fbpx

Motvind Sverige talar på EU Parlamentets konferens ”Wind Industry – at what cost?”

Motvind Sverige talar i Bryssel på EU Parlamentets konferens ”Wind Industry – at what cost?”

Konferensen ”Wind industry – at what cost?” i EU Parlamentet, Bryssel den 10 oktober 2023, belyser de verkliga kostnaderna av vindkraftsexploateringen – miljö och natur, människors hälsa, fastighetspriser, egendomsskydd, industrin, elsystemet etc. Riksföreningen Motvind Sverige deltog med Karin Bångman och Madeleine Staaf Kura som talare. Se deras tal här nedan.

Vindkraftsindustrins massiva utbyggnad och ödeläggelse av vår natur väcker frågan om att våra återstående orörda utsikter över fjäll och hav fortsättningsvis bör klassas som Världsarv. Karin Bångman adresserar kravet i EU parlamentet.
Madeleine Staaf Kura satte ljus på ”Green Deal” och det organiserade mönster av the “Big Wind” i samarbete med ett etablissemang som göds av skattemedel och föder maktmissbruk och korruption. Inte bara inom EU, utan överallt där de är verksamma.

Värd av konferensen:

MEP Johan Nissinen och MEP Rob Roos.

Tre paneler:
1) Environmental
2) Socio Economic
3) Financial

Övriga talare:

  • Prof. Jan Blomgren, Sverige
  • Dr. Lucas Bergkamp, Nederländerna
  • Ekonomi journalist och skribent Karin Bångman, Sverige
  • Mr Fabien Ferreri, Ordf. Echauffour miljöförening, Frankrike
  • Dan Rasmusson, lokal folkvald oppositionsledare Sverige
  • Job Schot, Fiskare, Nederländerna
  • Dr. Per Handsson Docent i tillämpad skogspatologi, Ornitolog och Fil. mag i Mark- och miljörätt, Sverige

Med via länk:

  • Professor Dr Corinna SCHRUM, Tyskland
  • Dr. John Constable, U.K
  • Michael Shellenberger, USA med filmen “Thrown to the wind”
Karin Bångman och Madeleine Staaf Kura från Riksföreningen Motvind Sverige talar på konferensen "Wind industry - at what cost?” i EU Parlamentet, Bryssel, den 10 oktober 2023.
Omslagsfoto: Karin Bångman och Madeleine Staaf Kura från Riksföreningen Motvind Sverige talar på konferensen ”Wind industry – at what cost?” i EU Parlamentet, Bryssel, den 10 oktober 2023.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun