fbpx

Industriell vindkraft ej förenlig med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Industriell vindkraft ej förenlig med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Text av Eva Dillner

Det är lätt att missa den lilla notisen om samråd. Men det är då man måste agera. Ta sig tid att läsa igenom alla handlingar. Läsa på och ta hjälp av alla som varit i samma sits.  Samla in sakkunskap, rapporter och länkar. Fundera, diskutera, ställa frågor, för att landa i egna slutsatser. Skriv synpunkter och skicka in. Det är det viktigaste. Har man inte lämnat synpunkter vid samrådet kan man inte senare överklaga besluten.

Vindkraft i Albrunna

2016. En grupp fastighetsägare gick samman och drev frågan ända upp i domstol. Det blev inga vindkraftverk den gången. De höll på i flera år.

Aurora – vindkraft till havs mellan Öland och Gotland

Oktober 2021. En ny havsbaserad vindkraftspark är ute på samråd. I den föreslagna vindkraftsparken Aurora planeras upp till 370 stycken vindkraftverk med en höjd på 370 meter. Placering norr om Natura 2000 område, avståndet till Gotland och Öland är cirka 20 respektive 30 kilometer.

Det var förvånansvärt lite diskussion om planerna för en industriell vindkraftspark i Östersjön mellan Öland och Gotland. På sydligaste Öland värnar vi om vår natur. Vi lever i ett världsarv – Södra Ölands odlingslandskap – människans lyckade samspel med naturen. Strandskyddet är det mest restriktiva, 300 meter, med få undantag. Lugnet på landet bevaras med restriktionerna för byggande på jordbruksmark, Natura 2000 och alla kultur- och fornminneslämningar. Vi har en fågelrikedom som slår det mesta. Astronomer uppskattar det naturliga mörkret för att studera stjärnhimlen. Turismen består av fågelskådare, naturälskare och vandrare. Den obrutna siktlinjen alvaret och havet bjuder på är en lisa för själen. Till våra hamnar anländer båtar från när och fjärran, än har vi kvar några yrkesfiskare.

Den obrutna siktlinjen är ”helig” när det gäller strandskyddet. Det borde vara likadant för industriella vindparker, oavsett om de ligger på land eller till havs. Fyren Långe Jan är Sveriges högsta fyr, med sina 42 meter den högsta byggnaden på Öland. I den föreslagna vindkraftsparken Aurora planeras upp till 370 stycken vindkraftverk med en höjd på 370 meter. Nästan 9 gånger högre än Långe Jan.

Kommer man kunna se vindparken från land? Enligt beräkning baserad på ekvation i Försvarshögskolans lärobok i Militärteknik rev 2020 Sensorteknik, kommer de 370 meter höga vindsnurrorna vara synliga på mer än fem mils avstånd. Då sitter hinderbelysningen på navet på 175 meters höjd. 

Ett rop på hjälp

Ett rop på hjälp i sociala medier ledde till värdefull information och kunskap. Vi var flera som skickade in synpunkter:

Det blev även en del insändare:

Samt en videointervju med lokale bloggaren Staffan Lagerström:

Livet på södra Öland november 2021 del III

Dokumentärer

November 2021. Ungefär samtidigt publicerade flera dokumentärer om vindkraftens baksida:

Det går inte att se dem och förbli oberörd. Politiker har ej lyssnat på experterna. Förstod de inte eller brydde de sig inte? Vet ej vad som är värst.

Fler video av intresse:

Vindkraft vid Utgrunden i Kalmarsund

November 2021. Samråden avlöser varandra. Utgrunden II omfattar ett verksamhetsområde på ca 26 km2. Projektet kommer att bestå av upp till 17 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 275 meter. Kortaste avstånd till fastlandet från projektområdet är ca 9 km och till Öland är det ca 5 km. De närmaste orterna på fastlandet respektive Öland är Bergkvara och Degerhamn.

Med Bertil Perssons hjälp skapades animerade bilder på hur verken kommer att synas från Ölandssidan. Vi som bor på sydvästra Öland hamnar på första parkett. Den obrutna siktlinjen som är så helig för strandskyddet kommer vara ett minne blott. En studie från KTH visar en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden och närhet till vindkraft. Störst påverkan har etableringar med fler än tio verk.

Animering föreslagna vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmarsund.  Albrunna rastplats, vy västerut över Kalmarsund. Visualisering Bertil Persson via WindPro. Foto Eva Dillner.

Flera skickar in synpunkter till samrådet

Återigen är vi flera som skickar in synpunkter till samrådet. Här har Mörbylånga kommun vetorätt. Vi skickar också all korrespondens till kommunen, med begäran att de diarieförs under Utgrunden:

Det bildas även en Facebookgrupp Vi motsätter oss vindkraftspark utanför Degerhamn på södra Öland.

Lokaltidningarna uppmärksammar våra skrivelser

Inför myndighetssamrådet som Marcon håller med berörda kommuner och länsstyrelser (februari 2022) mailar vi flitigt till kommunens företrädare. Lokaltidningarna uppmärksammar våra skrivelser:

Det blir ännu några intervjuer med lokale journalisten på bloggen Alvarsamt:

”Tillstyrker ni projektet eller inte?”

Gängse praxis är att vindkraftsbolaget nu skickar in miljö- och konsekvensbeskrivning (MKB) till mark- och miljödomstolen. Men i oktober 2022 skickar Marcon brev till Mörbylånga kommun. De vill ha svar nu.

Ledamöter i kommunfullmäktige kontaktas

Vi pratar ihop oss och skriver en kort text till alla ledamöter i kommunfullmäktige:

Vindkraft vid Utgrunden

Marcon Windpower vill ha ett formellt ställningstagande från Mörbylånga kommun under 2022 för projektet vid Utgrunden. Gängse praxis är att kommunen tar ställning efter miljökonsekvensbeskrivningen, inte före.

Vi är flera som tidigare skickat in synpunkter under samrådstiden. I tillägg vill vi påminna om riskerna för:

världsarvet

fastighetsvärdeminskning

utflyttning i stället för inflyttning

eventuella skadeståndskrav

natur och miljö

Inget eventuellt ”ja” kan ges innan folkvalda och alla invånare/intressenter har haft tillräckligt tid att granska miljökonsekvensbeskrivningen.

Vill företaget ha svaret på sin ansökan innan detta är endast ett svar möjligt; ett tydligt ”nej”.

Underskrifter

Ölandsbladet

Ölandsbladet uppmärksammar och tar med hela vår text i artikeln:

Mörbylånga kommun svarar Marcon, att de inte tar beslut på det underlag som nu finns i ärendet.

Sveriges energiförsörjning

Våra lokaltidningar har valt lite olika infallsvinklar. Barometern gör en granskningsserie om vindkraftens pris med flera intressanta avslöjanden om jäviga kommunpolitiker. Ölandsbladet bjuder in Energimyndigheten att svara på frågor Högljutt motstånd mot vindkraftparker: Nu ger experten sin syn på kritiken. Energimyndigheten styrs av sittande regering och har ett politiskt uppdrag “Vi leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.” 

Behövde vårt energisystem ställas om från fossilfritt och planerbart till väderberoende? Nej. En bra sammanfattning hittar vi i Jan Blomgrens bok Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning.

“1985 kulminerade ett sekel av uppbyggnad av svensk elförsörjning. Vi hade genom kombinationen vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme ett urstarkt system för elproduktion, som redan då var till 98 procent fossilfritt. Detta kombinerades med ett världsledande elnät, väl genomtänkt både tekniskt och geografiskt. Krisen i den svenska energiförsörjningen är resultatet av en politik som styrts av inkompetens, önsketänkande och fanatism”, skriver Jan Blomgren.

Boken är en genomgång av historia och teknik, skriven för den icke tekniske läsaren. Vi lär oss skillnaden mellan planerbar och väderberoende kraft, varför frekvensen i elsystemet är så viktigt, och hur de olika kraftslagen påverkar trycket i ledningarna. Utan att förstå helheten i det komplexa systemet landar vi fel om vi tror att all el är likvärdig. Det är den inte. Om du ska fatta beslut om ett kraftslag måste du förstå de andra kraftslagen samt hur de samverkar, eller inte, med varandra.

Om du hellre ser en video än läser en bok är denna intervju med Jan Blomgren ett utmärkt alternativ. Regering och riksdag bär hela ansvaret för elkrisen.

Det klåfingriga EU

Den europeiska marknaden har komplicerat problemen ytterligare. Dels krävde EU att Sverige delades upp i fyra elområden, dels att 70% av vår elproduktionskapacitet skall vara tillgänglig för export. Elpriserna är betydligt högre söderut i Europa, man har helt enkelt skapat incitament för utländska investerare att bygga vindkraft i Sverige. Via ppa-avtal är elen redan såld utomlands. Kostnaden för överföringsledningar och nya kablar läggs på skattebetalaren. Svensken lämnas med springnotan. Elpriserna under vintern 2021-2022 har varit både oförutsägbara och skyhöga. Att det slår ut företagens redan små marginaler verkar inte röra regeringen i ryggen.

Vindkraftsplaner runt hela Öland

Översiktsplanen för Mörbylånga kommun ska göras om från 2023. Då uppdateras även vindbruksplanen. Den processen ämnar vi vara delaktiga i. Ölandsbladet gjorde nyligen en sammanställning av alla planer för vindkraft runtom vår ö:

Vi förenas i sakfrågan

Motvinden till vindkraft är opolitisk. Vi som engagerat oss fyller hela spektrat, med hela skalan av politiska färger såväl som ingen färg alls. Det som förenar oss är sakfrågan. Vi värnar vårt Öland och vill se sunt förnuft i elförsörjningen.

Text av Eva Dillner

Gå med i Facebookgruppen Vi motsätter oss vindkraftspark utanför Degerhamn på södra Öland

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun