fbpx

,

Pressmeddelande – Motvind Sverige kommer lämna remissvar på ”Värdet av vinden”

Riksföreningen Motvind Sverige kommer lämna remissvar på SOU 2023:18 ”Värdet av vinden”

I slutet av april 2023 lade särskilda utredaren Ulrika Liljeberg (C) fram utredningen ”Värdet av vinden”, allmänt omnämnd som ”incitamentsutredningen”: SOU 2022:27 & 2022:135 “Stärkta Incitament till kommuner som säger Ja till vindkraft.”

Inledningsvis vill vi påpeka att utgångspunkten är felaktig-  ”Vindkraften behöver byggas ut” är ett påstående som inte löser det problem landet står inför, nämligen att Sverige behöver en robust, fossilfri energiförsörjning som kan möta det framtida behovet- och utredningens uppdrag borde varit att svara på hur detta uppnås.

Konstaterar att det inte varit möjligt att nå målet

Utredaren konstaterade också att det inte varit möjligt att nå målet att hitta ekonomiska incitament för att öka kommunernas drivkraft att godkänna vindkraftsexploateringar inom sitt område. Detta med hänvisning till att förändringar på skatteområdet inte tillåtits, varken av tidigare som nuvarande regering, och detta är givetvis helt riktigt då vissa näringsidkare inte ska särbehandlas från andra på en fri, konkurrensutsatt marknad.

Utredningen synliggör och identifierar drabbade parter

Utredningen föreslår även att helt nya begrepp ska införas i lagstiftningen, såsom ”närboende” och ”finansieringverktyg för lokalsamhället”. Det är förtjänstfullt att utredningen synliggör och identifierar fastighetsägare inom vindindustrins påverkansområde som legitima och drabbade parter i processen. Om redan existerande lagstiftning kan tillämpas ska ny lagstiftning i möjligaste mån undvikas. Begreppet ”sakägare” är väl förankrat i svenskt lagrum som den som lider skada/förmögenhetsskada. Genom att tillämpa existerande lagstiftning på det sätt som miljöbalken redan föreskriver undviks helt och hållet behovet av särskild lagstiftning för just skadevållandet vindkraftsexploateringar orsakar.

Kommunerna äger rådighet över mark- och vattenanvändningen. Vår demokrati bygger på kommunal- och riksdagsval. Att kommunalpolitiker lyssnar på sina väljare handlar inte om ”omsorg om den lokala gruppen” utan är kort och gott ett exempel på att demokratin fungerar.

Om Riksföreningen Motvind Sverige

Riksföreningen Motvind Sverige är en ideell och politiskt oberoende förening (NGO) som värnar naturen, den biologiska mångfalden, människors hälsa och svensk landsbygd.  Vi arbetar för ett samhälle med minskade koldioxidutsläpp och för en hållbar utveckling av svensk landsbygd, som ger människor möjlighet att leva i samklang med naturen. Verksamheten finansieras genom gåvor och medlemskap.

Riksföreningen Motvind Sverige kräver stopp för det industriella vindkraftsexperimentet och att en grundlig revision om dess påverkan på den biologiska mångfalden, djurlivet, naturen och människors hälsa genomförs. Motvind Sverige kräver ersättning till de drabbade för de skador som orsakas av den industriella vindkraften.

Motvind Sverige
Koordinator Madeleine Staaf Kura | madeleine@motvindsverige.org | ‭ +46 (0) 73-539 04 64‬

Ladda ner pressmeddelandet som pdf »

Idyllen i byn Piggaboda i Alvesta kommun innan Lyngsåsa Vindkraftspark byggdesByn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun
Omslagsfoto: Idyllen i byn Piggaboda i Alvesta kommun innan Lyngsåsa Vindkraftspark byggdes. Den 8 oktober 2021 var det start för Lyngsåsa vindkraftspark. 22 vindturbiner som är 210 meter höga. Vindparken har redan haft två utländska ägare. ”Det känns fantastiskt, vindkraftverken är jättefina,” sa Anders Ygeman (S) dåvarande energiminister på invigningen där han frotterade sig med det brittiska bolaget Baywa-re som ockuperat och skövlat småländsk mark. Läs fallstudien om Piggaboda här ›› motvindsverige.org/piggaboda-lyngsasa-vindkraftspark

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun