fbpx

Sveriges Energi- och klimatplan – svenska folket är förda bakom ljuset!

Sveriges Energi- och klimatplan – svenska folket är förda bakom ljuset!

Riksföreningen Motvind Sverige skriver och varnar regeringen att de inte har ett relevant underlag för att kunna fatta ett värdigt beslut gällande Sveriges energi- och klimatplan.

Klimat och Näringslivsdepartementet, har i September, 2023  presenterat ett utkast till en uppdaterad Nationell Energi- och klimatplan för Sverige (NEKP).

Det utkast som lagts fram till regeringen är framställt av Energienhetens tjänstemän på regeringskansliet, baserat på ett underlag som Energimyndigheten haft i uppdrag att ta fram. Arbetet påbörjades under den tidigare regeringsperioden. Information eller förankring av arbetet hos det svenska folket – civilsamhället –  oss som det berör, har inte skett. Vi hänvisar, som tidigare till Århuskonventionen.

Underlag krävs som bygger på fakta, erfarenhet och verklighet

För att regeringen ska kunna fatta beslut om Sveriges Energi- och klimatplan så krävs ett underlag som bygger på fakta, erfarenhet och den verklighet vi har idag. 

Fram till  hösten 2022 var målet 100 % förnybart. Med Tidöavtalet så är målet nu 100% fossilfritt. I klartext,  utbyggnaden av industriell vindkraft har varit det energislag som ansetts vara lösningen och därmed favoriserats. NEKP-utkastet informerar visserligen om Tidöavtalet och dess innebörd, men i utkastet finns inga konkreta spår av Tidöavtalets intentioner.

“All offentlig makt utgår från folket”, det är sanning med modifikation när det gäller energi- och klimatplanen generellt och vindkraft specifikt. 

Det organiserade mönstret är uppenbart då den centralplanerade gröna finansieringen med EU medborgarnas skattemedel i form av subventioner och bidrag till vindkraftsexploateringen har banat väg för maktmissbruk och korruption inom kommuner, myndigheter, regeringskansliet och miljödomstolen.

Koordinator Madeleine Staaf Kura
Ordförande Torbjörn Sjödin
Riksföreningen Motvind Sverige

Läs Motvind Sveriges brev till regeringen, 7 oktober 2023 ››


Grafik: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Statsminister Ulf Kristersson samt Energi- och näringsminister Ebba Busch.
Omslagsfoto: Grafik med Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Statsminister Ulf Kristersson samt Energi- och näringsminister Ebba Busch.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun