fbpx

Norska Statkraft utmanar det kommunala vetot och får avslag i Kammarrätten

Norska Statkraft utmanar det kommunala vetot och får avslag i Kammarrätten

Text av Katja Göller i Tribbhult, Västervik

2013 höll Södra och Statkraft ett informationsmöte med markägare som är potentiella intressenter att arrendera ut mark för vindkraft. Det informerades ensidigt om projektet med syftet att få markägare att signera arrendeavtal. Arrendeavtalet var skrattretande. Det bildades en markägargrupp, där endast de som visade intresse ingick.

Orealistiskt fotomontage

Vi blev ombedda att skicka in underlag avseende byggplaner på fastigheten. Vi efterlyste fotomontage från vår gård. Det fotomontage vi sedan fick se var mycket orealistiskt och vi ifrågasatte det. Bolaget höll också ett informationsmöte för befolkningen i Hjorted, men det hade vi inte möjlighet att närvara på. Någon gång under 2015 skrev tidningen att företaget inte hade pengar, och vi invaggades i tron att det inte blir någon vindkraft.

Våren 2021 började vi ta kontakt med bolaget Statkraft för att ta reda på status med avseende på två andra planerade vindkraftsetableringar i närheten. Då framkom att det fanns en dom från november 2020 – till Statkrafts fördel – där de fått tillstånd att bygga 16 vindkraftverk. Domen var överklagad av både Statkraft, Tjust fågelklubb och Birdlife Sverige.

Lokalinvånarna måste utbilda sina lokalpolitiker

Vi började utbilda politiker, vilket resulterade i att det blev ett stopp för alla nya vindkraftsetableringar i Västerviks kommun tills en ny vindbruksplan var framtagen. Artikel i Svt Småland ›› Inga nya vindkraftverk i Västervik förrän om tre år

Det hölls även ett stormöte på hösten 2021 för berörda och politiker, vilket resulterade i att kommunfullmäktige i Västerviks kommun beslutade om ett kommunalt veto gällande Tribbhult. Vindkraftsetableringarna Lervik och Lebo hade vid detta tillfälle redan hunnit vinna laga kraft.

På och i anslutning till stormötet signerades 1023 löften om att markägare går ihop i grupptalan ifall vindkraftsindustrierna byggs. Löftena överlämnades till kommunstyrelsens ordförande. Kommunen valde att inte diarieföra handlingarna utan skickade dem vidare till bolagen, trots att det stod kommunens diarienummer på vartenda papper. Detta gällde de tre vindkraftsetableringarna Tribbhult, Lervik och Lebo, med orten Hjorted i mitten.

MMD Växsjö fick kännedom om vetot och påstod att det inte är del av förhandlingen

MMD Växjö höll förhandling strax efter att kommunfullmäktige beslutat om vetot hösten 2021. MMD fick kännedom om vetot och påstod att det inte är del av förhandlingen. När protokollet från förhandlingen skulle vara klart visste de inte. Varje vecka bad vi om utdrag från dagboken gällande målet, men inget hände.

Läs pdf ›› Statkraft överklagar kommunens veto till förvaltningsrätten som fastslår att vetot är lagligt

Domen från MMD Växjö kom 2022-04-20. Där avfärdades det kommunala vetot som inte giltigt. Tjust fågelklubbs överklagande avslogs till förmån för bolagets ornitolog som gjort en ytterst kort inventering av Tribbhultsområdet och dessutom uppvisar en otroligt oseriös omsättningsökning i sitt enmansbolag. En av domarna är släkt med Peter Ardö (delikatessjäv) m.m. I domen fick Statkraft inte bara rätt att uppföra de 16 verken, utan dessutom ytterligare 6 verk, på mark som varken kommunen eller länsstyrelsen gett sitt tillstånd till.

Läs pdf ›› Statkraft överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som inte medger prövningstillstånd i september 2022

Tjust Fågelklubb, Västerviks kommun och flera privatpersoner överklagar domen från 2022-04-20 till mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Privatpersoner ansökte om resning och domvilla till mark- och miljööverdomstolen, men det avslogs i och med att domen från april 2022 i MMD i Växjö fick prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt meddelar prövningstillstånd 2022-10-03.

Text av Katja Göller i Tribbhult, Västervik


Läs mer:

Omslagsfoto: Stora Karsgöl, Tribbhult. Foto © Louise Lundberg.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun