fbpx

Hur påverkas fisken av havsbaserad vindkraft?

Hur påverkas fisken av havsbaserad vindkraft?

Havforskningsinstituttet i Norge som är ett av det största marina forskningsinstiuten i Europa larmar om torskens ändrade beteende och säger att mer forskning behövs. Vindkraftverk till havs kan påverka de marina ekosystemen både under byggandet och när de väl är i drift.

Torsklarverna simmade mot ljudet

När vindkraftverk är i drift skapar det ett kontinuerligt, lågfrekvent undervattensljud som sprider sig utåt från vindkraftsparken till havs.

– Vi vet redan att fiskar och andra djur i havet är känsliga för ljud, och att vissa arter reagerar på lågfrekvent undervattensbuller, säger havsforskaren Alessandro Cresci vid norska Havsforskningsinstitutet (HI).

– Vad vi däremot inte vet är hur fiskar, och särskilt tidigt i livet, som larver, reagerar på ljud från havsbaserade vindkraftverk. Det här är en ny bransch, speciellt här i Norge.

Filmade larver i flytande burar

Torsk är en av de arter som är känsliga för lågfrekventa ljud. För att ta reda på hur torsken i Nordsjön kan komma att reagera på de havsbaserade vindkraftsparker som planeras att byggas ut, började forskarna undersöka, de återskapade situationen i en fjord, om än i mindre skala.

– Vi filmade torsklarver som drev naturligt i vattnet inne i transparenta akrylburar med nätväggar. Medan burarna flöt i vattnet använde vi en högtalare för att avge ett kontinuerligt lågfrekvent ljud vid 100 Hz. Vi ville se om ljudet fick larverna att ändra sitt beteende, förklarar Cresci.

Ändrade riktning mot ljudkällan

Ett 90-tal torsklarver testades i vattnet – hälften utsattes för buller, medan övriga fick simma i lugn och ro. När larverna fick simma i fred orienterade de sig tydligt mot nordväst. När ljudet kom vände sig torsklarverna istället mot ljudkällan.

– Det här är ett experiment i liten skala, men våra resultat visar att torsklarver som driver med havsströmmarna förbi eller nära en havsbaserad vindkraftspark kan attraheras av undervattensbullret från vindkraftverken, säger HI-forskaren.

Kampen för att överleva från larv till vuxen torsk är mycket tuff. Därför kan även små förändringar i lek- och uppfödningsområdena påverka populationen och det är bra att veta hur olika aktiviteter påverkar fisken.

Flera arter ska testas

Nu planerar forskarna att testa andra kommersiellt och ekologiskt viktiga arter på samma sätt.

– Det är viktigt att lära sig mer om hur en ny industri, som havsvind, kan påverka fisken och ekosystemet.

Publicerade artiklar från Norska Havsforskningsinstituttet:

Vindkraft till havs. Foto © Nicholas Doherty.
Omslagsfoto: Vindkraft till havs. Foto © Nicholas Doherty.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun