fbpx

Vem vinner på vindkraft?

Vem vinner på vindkraft?

Elförsörjningen från vindkraft är instabil och tär hårt på baskraft som den är beroende av. De flesta vindindustrier säljer elen via PPA-avtal till stora förbrukare till mycket låga priser. Slutkonsumenten får betala i form av högre elräkningar.

Lokal förödelse

Skövling av skog, förstörda våtmarker och fossila transporter samt omfattande kabeldragning och tusentals ton betong gör den lokala förödelsen omfattande. Även tillverkningen i andra, redan hårt drabbade länder kräver enorma resurser av bland annat cement, balsaträ och sällsynta jordartsmetaller.

Under drift blir den lokala miljön lidande av miljöfarliga ämnen som sprids vid rotorbladens slitage. Flera olyckor med omfattande oljeläckage har inträffat. Stora fåglar som rovfåglar och skogshöns samt insekter drabbas också mycket hårt.

Relevant ersättning för din ekonomiska skada saknas

Exploatörerna tjänar pengar på försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Om du som närboende hade fått relevant ersättning för din ekonomiska skada skulle det aldrig bli någon vinst för bolagen.

De investerare som köper ett vindkraftverk för 150 miljoner skriver av hela beloppet på 5 år, vilket innebär skattelättnader i form av lägre bolagsskatt på 6 miljoner årligen per vindkraftverk.

Utländska ägare

Två tredjedelar av all vindkraft i Sverige är utlandsägd och elen säljs via långtidskontrakt (PPA).

Det påstås ofta i politisk debatt att vindkraft är billigt, men det beror på att man endast tar upp kostnaden för att bygga och driva själva kraftverket. Kostnaderna för elnätet är ofta minst lika stora, och i fallet havsbaserad vindkraft oftast betydligt större. Dessa kostnader läggs på nätavgifterna, vilket ökar kostnaderna för alla. Om den totala kostnaden hade lagts direkt på elpriset hade troligen ingen vindkraft byggts i Sverige.

Motvind Sverige

Läs mer:

Vindkraftens konsekvenser ››

Fallstudier ››

Klimatideologi utan vetenskaplig grund ››

Var står partierna i vindkraftsfrågan ››

BLI MEDLEM i Motvind Sverige ››

General Electric GE 5.3-158 Cypress i Björkvattnet. Foto © Privat.
Omslagsfoto: General Electric GE 5.3-158 Cypress i Björkvattnet. Foto © Privat.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun