fbpx

Mark- och miljödomstolen skriver “Det får tålas!” när Vattenfall vill exploatera landsbygden

Mark- och miljödomstolen skriver “Det får tålas!” när Vattenfall vill exploatera landsbygden

Text av Markus Lindgren, Gruppen Rädda Stormyrberget

”Det får tålas!” Ja precis så skriver Mark- och miljödomstolen i sin dom efter att man konstaterat negativ påverkan av fastighetsvärden. De konstaterar även att störning med ljud och ljus kommer ske.

Det är Vattenfall som vill bygga 60 vindkraftsverk på Stormyrberget Skorped utanför Örnsköldsvik. Projektet initierades av ett flertal markägare som såg ett enkelt sätt att få en passiv inkomst. 

Få vågade uttala sig för de var rädda om grannsämjan

Under 2015 hölls de första samråden i byn och några av oss var mer kritiska än andra och motsatte oss planerna. Eftersom det var markägare och grannar i byn som tagit initiativet till byggnationen  och flera var rädda om grannsämjan var det inte många som redan då vågade uttala sig i ärendet.

Miljöprövningsdelegationen beviljade tillstånd som vi överklagade till Mark- och miljödomstolen. Pandemin gjorde att förhandlingarna dröjde till december 2021. Förhandlingar i mark- och miljödomstolen hölls i Mellansel som ligger 4 mil från Skorped. Ingen från kommunen deltog. Vi drabbade var helt ensamma mot Vattenfall AB. 

Flertalet brister i Vattenfalls Miljökonsekvensbeskrivning påtalades

Även Vilhelmina södra sameby överklagade tillståndet och fanns med vid förhandlingen som varade i tre dagar. Flertalet brister i Vattenfalls Miljökonsekvensbeskrivning påtalades. Artskydd, fastighetsvärden, mikroplaster, hydrologi, kulturvärden med mera påtalades.

Överkörda, uppgivna och rättslösa

I mars 2022 kom domen och Vattenfall gavs tillstånd att bygga 37 verk. 220 m höga med 86 m långa vingar vilket ger en rotordiameter på nästan 180 m. Här kände vi oss ganska överkörda, uppgivna och rättslösa.  Men formuleringen i domstolsbeslutet “Det får tålas!” gjorde dock att en viss kämparanda åter tändes och vi gjorde en överklagan till mark och miljödomstolen. Vi tror inte att man ska behöva tåla att värdet på den fastighet man äger ska halveras på grund av att grannen ändrar markanvändningen. 

Om det var vår överklagan eller Vilhelmina södra samebys vet vi inte. Det vi vet är att vi fått tillstånd att pröva fallet i överdomstolen.

Namninsamling ›› Rädda Stormyrberget från Vattenfalls grova ingrepp

Text av Markus Lindgren, Gruppen Rädda Stormyrberget

Läs mer:

• SVT Västernorrland ›› Planerad vindkraftspark i Skorped bromsas – unikt fall upp i Mark- och miljööverdomstolen

• Om Stormyrberget:

Text från namninsamlingen Rädda Stormyrberget från Vattenfalls grova ingrepp

I Ångermanland finns en fantastisk plats där flora och fauna har frodats i stillhet. Lo, varg, björn, örn, uggla, älg, rådjur och många fler arter lever där i flera gamla naturskogar som inte går att ersätta. Platsen heter Stormyrberget och ligger i närheten av den lilla orten Skorped. Här har Vattenfall beslutat uppföra 60 gigantiska vindkraftverk, vart och ett över 200 m högt.

Fåglar har inte en chans att komma undan vingarna vars spetsar uppnår oerhörda hastigheter och då förvandlas till köttkvarnar för det liv som kommer i närheten. I Skåne har vi sett hur fladdermusarter är på väg att utrotas pga vindkraftverken eftersom de insekter de livnär sig på dras till vindkraftverkens frekvenser, fladdermössen ligger sönderslagna vid vindkraftverkens fot. Att rovfågel och andra fågelarter skulle gå samma öde till mötes är högst sannolikt på den av Vattenfall föreslagna platsen.

Ljudet och ljuset från de stora vindkraftverken kommer för alltid att slå sönder miljön på platsen. Stormyrberget är en av de få platser som finns kvar där det är så lugnt och fridfullt att det känns i hela kroppen och dessutom är det faktiskt mörkt på natten då inga ljusföroreningar märks på platsen. Ett unikt paradis där både djur och människor kan hitta tystnad, frid och stillhet i en annars ganska hysterisk nutid. 

Vi som skriver under här bönfaller Vattenfall att tänka om. Med den snabba utveckling som sker när det gäller alternativa energikällor verkar det att skjuta över mål att uppföra dessa enorma vindkvarnar.onsekvenserna för djur och natur blir förödande. Vi behöver vara rädda om de sista naturskogarna och värna om tysta och fridfulla miljöer, för djuren, för oss och för allas våra ungar och barn.

Skriv under namninsamlingen Rädda Stormyrberget från Vattenfalls grova ingrepp

Omslagsfoto: Solnedgång, Stormyrberget. Foto @ Jan Jolbrand

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun