft Sverige AB bytte namn i samband med delningen och heter numera Sydkraft Nuclear Power AB. Det är så långt som jag kommit i jakten på vederlag för nedläggningen av Ringhals 1 och Ringhals 2. Det kanske finns någon kunnig journalist som vill gå vidare.

Jag får avsluta med att konstatera att de två partier som i regeringsställning i det närmaste saboterat svensk kärnkraft nu börjar prata om kärnkraft igen. Det kan inte vara annat än röstfiske. Även C som sedan Fälldins dagar varit emot kärnkraft, anser de nu att det är kärnkraften som skall rädda klimatet. Om Lööf menar allvar kan hon säga åt sina partiundersåtar i Söderhamn att lägga ner sina planer på att förstöra Söderhamns skärgård med en massa vindkraftverk.

Jag tror att detta kommer att bli en av de viktigaste valfrågorna. Det jag presenterat ovan är fakta till den diskussionen.

// Bengt Blom – fd Skattejurist på Ernst & Young, numera pensionär, sedan 2021 engagerad i vindkraftsexploateringen.

Länkar:

EON Sverige AB, 556006-8420. – Bolagsfakta https://www.allabolag.se/5560068420/eon-sverige-aktiebolag

EON Kärnkraft Sverige AB, 556132-6371 https://www.allabolag.se/5561326371/sydkraft-nuclear-power-ab

Om EON Sverige https://www.eon.se/om-e-on/om-foeretaget


Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun