fbpx

Ny vindenergi sänker inte elkostnader i Kronoberg

Ny vindenergi sänker inte elkostnader i Kronoberg

Text av Stefan Braunius, Kronoberg. Artikeln är publicerad i Smålandsposten.

Lita inte på Svensk Vindenergi – varken på kraftslaget eller på lobbyorganisationen med samma namn. Svensk vindenergi med Daniel Badman i spetsen skriver många debattartiklar i olika lokala och regionala tidningar. Just nu om hur ny vindenergi kommer att pressa elpriserna i just ditt län. Man kan ju undrar hur det kommer sig att svensk vindenergi med säte i Stockholm bryr sig om elkostnader i olika län? Är det en organisation som värnar om medborgarnas ekonomi? Tyvärr inte.

Svensk Vindenergis verksamhetsidé är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen

Svensk Vindenergis verksamhetsidé är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen genom påverkanskampanjer för vindkraft och genom att röja undan olika hinder som till exemplet det så kallade kommunala vetot. Och medlemmarna? Olika företag som kan tjäna pengar på att exploatera landsbygden med ny vindkraft: kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftsindustrin.

Svårt att hitta platser för vindkraft i Tyskland

Jag har själv varit i kontakt med några av medlemmarna, bland annat tyskägda EnBW, som vill bygga gigantiska vindturbiner i bland annat Kronoberg. Det har blivit svårt att hitta platser i Tyskland, därför övertalar man i hemlighet några ovetande svenska skogsbönder i och försöker även att kringgå Försvarsmaktens intressen genom uteslutningsmetoden för att få tillstånd för sina industrier. Elen som tillverkas när det blåser lagom säljes helst till fastpris till Tyskland, det som finns kvar hos oss är en förstörd närmiljö och ännu sämre balans i vårt elsystem.

Svensk Vindenergis utredning som de själva har beställt och betalt

För när det blåser lagom kan priser redan idag bli negativa på grund av ett överskott i hela Norden, samtidigt som andra kraftslag alltid måste vara redo för att ta hand om balansen och grundförsörjningen. Detta fördyrar systemet genom den nödvändiga redundansen, ännu mera vindkraft kommer alltså inte sänka elkostnader för Kronobergare, vad än Svensk Vindenergis utredning, som de själva har beställt och betalt, hävdar. De som vinner är deras medlemmar, inte du eller jag, ha detta i åtanke när du läser nästa debattartikel från Svensk Vindenergi om hur ny vindkraft kommer att sänka elkostnader i Sverige.

Text av Stefan Braunius, Kronoberg. Artikeln är publicerad i Smålandsposten.

  


Vindkraft och Daniel Badman på Svensk Vindenergi. Grafik Motvind Sverige. Bakgrundsbild ©  SR-Energy Vindpark Tvinnesheda www.srenergy.se
Omslagsfoto: Grafik Motvind Sverige: Daniel Badman på Svensk Vindenergi. Bakgrundsbild © SR-Energy Vindpark Tvinnesheda www.srenergy.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun