fbpx

Hundratals miljoner i skattemedel har slösats på att främja vindkraften

Hundratals miljoner i skattemedel har slösats på att främja vindkraften

I rapporten “Energimyndigheten stöd till Vindkraft” framgår att 680 miljoner skattekronor betalats ut under åren 2010-2014. Ett av vindkraftsbolagen som fått stora summor är det numera börsnoterade Arise där Centerns före detta partiledare Maud Olofsson satt i styrelsen. Daniel Johansson, son till före detta partiledaren Olof Johanssons (C) var vd fram till 2021. Maud Olofssons son Per Olofsson med Svevind Markbygden, har fått 115 miljoner kronor. Ett vindkraftsbolag som sedan såldes till det kinesiska kärnkraftsbolaget CGN.

Vindkraftspremier till “duktiga” kommuner

Bara under 2018 betalade den förra regeringen 70 miljoner kronor i så kallade Vindkraftspremier till vad de ansåg vara “duktiga” kommuner som sa ja till industriell vindkraft. Den avgående regeringen har flitigt använt myndigheter och organisationer för att få ut sin propaganda genom direktiv och genom att dela ut skattemedel till olika vindkraftsprogram, framtagna enbart för att främja utbyggnaden av vindkraft. 

Underlagen bristfälliga, ensidiga och ofta utförda av samma konsulter

Det är oansvarigt använda skattemedel då underlagen för myndigheternas riktlinjer dessutom är bristfälliga, ensidiga och ofta utförda av samma konsulter som även arbetar för och fakturerar vindkraftsindustrin. Forskningsrapporter som inte gynnar deras syfte blir inte publicerade av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Så var det till exempel med Anna Skarins forskningsrapport (SLU) om hur renar påverkas av vindkraftsindustrin.

Besvärande kopplingar

De kopplingar och band som finns mellan involverade politiker, tjänstemän, konsulter, bidragstagare och vindkraftsindustrins representanter är besvärande.  Motvind Sverige kräver en oberoende granskning av de myndigheter och organisationer som använts som tvivelaktiga verktyg för ovetenskaplig propaganda för storskalig vindkraft.  Dessutom behöver det göras en juridisk bedömning gällande misstankar om de ovetenskapliga projektens utbetalningar till politiker. Detta kan falla inom ramen för maktmissbruk och korruption.

Vinnova, Vindval, VindEL

Naturvårdsverket och Vindkraftcentrum samt Hela Sverige ska leva är organisationer, myndigheter och föreningar som tjänat tidigare regeringens syfte att bygga industriell vindkraft i svensk landsbygd och längs våra kuster.

Propaganda för vindkraft genom skattemedel

Det är svårt, om inte omöjligt, att få en överblick över hur mycket skattemedel  C, S och MP:s regering lagt på propaganda för vindkraft.

Den tidigare regeringen har utnyttjat tillgängliga statliga forum för att försöka övertyga folket om nyttan med storskalig vindkraft samtidigt som man undvikit att redogöra för de negativa konsekvenserna, där vi ser allt fler larmrapporter om att både djur, den biologiska mångfalden och människor far illa av vindkraftsutbyggnaden.

Vindkraftcentrum med Strömsunds Kommun som huvudman har tilldelats miljoner.  Socialdemokraten Jenny Breslin, styrelseledamot för föreningen Hela Sverige ska leva, har t ex fått närmare 4 miljoner kronor från Energimyndigheten och innovationsmyndigheten Vinnova för projekten “I med och Motvind” och “Förankring I med och Motvind”. I det senare projektet medverkar även Länsstyrelsen och Högskolan i Gävle.

Av Hela Sverige ska levas hemsida framgår att det främst är politiker och före detta politiker från Centerpartiet och Socialdemokraterna som styr föreningen. Detta är två partier som på riksplanet har ett stort intresse för fortsatt utbyggnad av vindkraft. I toppen för organisationen, som verksamhetschef, finns Terese Bengard, tidigare kommunalråd (S) i Ragunda. Under 2019 till 2021 fick föreningen 46,5 miljoner kronor av regeringen, förutom stödet till vindkraftsprojektet från Vinnova. Treårsperioden dessförinnan kvitterade föreningen ut 45 miljoner skattekronor.

Det är anmärkningsvärt att föreningen Hela Sverige ska leva – som borde värna om landsbygden – väljer att ta emot bidrag för att arbeta för en miljöfarlig verksamhet som vindkraft som skövlar vår natur och splittrar människorna på landsbygden. 

Bidrag från miljöfarlig verksamhet som skövlar natur och splittrar landsbygden

Det är anmärkningsvärt att föreningen Hela Sverige ska leva – som borde värna om landsbygden – väljer att ta emot bidrag för att arbeta för en miljöfarlig verksamhet som vindkraft som skövlar vår natur och splittrar människorna på landsbygden. Detta är endast ett exempel av många projekt där skattemedel strösslas över projekt som för fram vindkraften. Medan de drabbade på landsbygden är helt utelämnade och får se sina hem förstörda med sjunkande fastighetsvärden. Motvind Sverige kan bara spekulera i varför den tidigare regeringen anslagit hundratals miljoner i ren lobbying för att övertyga folket att vara positiva till mer industriell vindkraft. Ingen annan energiproduktion har fått dessa förutsättningar i Sverige.

Enorm och orättvis ekonomisk obalans

Det råder en enorm och orättvis ekonomisk obalans mellan vindkraftsindustrin och dess allierade och de enskilda individer som drabbas av vindkraftsexploateringen i Sverige. Till skillnad från när vattenkraften byggdes ut, då drabbade medborgare fritt tilläts överklaga via ombud i domstol på vattenkraftsbolagens bekostnad. Mot vindkraftsindustrin får invånarna ingen rättshjälp, utan tvingas betala för den juridiska processen själva. Vindkraftens framtid efter valet 2022

Motvind Sverige kräver nu att pengar anslås till drabbade medborgare och till föreningar som stödjer de utsatta. Dessutom bör de redan drabbade få sin rättmätiga ersättning för förlorade fastighetsvärden och fördärvade företag, detta i enlighet med grundlagen Regeringsformen. 

Läs mer:


Omslagsfoto: Vindkraft, pengar och politik.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun