fbpx

Replik till Tomas Tobé

Replik till Tomas Tobé

Replik till Tomas Tobé (M), EU-parlamentariker publicerad 30 november 2022 i GB debatt ›› Det går att förena sänkta utsläpp med jobb och tillväxt

Stort tack Tomas Tobé att du antagit utmaningen med motsättningarna mellan industriella utsläpp och ekonomisk utveckling för att skapa förutsättningar för sänkta utsläpp i kombination med tillväxt och konkurrenskraft.

Att säkerställa ett balanserat system för industriella utsläpp inom EU, direktiv 2010/75 även kallat IED, Industrial Emission Directive, måste lovordas eftersom målen för ekonomi- och energiomställning, industrijobb samt miljöskydd alla är övertydliga.

Det är i denna anda som vi räknar med att Du, som en av föredragandena för uppdateringen av IED även inkluderar vindkraftsindustrin som tillämpningsområde för antagandet av utsläppsgränsvärden. 

Buller är komplext och bullernivån från vindkraftsindustrier mäts idag inte korrekt

Fel mätmetod används då vindkraftsbuller mäts med dBA-filter där lågfrekvent buller, infraljud och sk amplitudmodulation filtreras bort. 100 000-tals vindkraftverk har byggts inom EU och fler planeras. 

Trots detta finns idag inga riktlinjer och adekvata mätmetoder för hälsoskadligt vindkraftsbuller.  

Vindkraftsbuller stör tystnaden på landsbygden och varierar påtagligt beroende på vind och väderförhållanden. Problemen blir värre ju större vindkraftverk som byggs och ger mer buller med längre räckvidd. Vindkraftsbuller går inte att isolera bort och är mest störande på de låga ljudfrekvenserna. Ljudet kan förstärkas inomhus och bostaden blir som en resonanslåda, speciellt trähus.

Vi är många människor inom Sverige och EU som vittnar om försämrad hälsa och livsmiljö i närhet av industriell vindkraft. Hälsoproblem med koppling till vindkraftsbuller har bland annat visat sig ge sömnstörningar, psykisk ohälsa och kardiovaskulära sjukdomar.

Det innebär dessutom en katastrof för drabbade, som tvingas lämna sina hem på grund av försämrad hälsa, och som dessutom har en fastighet som sjunkit i värde eller är osäljbar.

Sverige och EU behöver certifierade riktlinjer och mätmetoder för buller från vindkraft, i likhet med buller från andra industrier. Därför kräver vi att svenska delegationen i syfte att skydda befolkningen arbetar för att även buller från vindkraftsindustrier tas med i det nya Industriutsläppsdirektivet 

Torbjörn Sjödin med styrelse,
ordförande Riksföreningen Motvind Sverige
www.motvindsverige.org

Läs mer:

Organisationer från olika EU-länder kräver regler för buller från vindkraftsturbiner. Arbetet har resulterat i en framställan samt en utfrågning i EU-parlamentet.
Omslagsfoto: Tomas Tobé (M), EU-parlamentariker. Foto © Moderaterna

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun