fbpx

Bedriver våra forskare PR-kampanj för vindkraft?

Bedriver våra forskare PR-kampanj för vindkraft?

För ett par veckor sedan publicerade Aftonbladet en debattartikel signerad av forskare från Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet  och Chalmers  samt programchef för forskningsprogrammet Mistra Electrification, där de uppmanar regeringen att satsa på vindkraft. 

Sedan dess har artikeln skrivits om för att anpassas till lokalpress. Rubrikerna varierar, men budskapet är detsamma. Det får oss att tänka på direktmarketing. Vi vet att det  är många timmars arbete som krävs, inte bara att skriva utan även att skicka till varje lokalredaktion samt att få den publicerad. Man undrar hur forskarna hinner med eller anlitar även de som Svensk Vindenergi och Nätverket Vindkraftens Klimatnytta PR-byrån Westander? Syftet och tillvägagångssättet är i alla fall det samma. 

Kunskapsluckorna som uppvisas av dessa akademiker är tyvärr så stora att man undrar inom vilket område de egentligen forskar. 

Kära forskare, det är ett stort ansvar ni har för Sveriges framtid

Kära forskare, det är ett stort ansvar ni har för Sveriges framtid. Vi har under en längre tid bevittnat hur gränsen mellan vetenskap och aktivism suddats ut och ingenstans är detta tydligare än på området energi och miljö. Tyvärr uppvisar inte personer som tituleras professorer och är verksamma vid våra främsta lärosäten grundläggande kunskap om det svenska elnätet.

Vet man att vindkraft ger el bara när det blåser? Vet man att slumpmässig elproduktion vållar problem för elnätet? Har dessa forskare ens hört talas om frekvensstabilitet? Vet man något om överföringskapacitet? Känner forskarna till EROI, energiutbytet för en anläggning under sin livstid? 

Vindkraft får i bästa fall värdet 16, kärnkraft 75. Ny kärnteknik kan få värdet 750. Materialåtgången för att bygga vindkraft är enorm. US Department of Energy anger att behovet för 1 TWh (terawattimme) är 9310 ton för vindkraft och 840 ton för kärnkraft. De nya vindkraftverken kräver ännu mer.

Vi behöver inte miljöförstörande slumpmässig vindkraft, däremot behövs stabil planerbar elproduktion

Vi behöver inte miljöförstörande slumpmässig vindkraft, däremot behövs stabil planerbar elproduktion. Vi kan få underskott på vindstilla vinterdagar då planerbar kärnkraft ersatts av slumpmässig vindkraft. Kalifornien har nått ett tillstånd där roterande bortkoppling från nätet är den nya vardagen. 

Svenska Kraftnät publicerade nyligen en rapport där de visar att Sverige kommer att ha svårt att klara maxbelastningen på elnätet redan inom några år. I dessa tider av elkris är inte vindkraft lösningen på problemet. Vindkraften är problemet.

Föreningen Nej till vindkraft i Smedjebacken

Föreningen Nej till Vindkraft på Ripfjället

Föreningen Rädda Sydkusten

Föreningen VI, Uppvidinge

Nej till vindindustri Hökensås, Tidaholm

Mot vindkraft i Bottenviken

Eva Dillner, Motvind Öland

Mats Forsberg, Bohuslän

Thore Nilsson, Gävle

God Livsmiljö Hylte

Ordf. Torbjörn Sjödin, Riksföreningen Motvind Sverige

Fotnot:  Mistra finansiering härstammar från Löntagarfonderna och våra universitet får statliga anslag. Att just dessa universitet fått uppdrag och finansiering från både Naturvårdsverket och Energimyndigheten för utredningar som främjar vindkraft är ett faktum. 

Nätverket Vindkraftens Klimatnytta
Bild från Nätverket Vindkraftens Klimatnytta www.klimatnytta.nu

Länkar:

  • Aftonbladets debattartikel (Aftonbladet avböjde  att publicera Motvind Sveriges replik. Ingen annan replik publicerades heller, forskarna fick stå oemotsagda)
SR Energy's vindindustrianläggning Åby-Alebo (Mönsterås kommun). Föreningen Mot vindkraftsutbyggnad i Läckeby-Rockneby-Bäckebo på besök, våren 2023. Foto © Charlotte Whitt.
Omslagsfoto: SR Energy’s vindindustrianläggning Åby-Alebo (Mönsterås kommun). Föreningen Mot vindkraftsutbyggnad i Läckeby-Rockneby-Bäckebo på besök, våren 2023. Foto © Charlotte Whitt.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun