fbpx

Skandalen på Älgkullen – stoppa vindkraftsindustri i naturreservat!

Skandalen på Älgkullen – stoppa vindkraftsindustri i naturreservat!

Text av Nej till vindkraft i Smedjebacken www.vindkraftsmedjebacken.se

Skandalen på Älgkullen i södra Dalarna är snart ett faktum: Ett totalt rättshaveri i form av att man ska bygga vindkraft med start i november 2022 på Älgkullen. Projektör är SR Energy. Älgkullen ligger delvis i sydvästra delen av Dalarna, vackert beläget vid det populära utflyktsmålet Naturreservatet Malingsbo Kloten. Berget angränsar till Ljusnarsbergs kommun. SR Energy ska nu bygga 4 st 200m höga vindkraftsverk i naturreservatet! Totalt är det 15 vindkraftverk som ska byggas. Marken ägs av staten dvs. Sveaskog och är kungens jaktmark. Hur är detta möjligt?

Länsstyrelsen Dalarna och Naturvårdsverket har sagt emot men ändå är detta möjligt. Detta måste stoppas – det ska inte vara möjligt att bygga industrier i ett naturreservat!

Omslagsfoto: Älgkullen, Smedjebackens kommun.

Översikt av Smedjebackens kommuns vindprojekteringar.

Vindkraft historia

Samråd med kommuner och länsstyrelsen ägde rum i juni 2014. Stena Renewable startar projektering. Ingen boende i närheten vet då om att detta händer.

 • 2017 stödjer kommunstyrelsen en etablering på Älgkullen. Fredrik Rönning (S) skyller misstaget att etablera i Malingsbo Klotens naturreservat på Länsstyrelsen som sagt nej. Vid den här tiden var vindkraftverken 200 m.
 • 2018 bestrider Länsstyrelsen och Naturvårdsverket exploateringen och överklagar till Mark- och miljödomstolen.
 • Stena Renewable överklagar till  Mark- och miljööverdomstolen och får rätt till att bygga vindkraft i ett naturreservat. Hur är detta möjligt och vad betyder i så fall naturreservat och miljöbalkens regler? Du får bygga 300 m höga vindkraftverk men du får inte bryta grenar?!
 • Stena Renewable byter namn till SR Energy. Vill inte Sten A Olsson- familjen hänga ut sitt varumärke längre?.
 • 2018 säger Stena Renewable att domen vunnit laga kraft. Den går således inte att överklaga.
 • 2022 i mars hålls samråd i en tvättstuga med markägare. Vi i Nej till vindkraft i Smedjebacken gavs ej tillträde.
 • 2022  november planerad byggstart av SR Energy

Påverkan av natur och kultur

Vindkraftsprojekteringen på Älgkullen kommer att påverka på långt håll. Så här skulle det kunna se ut:

Siktanalys Älgkullen, Smedjebackens kommun.

Markägare

 • Sveaskog är officiellt positiva till vindkraft och upplåter gärna mark för vindkraft. Vi anser att de borde ta hänsyn till att Malingsbo Klotens naturreservat ligger i området. De har till och med gått med på att upplåta  mark till minst 4 st vindkraftverk inne i Malingsbo-Klotens naturreservat.
 • Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenbergsföretaget FAM AB som bl.a. investerar i s.k. “grönt” stål. Kopparfors äger marken utanför som gränsar till till Malingsbo Klotens naturreservat.

Exploatörer

SR Energy tidigare Stena Renewable. Företaget ägs av Stena samt pensionsfonderna Alecta, AMF och KLP.  SR Energy är även projektör för Siksjön och Skissklack som ligger i Smedjebackens kommuns nordvästra hörn i gränsen till ett annat naturreservat Jätturn, se ovan Översikt av Smedjebackens kommuns vindprojekteringar. Har SR Energy något emot naturreservat?

Varför inte vindkraft på Älgkullen

 • Området anses av Smedjebackens kommun som mycket viktigt fritidsområde. Området är det mest kända turismområdet i kommunen, och här ska man etablera industriell vindkraft!
 • Malingsbo Kloten är ett naturreservat. Var tidigare ett naturvårdsområde. Ett begrepp som tagits bort och alla naturvårdsområden har nu blivit naturreservat.
 • Demokratin och rättsväsendet är i fara. Det ska inte vara möjligt att bryta mot miljöbalkens grundläggande lagar och bygga i ett naturreservat!
 • Flertalet kulturhistoriska riksintressen och lokala kulturintressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet, och den karaktäristiska Bergslagslandskapsbilden skulle fördärvas.

Text av Nej till vindkraft i Smedjebacken www.vindkraftsmedjebacken.se

Gå med i Facebookgruppen ›› Nej till Vindkraft i Smedjebacken

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun